novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 44 - Andel af kvinder fordelt på jobklasser

2012 2011

% %

Topledelse 17,9 18,1

Ledelse 29,7 29,3

Da der er særligt fokus på andelen af kvinder på ledelsesniveau, oplyses andelen af kvinder

kun for topledelse og ledelse og ikke for øvrige jobklasser.

Note 45 - Jobskabelse

2012 2011

Antal Antal

Nettovækst i medarbejderantal, organisk 217 219

Fratrædelser 453 452

Note 46 - Fravær fordelt på jobklasser

2012 2011

% %

Topledelse, ledelse, akademikere samt administrative 1,1 1,1

Faglærte, laboranter, teknikere samt procesoperatører 2,9 3,0

Fravær er opdelt på grupperede jobklasser i forhold til, om det udførte arbejde primært er

kontorarbejde, og er derfor ikke oplyst pr. jobklasse.

Note 47 - Konsekvens af arbejdsulykker

Retur til oprindeligt job 27

Retur til andet job i samme afdeling -

Uden job eller førtidspensioneret 1

Sagen endnu ikke afsluttet 1

Arbejdsulykker i alt 29

2012 2011

Antal Antal

Samlet antal fraværsdage inden for samme år 490 636

For sammenligningstallene er sager, der ved udgangen af 2011 endnu ikke var afsluttet, opdateret med den viden,

vi har ved udgangen af 2012. De afledte fraværsdage er ligeledes opdateret.

138

39

1

-

-

40

More magazines by this user
Similar magazines