novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

NOVOZYMES-AKTIEN

I løbet af 2012 udbetalte Novozymes over 1,4 mia. kr. til aktionærerne i form af udbytte og

aktietilbagekøb. Aktiekursen havde et svært år og sluttede året med et fald på 10%.

Novozymes' aktie er noteret på NASDAQ OMX København og indgår i indekset OMX Copenhagen

20 (OMXC20). Aktien handles under symbolet NZYM B og ISIN DK0060336014. Novozymes er

registreret i Erhvervsstyrelsen med nr. 10 00 71 27.

AKTIEKURSUDVIKLING

Novozymes' aktie (kr.) 2012 2011

Kurs ultimo 159,2 177,3

Børsværdi i alt ultimo (mia.)* 51,7 57,6

Årets resultat pr. aktie, udvandet 6,33 5,71

Udbytte pr. aktie 2,2** 1,9

* Alle A- og B-aktier ganget med kursen på B-aktien

** Foreslået

Novozymes' aktiekurs faldt 10% i 2012. Til sammenligning steg OMXC20 27%, MSCI Pan Europe

Index 13% og Dow Jones Sustainability World Index 12%.

I 2012 var den gennemsnitlige daglige omsætning i Novozymes' aktie 587.031 aktier eller 93 mio.

kr. Aktien var dermed den syvende mest omsatte på NASDAQ OMX København, hvor den i 2011 var

den niende mest omsatte. Ultimo var den samlede børsværdi af Novozymes' B-aktier 43,2 mia. kr.,

og den anslåede værdi af de unoterede A-aktier var 8,5 mia. kr.

I de seneste fem år har Novozymes' aktie givet et gennemsnitligt årligt afkast til aktionærerne på

7% (9% inklusive udbytte). Dette kan sammenlignes med et gennemsnitligt femårigt afkast

eksklusive udbytte på 1% for OMXC20 og -5% for både MSCI Pan Europe Index og Dow Jones

Sustainability World Index.

36

More magazines by this user
Similar magazines