novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

INDHOLD

3 BESTYRELSEN HAR ORDET

BERETNING

7 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET

10 HOVED- OG NØGLETAL

12 SALG OG MARKEDER

20 FINANSIEL REDEGØRELSE OG BÆREDYGTIGHEDSREDEGØRELSE

36 NOVOZYMES-AKTIEN

41 VIRKSOMHEDSPROFIL

MÅL OG FORVENTNINGER

47 FORVENTNINGER TIL 2013

53 LANGSIGTEDE MÅL OG STRATEGI

LEDELSE

62 BESTYRELSE OG DIREKTION

68 NY LEDELSE

69 CORPORATE GOVERNANCE

73 RISIKOSTYRING

78 RISIKOFAKTORER

REGNSKAB & DATA

83 RESULTATOPGØRELSE

84 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

85 BALANCE

86 EGENKAPITALOPGØRELSE

87 PENGESTRØMSOPGØRELSE

88 MILJØ- OG SOCIALE FORHOLD

90 NOTER

140 VIRKSOMHEDER I NOVOZYMES KONCERNEN

141 PÅTEGNINGER

146 REGNSKAB FOR MODERSELSKABET NOVOZYMES A/S

157 OM NOVOZYMES’ ÅRSRAPPORT 2012

2

More magazines by this user
Similar magazines