novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 41 - Drivhuseffekt, CO 2-ækvivalenter

Global Warming Potential (GWP) er effekten af hver type drivhusgas på drifhuseffekten. Emissionen af CO2ækvivalenter

beregnes ved at gange mængden af udledt drivhusgas med den relevante GWP-faktor.

2012 2011

1.000 tons 1.000 tons

CO 2-emission i alt 379 390

Ozonlagsnedbrydende stoffer, HCFC 2 2

CO 2-ækvivalenter i alt 381 392

Note 42 - Ozonlagsnedbrydning, CFC 11-ækvivalenter

2012 2011

kg kg

CFC -

51

HCFC 48 54

CFC11-ækvivalenter i alt 48 105

Note 43 - Medarbejderstatistik

2012 2011

Antal Antal

Kvinder 2.140 2.056

Mænd 3.901 3.768

Medarbejdere i alt 6.041 5.824

Fuldtidsmedarbejdere 5.689 5.501

Deltidsmedarbejdere 352 323

Medarbejdere i alt 6.041 5.824

Danmark 2.580 2.530

Øvrige Europa, Mellemøsten & Afrika 279 270

Nordamerika 1.120 1.015

Asien & Oceanien 1.710 1.666

Latinamerika 352 343

Medarbejdere i alt 6.041 5.824

Topledelse 168 171

Ledelse 950 890

Akademikere 1.824 1.690

Administrative 572 581

Faglærte, laboranter og teknikere 1.137 1.112

Procesoperatører 1.390 1.380

Medarbejdere i alt 6.041 5.824

137

More magazines by this user
Similar magazines