novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Forventninger til indtjeningen

Resultat af primær drift forventes at stige 4-7%.

Forventningen til overskudsgrad i 2013 er ca. 24%.

Årets resultat forventes at stige 6-9%.

Ca. 75% af den forventede USD-eksponering for 2013 er afdækket på 5,61 DKK/USD mod 5,70 i

2012. Ca. 42% af den forventede EUR-eksponering er afdækket på 7,41 DKK/EUR for 2013.

Forventninger til investeringer og pengestrømme

For 2013 forventer Novozymes nettoinvesteringer på ca. 1,1 mia. kr. Ud over omkostninger til

vedligeholdelse af anlægsaktiver og investeringer i driftseffektivitet vil Novozymes investere i

fremtidig salgsvækst, herunder udvidelse af forsknings- og udviklingsfaciliteter. Der vil også blive

investeret i forbedring af energieffektiviteten, hvilket vil bidrage positivt til energibesparelser og

opnåelse af målene for bæredygtighed.

Frie pengestrømme før opkøb forventes at blive ca. 1.650 mio. kr., primært som følge af højere

resultat for året og lavere anlægsinvesteringer.

Afkast af investeret kapital forventes at blive ca. 20%.

MERE MED MINDRE

Novozymes' biologiske løsninger

hjælper med at løse ubalancen mellem

mere og mere knappe naturressourcer,

øgede omkostninger og stigende

menneskelige behov. Vi hjælper

kunderne med at producere flere

produkter af højere kvalitet med brug

af mindre energi og færre råvarer. Det

kan lade sig gøre at skabe en

biobaseret økonomi, og med vores

innovation hjælper vi verden godt på

vej mod målet.

49

More magazines by this user
Similar magazines