novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Sundhed, velbefindende og fravær

Novozymes ønsker at hjælpe sine medarbejdere til at træffe sunde valg ved at tilbyde forhold,

oplysninger og faciliteter på arbejdspladsen, som fremmer sund livsstil og muligheden for at øge

velværet. Øget velbefindende og lavere fravær kommer medarbejderne til gode, ikke kun ved at

reducere ubehaget i forbindelse med sygdom, men også ved at begrænse unødig stress og

overarbejde for kollegerne. Dette kommer også virksomheden til gode, eftersom lavere fravær

forbedrer arbejdsgangene og sparer omkostninger. Med en fraværsprocent på 1,9 i 2012 nåede vi

målet for året på under 3%.

Overholdelse af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

I 2012 gennemførte Novozymes en evalueringsproces som del af et projekt med udgangspunkt i

FN's Guiding Principles on Business and Human Rights. Resultatet af dette projekt har medført

forbedringer i vores praksis som for eksempel klarere forankring af ansvar for Novozymes'

minimumstandarder for menneske- og arbejdstagerrettigheder i organisationen samt bedre

forståelse for de regionale forskelle i opfattelsen af menneskerettigheder.

Desuden har vi ajourført vores forpligtelse med hensyn til menneskerettigheder, ligesom vi har

inkorporeret denne i vores forretningsaktiviteter som for eksempel processer i forbindelse med

fusioner og virksomhedsovertagelser. Disse forbedringer bør kunne gøre os i stand til mere

systematisk at påvise og forhindre risici med hensyn til menneskerettigheder på alle sites. I 2013 vil

vi gennemføre intern undervisning i brugen af vores Ethics Hotline og derved sikre, at alle

medarbejdere ved, hvordan de skal anmelde eventuelle overgreb på menneskerettighederne.

30

More magazines by this user
Similar magazines