Generalforsamling 2010 Bestyrelsens beretning ... - personer

hfk.qube.dk

Generalforsamling 2010 Bestyrelsens beretning ... - personer

Bestyrelsens beretning

Generalforsamling 2010

Indledning

2010 har været et begivenhedsrigt men også besværligt år. Vanskelighederne fra 2009 med at

skaffe ledere er fortsat i 2010 og er en medvirkende årsag til at der opstår ”metaltræthed” hos

de tilbageværende trænere og ledere. Derfor vil det kommende års hovedfokus være rettet

imod et projekt vi kalder Vision 2015, hvor vi vil definere vision og strategier for HFK og blive

helt klar på, hvad og hvor meget vi kan rumme af aktiviteter i de kommende 5 år. Sportsligt

har året været kendetegnet ved mange flotte resultater og glædelige begivenheder.

Økonomien ser fornuftig ud og givet os mulighed for, at styrke organisationen med ansættelse

af John Møller Pedersen som forretningsfører.

Sportslige forhold

Vi oplevede endnu engang at vores 1. hold i SønderjyskE sikrede forbliven i Superligaen. Det

er en flot præstation, som vi kan være stolte af i hele Sønderjylland. Superligastatus er

afgørende for at skabe den nødvendige økonomi til talentudvikling på højeste niveau og

dermed videreudvikling af det sønderjyske fodboldsamarbejde.

I oktober havde vi den glæde endnu engang at få overdraget ansvaret for en ungdoms

landskamp. U18 landsholdet mødte Schweiz på Haderslev Fodboldstadion med Henning og

Jens som tovholdere på et vellykket arrangement.

Turbulensen omkring kvindeeliteholdet i 2009 var et stort handicap for holdet, som måtte

forlade 3F-ligaen. Holdet er dog kommet flot igen og ligger på en 3. plads i 1. division.

Overtagelsen af kvindeelite aktiviteterne fra SønderjyskE har givet os nogle økonomiske

udfordringer, som vi kan få vanskeligt ved at løse, hvis ikke vi kan skabe en større sponsor

opbakning til holdet. Pigeafdelingen gør et flot stykke talentarbejde, så vi knokler videre og vil

gøre alt for at give pigerne de samme muligheder som drengene, for at spille fodbold på højt

niveau i Haderslev.

For første gang i mange år kom vi helt til tops i dansk fodbold på drengesiden, med U17 holdet

i ligaen fra efterårets start – tillykke med det. Kravene til de bedste ungdomshold vil blive

strengere for at leve op til DBU´s licenskrav. Disse krav sammenholdt med meget høje service

forventninger fra de bedste spillere og deres forældre giver ungdomsafdelingen nogle store

udfordringer i fremtiden.

Et stigende forventnings pres fra medlemmerne og deres familier bliver også berørt i Hans

Jørgens sportslige beretning citat: ”Jeg vil ikke undlade at nævne, at vi stadig har behov for

flere hænder til at hjælpe med, ved løsning af de mange praktiske gøre mål. Det er derfor

ærgerligt at konstatere, at vi af og til har forældre, der kun fokusere på deres eget barn, og

ofte ikke kan se, eller ikke vil se den større sammenhæng, og derfor ofte lader deres

frustrationer gå ud over trænere, holdleder, afdelingsansvarlige eller andre. Det har desværre

været årsagen til at vi har fået ”opsigelser” fra nogle af HFK’s frivillige trænere og ledere! Jeg

vil gerne opfordre til, at man husker på at de frivillige gør et stort arbejde, og kun er i HFK for

fornøjelsens skyld!” citat slut.

Generelt har vi haft mange flotte resultater og fået mere gang i breddeaktiviteterne, men mere

om det senere i Hans Jørgens sportslige beretning.


Haderslev Idrætscenter

HFK Tribune er fortsat involveret i sonderingen omkring opførelse af en vest tribune på

stadion. Selskabet har investeret ca. 17 mill. kr. omkring HIC i de seneste 10 år. Disse

investeringer i tribune og kunstgræsbaner, som andre steder i landet er kommunale

investeringer, har været helt afgørende for at Haderslev befinder sig i toppen af dansk fodbold

og dermed én af årsagerne til, at vi bliver profileret som superliga by og eliteidrætskommune.

Derfor er det trist for HFK at opleve kommunens ”tak for indsatsen” er en prioritering på 115

mill. kr. til en meget stor og flot isarena, men nej til en nødvendig udvidelse af Haderslev

Stadion på 20 mill. kr. Man kunne uden problemer have fået begge dele og dermed være

sikker på at beholde en ubetalelig markedsføring fra både ishockey og fodbold.

Oven i denne nedprioritering af Haderslev Fodboldstadion på anlægssiden må fodbolden,

sammen med de øvrige foreninger i HIC, indstille sig på meget væsentlige serviceforringelser i

de kommende år, på grund af et kommunalt krav om at reducere omkostningerne til driften i

HIC med 30-40 %. Der er ingen tvivl om at disse dramatiske nedskæringer vil betyde

medlemsnedgang og det vil gøre det meget svært for foreningerne at leve op til Team

Danmarks krav til eliteklasser og idrætsakademi. Vi skal jo alle spare, men jeg har svært ved

at forstå meningen med, at gøre det besværligt for de mange idrætsledere, som arbejder

gratis i Haderslev Kommune. Jeg håber de ansvarlige politikere har kalkuleret med at miste

betegnelsen som eliteidrætskommune og jeg vil anbefale at der afsættes betydelige beløb på

socialbudgettet til håndtering af børn og unge, som forsvinder fra idrætsforeningerne fordi

arbejdet bliver besværligt for de frivillige ledere.

Økonomi

Regnskabet udviser et overskud på 30.000 kr. og en del midler hensat til dækning af

kommende investeringer og konsolidering. Den gode økonomi er først og fremmest skabt af de

sportslige afdelingsledere, som er gode til at holde styr på omkostningerne, men vi ser dog

store omkostninger i Ungdomsafdelingen for at opfylde de nye ungdoms licens regler. På

indtægtssiden er kontingenter og hjælp på stadion over budget mens sponsortegning ligger

under budget. Vi har stadig midler fra redningsaktionen i 2009 for kvinderne til drift af

kvindeelite holdene i det kommende år.

Vi har fortsat et medlemstal omkring 1000 og Christian har stadig godt styr på kontingent

opkrævningen, men administrationen er tung. Derfor vil vi forsøge os med en mere automatisk

medlemsregistrering og kontingentbetaling i det nye år.

HFK Tribune har fortsat en fornuftig økonomi i kraft af en stor frivillig indsats fra bestyrelsens

side.

HFK´s Venner har ikke fundet nye aktiviteter i løbet af året og vælger derfor at lægge

foreningen i dvale indtil videre. Hermed er det definitivt slut med økonomisk støtte fra

vennerne.

John som ny forretningsfører er hurtig blevet en integreret del af organisationen med godt styr

på konkrete opgaver i et glimrende samarbejde med Christian Niemann. Der er ingen tvivl om,

at en klub af vores størrelse og med vores meget høje aktivitetsniveau har behov for en lønnet

administration Det er kun et spørgsmål om, hvor stor en administration, vi kan skaffe økonomi

til.


Aktiviteter

HFK er fortsat aktiv i Get2sport, men vi mangler at få den endelige aftale med Haderslev

Kommune på plads.

Afdelingerne er gode til at skaffe ekstra indtægter ved forskellige jobs, som udføres af

medlemmerne.

Bierfesten var en succes i 2009 og en endnu større succes i 2010. Der er ingen tvivl om, at vi

her har ramt et godt koncept. Stor ros til alle frivillige hjælpere, som ydede en stor indsats for

at servicere de 1100 gæster. En særlig stor tak til ledergruppen med Randi, Jens, Niller og

John, som havde virkelig godt styr på tingene – flot.

Det kommende år

I 2011 har HFK 105 års fødselsdag. Det vil vi fejre med en gentagelse af ”verdens længste

fodboldkamp” sammen med aktiviteterne fra HFK-dagen i 2010.

Som tidligere nævnt vil vi fokusere på HFK´s fremtidige organisation med Vision 2015, som bl.

a. indeholder en række ”Højlunds forsamlingshus” møder, hvor alle interessenter får mulighed

for at komme med deres bud på:

- Hvad skal vi tilbyde vore medlemmer i fremtiden

- Hvordan skal det organiseres og finansieres

- Hvordan får vi tilknyttet de nødvendige personer

Vi må erkende at mangelen på trænere og ledere har givet os nogle faglige udfordringer på det

sportslige og sociale område. Derfor vil vi arbejde på at ansætte 3 konsulenter til støtte for

børne- og ungdomstrænerne. Vi vil ligeledes forsøge at finde en person til rekruttering imod en

mindre betaling.

Vi kan se frem til endnu et spændende år med mange spændende udfordringer og forhåbentlig

mange glade medlemmer i Haderslev Fodboldklub. Jeg vil dog ikke lægge skjul på at en stor

forening som vores er skrøbelig, når det hele bliver besværligt og uoverskueligt, men det gør

bare vores fokus på Vision 2015 endnu mere vigtig!

Afslutningsvis vil jeg gerne takke klubbens medlemmer, forældre og samarbejdspartnere for

året der gik. Tak for samarbejdet i HFK´s bestyrelse og til bestyrelserne i HFK´s Venner, HFK

Tribune og Sønderjysk Elitesport. Sidst men ikke mindst tak til trænere, ledere og hjælpere for

en stor indsats i 2010.

Glædelig jul og godt nytår

Bestyrelsen

Teddy Pedersen

More magazines by this user
Similar magazines