novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

NOVOZYMES – BLOT EN VIRKSOMHED SOM ALLE ANDRE?

Vi opfyldte ikke vores langsigtede mål for salgsvækst i 2012, men selv i en vanskelig global

økonomisk situation var der mange positive takter: kraftig vækst i overskudsgraden, en

række lovende partnerskaber og fortsat fokus på innovation.

2012 var et blandet år for Novozymes: udfordrende på nogle områder og lovende på andre. Ved at

arbejde proaktivt med nye forretningsmodeller og udnytte kundernes skiftende behov lykkedes det

os at lancere innovative løsninger på markedet og indgå stærke partnerskaber. Vores smidighed

blev imidlertid sat på prøve: Vi leverede en solid indtjening og fortsatte med at øge

produktiviteten, men vi var ikke i stand til at realisere vores langsigtede mål for salgsvækst, idet vi

kun nåede 4% i organisk vækst. Betyder det så, at Novozymes blot er "en virksomhed som alle

andre"?

STÆRK INDTJENING I ET VANSKELIGT MARKED

Der var to primære grunde til, at vi havde det svært i 2012: dels afmatningen i den globale BNPvækst,

dels uroen på det amerikanske bioenergimarked. Sammenlignet med 2011 faldt

ethanolproduktionen i USA med ca. 5%, blandt andet på grund af en tørke, der ramte hele

industrien. Samtidig faldt enzymindholdet pr. liter i den ethanol, der blev fremstillet. Industrien var

dog heldigvis i stand til at forsvare energiloven Renewable Fuel Standard, selv om der blev gjort

forsøg på at tilsidesætte den.

På den anden side oplevede Novozymes en markant vækst i salget inden for vaskemidler og

dyrefoder. Det viser, at vi er i stand til at vokse gennem innovation.

Alt i alt oplevede vi en vækst på 17% i resultat af primær drift og en overskudsgrad på over 24%,

hvilket var højere end vores forventninger ved årets begyndelse, og kunderne sparede ca. 48 mio.

tons CO2 ved at anvende vores produkter. Men den organiske salgsvækst lå på kun 4%, langt under

vores mål på 10%. Det skal vi gøre bedre i 2013.

SUCCES GENNEM SAMARBEJDE

Ligesom innovation, bæredygtighed og en diversificeret portefølje er centrale elementer i vores

forretningsmodel, har partnerskaber altid spillet en vigtig rolle i forhold til fremtidig vækst. To

gode eksempler i 2012 var vaskemidler og bæredygtigt landbrug (BioAg).

Salget til vaskemiddelindustrien gik fortsat særdeles godt, idet væksten lå på 14% i 2012. I de sidste

fem år har Novozymes således oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på over 10% i dette

forretningsområde. Det skyldes i høj grad de stærke alliancer, vi har opbygget med førende aktører

rundt om i verden.

Interessen for BioAg er stigende og har ført til en række markante opkøb på området inden for det

sidste år. I august købte Bayer CropScience den amerikanske virksomhed AgraQuest for 425 mio.

dollar, og i november blev Becker Underwood købt af BASF for ca. 1 mia. dollar. Begge

transaktioner understreger det betydelige potentiale i BioAg-industrien. Vores partnerskab med

Syngenta om udvikling af JumpStart ® og det biologiske svampemiddel Taegro ® har givet vores

BioAg-forretning betydelig tyngde, og området er nu det største i BioBusiness.

7

More magazines by this user
Similar magazines