novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

konventionelle biobrændstoffer til 5% og at give et større incitament til produktion af avancerede

biobrændstoffer. Endelig brød den verdensomspændende debat om brugen af landbrugsressourcer til

energiproduktion atter ud i lys lue, da de globale priser på landbrugsvarer endnu en gang viste store udsving i

årets løb.

Novozymes arbejder aktivt på tværs af regioner og i tæt samarbejde med industripartnere, vigtige

meningsdannere, NGO'er og mellemstatslige organisationer for at fremme en nuanceret offentlig debat og

sikre, at politiske beslutninger baseres på videnskabelige data. Formålet er at sikre en langsigtet bæredygtig

udvikling. Vi investerer også løbende i innovation for at fremme teknologien, minimere den politiske risiko og

sikre kommerciel levedygtighed. Yderligere oplysninger om vores holdning til bioenergi kan ses på

www.novozymes.com.

2012 – et glimt af fremtiden

Udviklingen i 2012 illustrerer det, som Novozymes er bedst til: at levere innovative løsninger, som øger både

bæredygtigheden og levedygtigheden af kundernes forretninger. Novozymes beskæftiger omkring 150

videnskabsfolk og forskere samt et særligt dedikeret forretningsteam, som udelukkende fokuserer på

innovation inden for bioenergi. Vi ved, at bioenergiindustrien altid vil være politisk reguleret, hvilket skaber

både muligheder og udfordringer. Vi vil fremover løbende forbedre vores enzymteknologi for at øge udbyttet

i den konventionelle ethanolindustri, ligesom vi løbende vil reducere omkostningerne ved de avancerede

biobrændstoffer og arbejde for at få biobrændstoffer med som "high-impact opportunity" på den globale

dagsorden for FN's tiltag "Sustainable Energy for All" i 2015.

STRATEGI

Novozymes er en business-to-business-virksomhed, der leverer biologiske løsninger. Vi konkurrerer

på vores forståelse af kundernes forretningsmæssige behov og på vores evne til at skabe

omkostningsbesparende og innovative biologiske løsninger på basis af vores indsigt. Vores mål er at

drive verden mod bæredygtighed sammen med vores kunder ved at udnytte jordens ressourcer

bedre med henblik på at dække behovet for fødevarer, foder, brændstoffer og andre

forbrugsvarer. Vores forretning bygger på bioteknologi, enzymer og mikroorganismer, og det er

vores mål at blive markedsførende alle de steder, hvor vi vælger at drive forretning. Vi arbejder ud

fra princippet om den tredelte bundlinje og har derfor forpligtet os til løbende at forbedre vores

finansielle, miljømæssige og sociale resultater.

Vores strategiske dagsorden har tre spor: at drive innovation, udvide forretningsmuligheder og

forbedre produktivitet.

Drive innovation

Som verdens førende udvikler og producent af industrielle enzymer driver vi industrien fremad ved

at gentænke, hvordan og hvor enzymer kan anvendes. Vi anser bæredygtighed for at være en

integreret del af vores forretning og en væsentlig drivkraft for styrkelse af langsigtede

kunderelationer. Vores løsninger dækker behovet for at forbedre industrielle processer og

produkter og gør det muligt for vores kunder at producere mere med mindre. Vi er dybt engageret

i forskning og udvikling, som vi hvert år allokerer 13-14% af vores omsætning og over 20% af vores

globale arbejdsstyrke til. Vi er også en af verdens mest aktive patentansøgere inden for vores

område med p.t. 7.000 udstedte patenter og patentansøgninger. Vores innovation driver

toplinjevæksten, som gør os i stand til både at øge forretningen på eksisterende markeder og

komme ind på nye markeder.

56

More magazines by this user
Similar magazines