novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

LEDERSKAB INDEN FOR BÆREDYGTIGHED

Her rapporterer vi om, hvordan vores præstationer inden for bæredygtighed benchmarkes, samt

om vores præstationer i forhold til globale og regionale projekter.

Aktieanalytikere og ratingbureauer vurderer løbende virksomheder på bæredygtighedsområdet, og

vi anvender de mest relevante vurderinger til at sammenligne Novozymes med tilsvarende

virksomheder. Vi anvender især vurderingerne fra Dow Jones Sustainability Indexes og den

underliggende Sustainability Asset Management (SAM) som indikator for vores mål om at opnå

SAM's Gold Class-vurdering i Sustainability Yearbook. På baggrund af vores præstation i 2011

opnåede vi Gold Class-vurdering i SAM's Sustainability Yearbook 2012, og målet blev dermed nået.

Endvidere fastholdt vi positionen som sektorleder inden for det bioteknologiske område i Dow

Jones Sustainability Indexes på baggrund af vores præstation i 2012. Vi forbedrede vores position i

Nordic Carbon Disclosure Leadership Index ved at gå fra nr. 10 i 2011 til nr. 5 i 2012 med en score på

94. Det skyldes dels betydelige investeringer i at nedsætte CO2-udledningen/energiforbruget på

vores egne produktionsanlæg, dels at vi hjælper kunderne med yderligere at reducere deres CO2udledning.

Globale og regionale projekter

I 2012 var Novozymes involveret i en række rådgivende aktiviteter, først og fremmest FN's

bæredygtighedskonference (Rio+20). Med skarpt fokus på at levere praktisk forretningsinput og

løsninger samt at gå i dialog med de interessenter, der ønskede det, var Novozymes i stand til at:

• Deltage aktivt i Business Action for Sustainable Development (BASD) og Rio+20 Business Day

• Levere input til politiske dokumenter som Det Internationale Handelskammers Green Economy

Roadmap og WBCSD's Vision 2050 og Changing Pace-rapport

• Støtte FN Global Compacts arbejdsgruppe om Sustainable Energy for All, herunder SEFAinitiativet

(Sustainable Energy for All)

• Øge informationen om og kendskabet til vores vision om en biobaseret økonomi

SEFA-initiativet, som blev lanceret af FN's generalsekretær, er særligt interessant for Novozymes.

Målet er at realisere visionen om bæredygtig energi for alle i 2030, og både private og offentlige

aktører samt NGO'er opfordres til at deltage. Det giver Novozymes en enestående mulighed for at

positionere bioenergiteknologier som en del af løsningen, og derfor har Novozymes sat som mål, at

biobrændstoffer skal inkluderes som en "high-impact opportunity" i SEFA-initiativet i 2015. Se også

afsnittet "Mål og forventninger".

Vi øgede også vores engagement i lokale Global Compact-netværk i USA, Brasilien, Kina og Indien.

Sammen med A.P. Møller - Mærsk, Novo Nordisk, Business for Social Responsibility (BSR) og FN's

Global Compact bidrog vi til rapporten New Geographies of Corporate Sustainability, der har fokus

på de lokale bæredygtighedsdagsordener i Kina, Brasilien og Indien. Projektet øgede vores viden

om de regionale forskelle inden for bæredygtighed, som vi skal tage højde for i forbindelse med

fremtidige aktiviteter.

Opfyldelse af rapporteringskrav om bæredygtighed

I henhold til § 99a i årsregnskabsloven er det obligatorisk for store virksomheder at rapportere om

deres samfundsansvar. Som medlem af FN's Global Compact udarbejder Novozymes en redegørelse

om fremskridt (Communication on Progress), som offentliggøres på The Novozymes Report 2012

34

More magazines by this user
Similar magazines