novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

1BNOVOZYMES' LANGSIGTEDE MÅL

Finansielle mål

• Gennemsnitlig organisk salgsvækst på over 10%

• Overskudsgrad på over 24%

• Afkast af investeret kapital (ROIC) på over 22%

Målet for den gennemsnitlige organiske salgsvækst forventes at kunne nås fra 2015 og fremover

efter en optrapning fra det nuværende niveau.

Målene er baseret på følgende antagelser:

• Verdensøkonomien stabiliserer sig

• Biobrændstofmarkedet i USA bevæger sig i retning af E15

• Novozymes sælger enzymer til mindst 15 biomasseomdannende fabrikker senest i 2017 med

optrapning i 2015-2016

Mål for bæredygtighed

• Sikre, at 100% af leverandørerne overholder Novozymes' leverandørprogram for forretnings-,

kvalitets- og bæredygtighedsmæssig præstation i 2015

• Muliggøre en reduktion i CO2-udledningen på 75 mio. tons i 2015 gennem anvendelse af

Novozymes' produkter

• Forbedre vandeffektiviteten med 40% i 2015 i forhold til 2005

• Forbedre energieffektiviteten med 50% i 2015 i forhold til 2005

• Forbedre CO2-effektiviteten med 50% i 2015 i forhold til 2005

• Øge energiforsyningen fra vedvarende og CO2-neutrale energikilder til 50% i 2020

• Blive anerkendt som verdensførende inden for bæredygtighed

• Blive en foretrukket arbejdsgiver på verdensplan, som tiltrækker talentfulde medarbejdere fra

hele verden til en mangfoldig og rummelig arbejdsplads

• Stå i spidsen for medtagelse af biobrændstoffer som "high-impact opportunity" i FN's initiativ

Sustainable Energy for All i 2015

54

More magazines by this user
Similar magazines