novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Samarbejde med kunderne på et tidligt stadie

For at sikre, at der er et marked for nye produkter, og for at få fuldt udbytte af vores partnerskaber, er

marketing og forretningsudvikling en integreret del af innovationsprocessen, og kunderne inddrages på et

tidligt stadie i produktudviklingen. Det giver mulighed for en grundig undersøgelse af konceptet fra såvel

teknisk som kommercielt perspektiv. Med andre ord kan vi hurtigt afgøre, om et foreslået produkt har den

ønskede effekt, hvordan det påvirker miljøet, om det opfylder et kundebehov til en rimelig pris, og om der

eksisterer konkurrerende teknologier.

Samarbejde på et tidligt stadie afdækker også, i hvilken grad kunden engagerer sig i projektet, og

fremskynder kommercialiseringen af salgbare produkter. Typisk kommer 6-8 produkter årligt på markedet ud

af en pulje af væsentlige projekter.

Vi afprøver for tiden nye interne strukturer, der skal forbedre produktstrømmen i vores R&D-pipeline, så vi får

mere brugbare løsninger, og som skal bidrage til at accelerere processen fra idéstadie til lancering. Successen

af tiltagene måles ud fra nye produkters øgede kommercielle betydning samt løbende forbedring af den

interne ressourcefordeling, så ressourcerne kanaliseres over i de projekter, der er mest relevante ud fra et

markedssynspunkt.

45

More magazines by this user
Similar magazines