novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes A/S

Noter

Note 13 - Joint ventures og associeret virksomhed

For oplysning om joint ventures og associeret henvises til koncernregnskabets note 27.

Note 14 - Transaktioner med nærtstående parter

Novozymes A/S har i 2012 solgt for DKK 77 mio. (2011: DKK 69 mio.) til Novo Nordisk Koncernen og købt

for DKK 196 mio. (2011: DKK 185 mio.). Pr. 31. december 2012 har Novozymes A/S tilgodehavender hos

Novo Nordisk Koncernen for DKK 9 mio. (2011: DKK 14 mio.) og gæld for DKK 99 mio. (2011: DKK 22 mio.).

For oplysning om transaktioner med nærtstående parter i øvrigt henvises til koncernregnskabets note 28.

Note 15 - Pengestrømsopgørelse

For oplysning om pengestrømme henvises til pengestrømsopgørelsen i koncernregnskabet.

156

More magazines by this user
Similar magazines