novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Global organisation og skatteforhold

Novozymes opererer på mange markeder via salgsselskaber og distributører, mens produktionen er

begrænset til få lande. Dette medfører en række transaktioner mellem koncernens selskaber.

Novozymes følger OECD's principper ved fastsættelsen af interne afregningspriser på disse

transaktioner. Interne afregningspriser kan imidlertid være komplicerede og indebærer derfor en

skatterisiko, ikke mindst fordi det område er udsat for politisk bedømmelse i hvert enkelt land.

Novozymes indgår ofte i dialog med skattemyndighederne for at reducere denne risiko og har

indgået Advance Pricing Agreements (APA) med skattemyndighederne i de lande, hvor koncernen

har sine mest omfattende interne transaktioner såsom USA og Kina. For Novozymes giver sådanne

aftaler forudsigelighed i relation til beskatning og nedbringer risikoen for, at vi bliver involveret i

den løbende debat om afregningspriser, der foregår flere steder i verden. En væsentlig del af

koncernens interne transaktioner er dækket af APA-aftaler.

81

More magazines by this user
Similar magazines