lysmaskiner - Lysnet

lysnet.com

lysmaskiner - Lysnet

LYS MASKINER

- et workshopforløb i skalafeltet mellem bygningskunst, installation og maskine

Forløbet henvender sig til 3., 4. og 5. års studerende på Institut for Arkitektur og Æstetik. 28 studerende har deltaget. Work-

shopforløbet har som mål, at få de studerende til at arbejde med grundlæggende undersøgelser hvor lyset indgår som formge-

nerende element. Lyset bliver i forløbet parret med flere primære arkitektoniske begreber: “Facaden som rumlig konstruktion”,

“Konstruktionen som “applikationsstruktur og grundstruktur”, “Ornamentet”, “Camera Obscura”. Disse begreber bringes i spil og

danner sammen med lyset begrundelserne for de beslutninger der tages i forhold til projektets tilblivelse.

Forløbet er bygget op omkring en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del består af 7 forelæsninger som efterfølgende

diskuteres i grupper. Ud fra disse diskussioner dannes et operationelt grundlag for hvert projekts forhold til de introducerede be-

greber og projektbetingelser. Den praktiske del består af modelarbejder, hvor begrebssammenhænge undersøges nærmere og

lysundersøgelser og beslutninger kvalificeres. Som afslutning bygges modeller, kaldet LYSmaskiner i skalaforholdet 1:1, 1:2, 1:5

eller 1:10.

Med udgangspunkt i ideen om aggregatet som dagslysmaskine fremstilles en konstruktion, som på en og samme tid er Lys, rum,

ornament og lysmodulator. Alle bestanddele skal optræde indbyrdes afhængige. Maskinen skal have en skala så den i sig selv

udgør mindst et rum for menneskelig aktivitet. Det er hensigten at projektet skal være en:

Undersøgelse af maskinen som konstruktion og dets muligheder for modulation af rummet og lyset til et funktionelt behov.

Det bliver en undersøgelse af sammenhængen mellem et tektonisk anslag og belysningen af rummet.

Kursusansvarlig Torben Nielsen

More magazines by this user
Similar magazines