novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM INDLEDT OG AFSLUTTET I 2012

I 2011 blev det besluttet at indlede et nyt aktietilbagekøbsprogram med tilbagekøb af aktier for op

til 2 mia. kr. over en toårig periode begyndende i 2012. Tilbagekøbsprogrammet var betinget af, at

der ikke blev foretaget større virksomhedsopkøb. Mellem 20. januar og 29. oktober 2012

tilbagekøbte Novozymes aktier til en samlet værdi af 831.847.334 kr. Tilbagekøbsprogrammet blev

afsluttet med offentliggørelsen af det strategiske partnerskab med og opkøb af en ejerandel i Beta

Renewables.

B-aktiekapitalen forventes at blive reduceret med 10.600.000 kr. fra 542.512.800 kr. til 531.912.800

kr. ved annullering af en del af beholdningen af egne B-aktier. Aktieannulleringen er betinget af

generalforsamlingens godkendelse den 28. februar 2013.

For at sikre, at annulleringen af aktier ikke får negativ indvirkning på omsætteligheden af

Novozymes' aktie, er Novozymes' største aktionær, Novo A/S, indforstået med at holde sin relative

beholdning af B-aktier på det nuværende niveau (25,5% af aktiekapitalen) efter Novozymes'

annullering af aktier som følge af aktietilbagekøbsprogrammet.

UDBYTTE

På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå en udbyttebetaling på 2,2 kr. pr. aktie for

regnskabsåret 2012. Det vil medføre en samlet udbyttebetaling på ca. 687 mio. kr. , svarende til en

udbyttesats på 34,1%. Novozymes har et mål om at øge udbyttesatsen til 35% over de kommende

1-2 år.

Udlodning (kr.)

2012 2011 2010 2009 2008

Udbytte (mio.) 687* 599* 504 358 326

Tilbagekøb af egne aktier (mio.) 832 400 0 0 0

I alt (mio.) 1.519* 999* 504 358 326

Årets resultat (mio.) 2.016 1.828 1.614 1.194 1.062

Udbyttesats

Antal udestående aktier ultimo

34,1%* 32,8% 31,2% 30,0% 30,7%

(mio.)** 312 315 315 311 310

Udbytte pr. aktie** 2,2* 1,9 1,6 1,15 1,05

* Foreslået

** Omregnet 2008-2010 for at afspejle 1:5-aktiesplit af selskabets A- og B-aktier

UDBYTTEDATOER 2013

Beslutning på generalforsamling 28. februar

Sidste handelsdag inklusive udbytte for 2012 28. februar

Første handelsdag eksklusive udbytte for 2012 1. marts

Udbyttebetaling

6. marts

37

More magazines by this user
Similar magazines