novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 39 - Total mængde affald fordelt efter bortskaffelsesmetode

2012 2011

Tons Tons

Forbrænding 2.442 2.593

Deponering 6.728 3.980

Genbrug 4.791 4.806

Andet 280 325

Affald, total 14.241 11.704

Den registrerede affaldsvolumen i 2012 var 14.241 tons i forhold til 11.704 tons i 2011. Stigningen skyldes biomasse

produceret på den nye fabrik i Blair, USA, som ikke kunne distribueres som gødning (NovoGro og lignende). Det

medførte også et fald i genbrugsprocenten for affald fra ca. 41% i 2011 til ca. 34% i 2012.

Note 40 - CO 2-emission fordelt på scope og kilde

Den rapporterede CO 2-emission opdeles efter scope (område) og kilde. I henhold til definitionerne i GHGprotokollen

defineres emissionen af drivhusgasser efter scopes som følger:

Scope 1: Al direkte drivhusgasemission.

Scope 2: Indirekte drivhusgasemission fra forbrug af indkøbt elektricitet, fjernvarme og damp.

Scope 3: Anden indirekte drivhusgasemission, for eksempel fra udvinding og produktion af indkøbte materialer og

brændstoffer, transportydelser, der er købt hos et transportselskab og ikke foretages i egne eller leasede

køretøjer, mv.

Den rapporterede scope 3-emission omfatter emission fra transport af varer fra det primære produktionssted til

det første leveringssted og transport mellem produktionsstederne.

2012 2011

1.000 tons 1.000 tons

Bygas 4 -

Gasolie 2 3

Svær brændselsolie 6 11

Naturgas 29 32

CO 2 - scope 1 41 46

Fjernvarme 9 8

Elektricitet 239 245

Damp 71 69

CO 2 - scope 2 319 322

Skib 5 7

Lastbil 9 9

Fly 5 6

CO 2 - scope 3 19 22

CO 2-emission i alt 379 390

136

More magazines by this user
Similar magazines