novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

OVER 700 PRODUKTER OG 40 FORSKELLIGE SLUTBRUGERMARKEDER OVER HELE

VERDEN

Novozymes' produkter sælges i hele verden og til en lang række industrier, herunder vaskemiddel-,

bioenergi-, landbrugs-, føde- og drikkevare-, biofarma-, spildevands-, tekstil- og papirindustrien.

Vaskemiddelenzymer anvendes i vid udstrækning til tøj- og maskinopvask, og de udgør en stor del

af Novozymes' salg. Vores løsninger forbedrer vaskemidlernes ydeevne gennem bedre pletfjernelse,

skånsom vask og generelt øget vaskeevne. Enzymer kan erstatte petrokemiske ingredienser, og

fordi de har en enestående katalytisk virkning, er enzymer særligt anvendelige i vaskemidler til vask

ved lav temperatur og i koncentrerede produkter.

Et af Novozymes' primære fokusområder er enzymer til bioenergiindustrien, som kan omdanne

stivelse (primært majs) og cellulose til forgærbare sukkerarter, der anvendes til fremstilling af

ethanol. Biobrændstoffer er et vigtigt skridt på vejen mod at imødekomme den voksende

efterspørgsel efter vedvarende energi.

Enzymer bruges også i stor udstrækning i føde- og drikkevareindustrien til at forbedre kvaliteten af

brød, øl, vin og andre produkter samt i foderindustrien til at forbedre fordøjeligheden og

næringsværdien af dyrefoder.

Derudover leverer Novozymes en række mikroorganismer til industriel anvendelse inden for

rengøring, spildevandsbehandling og landbrug, mens biofarmaforretningen har fokus på at

forbedre medicinsk udstyr samt indgivelse og formulering af lægemidler ved hjælp af unikke

rekombinante albumin- og hyaluronsyreteknologier.

TOUCH THE WORLD

Vores vision, bærende forretningsidé, forpligtelse og værdier danner et sæt samlede retningslinjer, som vi

kalder Touch the World.

• Vores vision: En fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem

forretningsmæssig vækst, et renere miljø og bedre levevilkår

• Vores bærende forretningsidé: Rethink Tomorrow

• Vores forpligtelse: Løbende forbedre vores finansielle, miljømæssige og sociale resultater for at drive

verden mod bæredygtighed

• Vores værdier:

o Hav modet til at gå forrest – fordi du skaber fremtiden

o Vis og vind tillid – fordi intet er stærkere end gensidig tillid

o Gå sammen for at skabe nyt – fordi verden er fuld af gode ideer

o Frigør passion – fordi passion vækker drømme til live

43

More magazines by this user
Similar magazines