novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

VIRKSOMHEDSPROFIL

Novozymes er verdens førende inden for bioinnovation og fremstiller en lang række

industrielle enzymer, mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser. Vores biologiske

løsninger hjælper kunderne med at få mere ud af mindre, samtidig med at de sparer energi

og producerer mindre affald.

Befolkningstallet stiger, og det medfører et øget pres på naturens ressourcer. Derfor skal der

innovation til, hvis vi fortsat vil kunne opfylde vores grundlæggende behov. Novozymes' løsninger

er en del af svaret. De bruges i fremstilling af talrige produkter, hvor de forbedrer effektiviteten af

industrielle processer ved at spare energi og råvarer samt mindske spild. Resultatet er, at vores

kunder oplever højere kvalitet, lavere omkostninger og mindre miljøbelastning.

RETHINK TOMORROW

Vi bruger vores ekspertise inden for bioteknologi til at udvikle innovative løsninger, ofte i

samarbejde med kunderne. På globalt plan har Novozymes over 6.000 medarbejdere i seks

verdensdele. Over 20% af Novozymes' globale arbejdsstyrke arbejder med forskning og udvikling,

og 13-14% af salget investeres i forskning og udvikling rundt om i verden.

Vores løsninger er baseret på en unik bioteknologisk platform, der tilbyder industrier verden over

et væld af muligheder. Mikrobielle teknikker, high-throughput-screening, proteinteknologi og

gæringsteknologi er nogle af de redskaber, der danner grundlaget for vores forretning. Med

udgangspunkt i vores teknologiske platform og store indsigt i industrien samarbejder vi med

kunder om at skabe morgendagens industrielle, biologiske løsninger inden for en lang række

områder. For at sikre ejerskabet af vores biologiske løsninger har vi p.t. 7.000 tildelte patenter og

patentansøgninger, hvilket illustrerer de muligheder, der opstår, når natur og teknologi arbejder

sammen.

INDBYGGET BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er en integreret del af vores løsninger. Vores teknologi sætter os i stand til at

tilbyde kunderne løsninger, der gør det muligt for dem at få mere ud af råvarer og energi. Det er

blevet en konkurrencefordel for os, i takt med at flere og flere kunder selv bruger bæredygtighed

som konkurrenceparameter.

For at understøtte vores ambition om at fremme bæredygtighed rundt om i verden arbejder vi tæt

sammen med interessenter på tværs af hele værdikæden: leverandører, kunder og samfundet.

Novozymes mindsker risici og udnytter leverandørernes styrke ved at kræve sikkerhed ved levering,

kvalitet og effektivitet i forhold til bæredygtighed og innovation. Vi arbejder på at øge CO2effektiviteten

ved at forbedre produktionsprocesser. Vi hjælper også kunderne med at reducere

deres CO2-udledning yderligere, når de bruger vores produkter. Alene i 2012 hjalp vi kunderne med

at mindske CO2-udledningen med ca. 48 mio. tons.

Vi forsøger at skabe den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

bedre levevilkår. I kraft af vores engagement og tilslutning til internationale aftaler og universelle

værdier er vi i stand til at identificere de problemer og udfordringer, som er relevante for vores

interessenter og for vores virksomhed. Blandt andet har vi tilsluttet os FN's Global Compact, og vi

41

More magazines by this user
Similar magazines