novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

EN FREMTID I FÆLLESSKABETS TEGN

Novozymes' forretningsmodel stod sin prøve i 2012, da en række individuelle udfordringer

blev overvundet af den diversificerede forretningsportefølje og den øgede driftseffektivitet. Vi

lagde også grundstenene til nye og lovende partnerskaber, der viser, hvor vidtrækkende

vores strategiske muligheder er i vores arbejde med at udvikle bæredygtige, biologiske

løsninger til nogle af verdens mest presserende udfordringer.

Global befolkningstilvækst og økonomisk fremgang øger fortsat presset på den industrialiserede

verden, der er funderet på begrænsede ressourcer. Selv om debatten om klimaforandringer og grøn

teknologi er trådt i baggrunden som følge af bekymringer for økonomien og budgetbegrænsninger,

er der stadig behov for at gentænke morgendagen.

SAMMEN ER VI STÆRKERE

Det forløbne år var et strategisk vigtigt år for Novozymes, idet virksomheden indgik historisk mange

partnerskaber med førende globale virksomheder såsom Syngenta, Beta Renewables og BASF.

Partnerskaber er ikke nyt for Novozymes. Vores evne til at skabe og fremme tætte kunderelationer

har længe været betragtet som en konkurrencefordel, som bidrager til at gøre forretningsforhold

mindre komplekse, udveksle viden og afstemme interesser. I takt med at Novozymes' teknologiske

kapacitet er vokset, er de samfundsmæssige og økonomiske fordele ved virksomhedens biologiske

løsninger blevet tydeligere. Det har åbnet nye markeder for os og dermed skabt et voksende behov

for nye partnerskaber.

Erstatninger for kemikalier, avancerede biobrændstoffer, biologiske pesticider m.m. giver os rige

muligheder for at gentænke morgendagen. Ved at gå sammen med samarbejdspartnere i hele

værdikæden, der alle arbejder hen imod et fælles mål, kan vi rykke grænserne yderligere på det

enkelte marked og dermed potentielt tilbyde kunderne bedre biologiske løsninger hurtigere.

FÆLLES VÆKST

Novozymes går sammen med mange

forskellige interessenter i det

globale samfund om at skabe

innovation og investere i

morgendagens biobaserede,

vedvarende samfund. Jo mere vi

lærer af hinanden, jo hurtigere når

vi målet.

3

More magazines by this user
Similar magazines