novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

BÆREDYGTIGHED I

HELE VÆRDIKÆDEN

Vores fokus på

bæredygtighed i hele

værdikæden har

betydning for vores

relationer med

leverandører, kunder

og samfundet som

helhed. Herved er vi

med til at forbedre

levevilkår, miljø og

den måde, vi selv

driver forretning på.

Novozymes

Inden for Novozymes vedrører vores forventninger ressourceudnyttelse, udvikling af arbejdspladsen

og lederskab inden for bæredygtighed.

Ressourceudnyttelse og effekt på klimaforandringer

Vi har valgt 2005 som basisår for vores effektivitetsmål i forhold til ressourcer. 2013-målene for

forbedring af ressourceeffektiviteten er 42% for energi, 35% for vand og 50% for CO2. CO2-målet

er baseret på udledning fra Novozymes' egne produktionsanlæg og fra energiforsyningsselskaber.

Udvikling af arbejdspladsen

Novozymes arbejder på at sikre en arbejdsstyrke bestående af tilfredse og motiverede

medarbejdere gennem fastsættelse af mål for medarbejdertilfredshed og motivation. I 2013 er

målet en score på mindst 75 i vores medarbejderundersøgelse for både "Tilfredshed og motivation”

og "Muligheder for faglig og personlig udvikling”.

For yderligere at fremme en mangfoldig og rummelig arbejdsplads har vi sat nye mål for

mangfoldighed på ledelsesniveau. Andelen på ledelsesniveau af kvinder og personer af anden

nationalitet end dansk er p.t. lavere end i organisationen som helhed og ligger også relativt

konstant. Derfor er vores mål for 2013, at mindst 30% af alle nyansatte ledere skal være kvinder, og

55% skal være af anden nationalitet end dansk. Ledere defineres her som ansatte, som mindst tre

medarbejdere refererer til.

Ud over disse mål ønsker vi at fastholde frekvensen af arbejdsulykker på under 3,0 pr. mio.

arbejdstimer og fravær på under 3% i 2013. Målet for personaleomsætning er fastsat med en øvre

og en nedre grænse og afspejler den aktuelle beskæftigelsessituation og Novozymes' mål om at

tiltrække og fastholde medarbejdere. Vi anser det for ønskværdigt, at personaleomsætningen i

2013 ligger på over 4% og under 9%.

51

More magazines by this user
Similar magazines