novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Investeringer

I de seneste år har Novozymes foretaget relativt store investeringer med henblik på at være gearet

til fremtidig vækst inden for både Enzyme Business og BioBusiness. Vi forventer, at et

investeringsniveau på ikke over 8% set i forhold til salget vil være tilstrækkeligt til fremover at sikre

en salgsvækst på 10%. Viser der sig vækstmuligheder, der kræver en forudgående investering, vil

Novozymes tillade, at investeringerne stiger til over det fastsatte mål. Udvidelser af forsknings- og

udviklingsfaciliteter er ikke inkluderet i 8%-målet.

Opkøb og partnerskaber

Novozymes er til stadighed interesseret i virksomheder og teknologier, der passer strategisk til

selskabets overordnede målsætninger, og som kan fastholde balancen i porteføljen med hensyn til

risiko, fremtidig værdiskabelse, markedsadgang og ressourceudnyttelse. Novozymes er altid på

udkig efter nye muligheder og vil fortsat foretage opkøb og frasalg af aktiviteter, når det er

nødvendigt for at sikre balance i porteføljen.

Strategiske partnerskaber er et væsentligt led i at nå ud til og servicere nye kunder. Novozymes vil

fortsat søge efter forretningspartnere, som kan komplementere selskabets styrker og bringe dets

teknologi på markedet.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er en integreret del af Novozymes' forretning. Novozymes' teknologi gør kunderne

i stand til at optimere udnyttelsen af råvarer og energi. Det er blevet en konkurrencefordel for os, i

takt med at flere og flere kunder selv bruger bæredygtighed som konkurrenceparameter.

For at understøtte ambitionen om at fremme bæredygtighed rundt om i verden arbejder

Novozymes tæt sammen med virksomheder på hele værdikæden: leverandører, kunder og

samfundet. Novozymes mindsker risici og udnytter leverandørernes styrke ved at kræve sikkerhed

ved levering, kvalitet og effektivitet i forhold til bæredygtighed og innovation. Vi arbejder på og

investerer i at øge vores CO2-effektivitet ved at forbedre egne produktionsprocesser og ved at

reducere kundernes CO2-udledning, når de bruger vores produkter. Novozymes er medlem af Dow

Jones Sustainability World Index og Dow Jones Sustainability STOXX Index. En lang række eksterne

interessenter har anerkendt Novozymes som en af verdens førende virksomheder inden for

bæredygtighed.

Målene for bæredygtighed er blevet opdateret for at afspejle Novozymes'

bæredygtighedsambitioner og aktiviteter i hele værdikæden og for at sikre den langsigtede

udvikling af Novozymes som en international, rummelig og succesrig virksomhed.

59

More magazines by this user
Similar magazines