novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes A/S

Noter

Note 1 - Nettoomsætning

Geografisk fordeling:

Danmark 96

Øvrige Europa, Mellemøsten & Afrika 3.860

Nordamerika 1.110

Asien & Oceanien 768

Latinamerika 415

Nettoomsætning i alt 6.249

Note 2 - Personaleomkostninger

Lønninger 1.438

Pensioner - bidragsbaserede 136

Andre omkostninger til social sikring 26

Andre personaleomkostninger 115

Personaleomkostninger i alt 1.715

For oplysning vedrørende vederlag til direktion og bestyrelse se note 4 i koncernregnskabet.

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

108

3.480

1.251

678

351

5.868

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

1.368

130

23

126

1.647

Gennemsnitligt antal medarbejdere i Novozymes A/S 2.556 2.477

Note 3 - Andre driftsindtægter

Royalty indtægter fra tilknyttede virksomheder 1.210

Andre driftsindtægter 51

Andre driftsindtægter 1.261

Note 4 - Finansielle indtægter og omkostninger

Renteindtægter vedrørende dattervirksomheder 137

Renteomkostninger vedrørende dattervirksomheder 23

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

1.061

34

1.095

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

107

26

152

More magazines by this user
Similar magazines