novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 24 - Fremmed valuta i balancen

Afdækning af aktiver og passiver i fremmed valuta (transaktionsrisiko)

Tabellen herunder viser koncernens finansielle aktiver og forpligtelser i fremmed valuta pr. 31. december

2012, opgjort som summen af hvert koncernselskabs aktiver og passiver i anden valuta end

koncernselskabets egen valuta. Derudover vises de indgåede derivater, der anvendes til afdækning af

disse aktiver og passiver.

Valutakurs

pr. 31.

Indgåede Netto- december 2012

Mio. kr. Valutarisiko derivater valutarisiko (for 100 enheder)

AUD (71)

BRL 105

CHF (575)

CNY 44

EUR 755

GBP (189)

JPY 67

MXN 41

SEK (27)

USD 2.714

ZAR 47

Andre 20

2.931

78

-

370

-

(1.761)

181

(73)

(13)

25

(3.266)

-

(2)

(4.461)

7 587,80

105 277,05

(205) 617,58

44 90,79

(1.006) 746,04

(8) 913,20

(6) 6,57

28 43,53

(2) 87,14

(552) 565,91

47

18

(1.530)

66,49

Transaktionsrisiko er mulighed for gevinst/tab på transaktioner, der på balancedagen er uafsluttede, som

følge af efterfølgende ændringer i valutakurs. Gevinst/tab bliver indregnet i resultatopgørelsen.

125

More magazines by this user
Similar magazines