novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital pr. 1. januar 2012 650

Aktie- Valutakurs- Penge- Overført I alt Minoritets- Egenkapital

kapital reguleringer strøms- overskud interesser i alt

afdækning

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

498

(33)

7.694

Årets resultat 2.015

Øvrig totalindkomst (70) 37

Årets totalindkomst (70) 37 2.015

Køb af egne aktier (832)

Salg af egne aktier 156

Udbytte (600)

Aktiebaseret aflønning 69

Skat af egenkapitalposter (29)

Egenkapitalbevægelser -

(70) 37 779

Egenkapital pr. 31. december 2012 650

Egenkapital pr. 1. januar 2011 650

428

391

4

149

8.473

6.634

Årets resultat 1.828

Øvrig totalindkomst 107 (182)

Årets totalindkomst 107 (182) 1.828

Køb af egne aktier (400)

Salg af egne aktier 165

Udbytte (504)

Aktiebaseret aflønning 83

Skat af egenkapitalposter (112)

Egenkapitalbevægelser - 107 (182) 1.060

Egenkapital pr. 31. december 2011 650

Tilhørende aktionærerne i selskabet

498

(33)

I overført overskud er indeholdt foreslået udbytte på 687 mio. kr. for 2012.

Vedrørende egne aktier og gennemsnitligt antal aktier henvises til note 19.

7.694

8.809

2.015

(33)

1.982

(832)

156

(600)

69

(29)

746

9.555

7.824

1.828

(75)

1.753

(400)

165

(504)

83

(112)

985

8.809

15

1

1

(3)

(2)

13

12

3

3

3

15

86

8.824

2.016

(33)

1.983

(832)

156

(603)

69

(29)

744

9.568

7.836

1.828

(72)

1.756

(400)

165

(504)

83

(112)

988

8.824

More magazines by this user
Similar magazines