novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

RISIKOSTYRING

Novozymes' ledelsessystemer har til formål at understøtte vækst- og udviklingsmuligheder.

Samtidig skal de bidrage til at begrænse risici og sikre, at gældende love og regler på det

miljømæssige, sociale og finansielle område bliver overholdt.

Risici kan i nogen grad begrænses ved at sikre korrekt intern adfærd, men eftersom risici ofte er

relateret til eksterne faktorer, er processen i forhold til at identificere og styre risici integreret i

Novozymes' ledelsessystemer på alle niveauer.

IDENTIFIKATION AF RISICI OG MULIGHEDER

Novozymes definerer risici som "begivenheder eller tendenser, der kan forhindre virksomheden i at

opnå de overordnede mål, herunder finansielle mål og bæredygtighedsmål, eller negativt påvirke

vores omdømme eller vores fremtidige resultater". Novozymes søger at identificere risici så tidligt

som muligt. Så snart de er identificeret, stræber vi efter så vidt muligt at begrænse dem, ligesom vi

løbende overvåger risici.

Gennem hele værdikæden vurderer Novozymes nøje, hvad der sker i virksomhedens omgivelser

med henblik på at identificere tendenser og udviklinger, der kan påvirke koncernens forretning

positivt eller negativt. Formålet er at sikre, at Novozymes er i stand til at reagere på forandringer i

omgivelserne, enten ved at udnytte nye muligheder eller ved at håndtere risici i tide.

MULIGHEDER OG RISICI I KIKKERTEN

Styring af risici er en løbende proces

hos Novozymes. Vi ser både indad og

udad for at få øje på

forretningsmuligheder og risici og

opnå maksimal effekt gennem en

kombination af dybtgående

undersøgelse, analyse, konstruktiv

dialog, balanceret gennemgang af

vores muligheder og rettidig

respons.

73

More magazines by this user
Similar magazines