novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Udvide forretningsmuligheder

Novozymes har som mål at udnytte fundamentet i enzymteknologien til at udforske biologiske

forretningsmuligheder, også inden for andre områder. Biologiske løsninger som mikroorganismer

og andre proteiner end enzymer vil også kunne dække behovet for sikre og

omkostningsbesparende løsninger, forbedre industriprocesser og reducere forbruget af råvarer,

vand og energi. Vi er førende på en række områder, hvor vi har en konkurrencefordel som følge af

vores teknologiske platform og organisationsmæssige kompetencer, og vores løsninger er til gavn

for hele samfundet. Vi bestræber os på at omdanne muligheder til større forretningsområder, som

kan understøtte vores langsigtede vækst og afkast.

Forbedre produktivitet

Novozymes har som mål at levere vedvarende afkast af vores innovationsarbejde ved løbende at

forbedre udnyttelsen af både vores egne og naturens ressourcer i hele virksomheden og specielt i

vores produktionsprocesser. Vi anvender avancerede teknologier til at forbedre både effektiviteten

i vores gæringsprocesser, de stammer, der producerer vores enzymer, og enzymernes ydeevne.

Derved kan vi øge udbyttet af eksisterende anlæg og samtidig mindske vores forbrug af råvarer,

vand og energi, hvilket resulterer i en fleksibel produktionsstruktur, der forbedrer overskudsgraden,

afkastet og vores miljømæssige fodaftryk.

STRATEGISK OPDATERING

Novozymes' strategi og finansielle mål har været uændrede siden 2009. Direktionen og bestyrelsen

bekræfter, at Novozymes vil fortsætte strategien med at levere bæredygtig vækst gennem

innovation, markedstilstedeværelse og driftseffektivitet. Ledelsen har imidlertid besluttet at

opdatere de finansielle mål som følge af den forbedrede visibilitet for fremtidige salgs- og

indtjeningsmuligheder.

Tidligere medtog Novozymes ikke fremtidigt salg af enzymer til omdannelse af biomasse i sine

langsigtede mål. Nu er der imidlertid bedre visibilitet med hensyn til vækstmuligheder inden for

dette nye område. Derudover er visibiliteten forbedret for adskillige projekter i pipelinen for salg af

mikroorganismer til BioAg-industrien og løsninger til biofarmaindustrien. Hvad angår indtjeningen

har vi i de sidste par år overgået vores hidtidige langsigtede mål for overskudsgrad, og vi forventer

at kunne fastholde det nuværende niveau.

Salgsvækst

Novozymes forventer vækst inden for alle industrier i den femårige periode med salg af

vaskemiddelenzymer blandt de største vækstdrivere. Salget af enzymer til biomasseomdannelse og

salget til biofarmaindustrien forventes langsomt at geare op i 2013 og 2014 og bidrage væsentligt

til salgsvæksten i 2015. Herved vil Novozymes kunne nå en gennemsnitlig organisk salgsvækst på

over 10% i 2015 og fremover. Målet for salgsvækst er baseret på den antagelse, at

verdensøkonomien stabiliserer sig og ikke oplever større udsving.

57

More magazines by this user
Similar magazines