novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Resultatopgørelse

Note 2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Omsætning 1, 2 11.234

Produktionsomkostninger 3, 6 4.811

Bruttoresultat 6.423

Salgs- og distributionsomkostninger 3, 6 1.421

Forsknings- og udviklingsomkostninger 3, 6 1.527

Administrationsomkostninger 3, 4, 5, 6 808

Andre driftsindtægter, netto 7 78

Resultat af primær drift (EBIT) 2.745

Finansielle indtægter 8 22

Finansielle omkostninger 9 183

Resultat før skat 2.584

Skat af årets resultat 10 568

Årets resultat 2.016

Årets resultat fordeles således

Aktionærer i Novozymes A/S 2.015

Minoritetsinteresser 1

2.016

10.510

4.602

5.908

1.376

1.464

778

50

2.340

208

133

2.415

587

1.828

1.826

2

1.828

Foreslået udbytte pr. aktie kr. 2,20 kr. 1,90

Resultat pr. aktie (EPS) 19 kr. 6,42 kr. 5,79

Resultat pr. aktie, udvandet (EPS udvandet) 19 kr. 6,33 kr. 5,71

83

More magazines by this user
Similar magazines