Download som pdf 2,3 Mb - Esbjerg Havn

portesbjerg.dk

Download som pdf 2,3 Mb - Esbjerg Havn

ESBJERG HAVN NR. 1 · 2013

Vestas indtager Østhavnen

Med en ny offshore hub vil Vestas sænke omkostningerne på havvind

Offshore Center

Danmark slår

dørene op

Synergier mellem grøn og klassisk

offshore skal sikre væksten.

Nyt rekordår på

Esbjerg havn

Et stærkt 2012 bliver fulgt af et

travlt 2013.

Esbjerg Havn styrker

sikkerheden

Falck og Esbjerg Havn samarbejder

om nye sikkerhedsprocedurer.


16

19

2 hav&kaj nr. 1 · 2013

12

17

Indhold

3 Leder: Udsigt til travlt år i Esbjerg

4 Fælles kurs for vind og olie skal sikre væksten

8 Vestas rykker ind i klyngen

10 Årsregnskab 2012: Nyt rekordår for havnen

12 Transportkollektivet der voksede

14 Bedre kommunikation sikrer hjælpen på Esbjerg Havn

16 Maersk Oil opruster på Esbjerg Havn

18 Farvel til et vartegn

19 Kom med til havnefest den 21. juni

20 Fra en anden vinkel

Udgiver: Esbjerg Havn Ansvarshavende: Havnedirektør Ole Ingrisch Redaktionelt arbejde: Radius Kommunikation A/S

Fotos: MEDVIND/Bent Sørensen, Christer Holte m.fl. Layout og produktion: Reese Grafisk Oplag: 1000


Leder

Udsigt til travlt år i Esbjerg

Foråret er på vej, og vi er godt i gang med et år, der vil byde på masser

af aktiviteter og en række gode nyheder på esbjerg Havn. 2013 tegner på

mange måder til at blive et begivenhedsrigt år.

på Dokvej ved Fanøfærgen har det nye offshore Center Danmark netop

slået dørene op for sit nye domicil. offshore Center Danmark skal fremover

være den samlende klynge for både klassisk og grøn offshore, og centeret

skal hjælpe virksomhederne med at fastholde den danske førerposition. At

organisationen får hovedsæde her, markerer esbjergs position som offshoreindustriens

danske hovedstad. Det nye offshore Center Danmark repræsenterer

viljen til at samle kræfterne ét sted i én organisation og dermed viljen til

at udnytte de betydelige synergier, der er inden for offshore olie, gas og vind

– ikke bare i esbjerg, men i hele landet. Det er et godt og rigtigt initiativ.

I dette nummer af Hav & Kaj har vi et interview med offshore Center

Danmarks nye bestyrelsesformand Anders eldrup, der fortæller om de

opgaver og udfordringer, han ser for den danske offshore-industri.

Anders eldrup var desuden gæstetaler på esbjerg Havns årlige informationsmøde,

hvor vi blandt andet præsenterede årsregnskabet for 2012.

regnskabet er det historisk bedste, og årets resultat sætter rekord for andet

år i træk. rekordresultatet afspejler det høje aktivitetsniveau i den klynge af

stærke industrier og virksomheder, som esbjerg Havn er en del af. vi bringer

mere om regnskabet og informationsmødet inde i bladet.

Den fortsatte fremgang og det høje aktivitetsniveau på havnen og i esbjerg

er i udstrakt grad afhængig af de politisk bestemte rammevilkår i og uden for

Danmark. offshoreindustri og infrastruktur kræver betydelige investeringer.

Beslutningen om at igangsætte den type investeringer forudsætter blandt

andet tillid til stabil og langsigtet regulering. Set i det lys er der grund til at

glæde sig over regeringens forslag om at forlænge den nuværende Nordsøaftale

til 2042. Det gøder jorden for fortsat vækst i de kommende årtier og

giver rygstød til bestræbelserne på at øge indvindingsgraden yderligere.

For hvert ekstra procentpoint, vi kan hæve indvindingsgraden ud over de

nuværende 26-27 procent, tjener Danmark 50 mia. kr.

Netop fordi forudsigeligheden er så afgørende for offshoreindustrien og de

mange jobs, der skabes her, bør man fra politisk hold også være varsom med

at så tvivl om det kun ét år gamle energiforlig.

vestas er rykket ind i esbjerg Havns nye Østhavn, hvor faciliteter til

forsamling og udskibning af havvindmøller står klar. Dermed begynder et

nyt kapitel i historien om esbjerg som Danmarks havvindby. Læs mere om

vestas’ planer for havvind inde i bladet.

til sommer indvies den nye Østhavn officielt. Det sker med en stor fest på

havnen den 21. juni, hvor de mange mennesker, som har deres daglige gang

på havnen – og selvfølgelig alle esbjergensere – er inviteret. Sidst i dette blad

løfter vi lidt af sløret for programmet for indvielsen, som byder på aktiviteter

for både store og små. jeg håber, at mange vil kigge forbi og være med til at

fejre byens havn sammen med os.

God læselyst!

ole Ingrisch

Direktør, esbjerg Havn

»Det nye Offshore

Center Danmark

repræsenterer

viljen til at samle

kræfterne ét sted i

én organisation og

dermed viljen til at

udnytte de betydelige

synergier, der er

inden for off shore

olie, gas og vind

– ikke bare i Esbjerg,

men i hele landet.«

hav&kaj nr. 1 · 2013 3


Fremtiden for offshore i Nordsøen

Fælles kurs for vind og

olie skal sikre væksten

Grøn og klassisk offshore er ikke modsætninger, men derimod to ben

på fremtidens integrerede offshore-industri. Det er tanken bag det nye

Offshore Center Danmark, der med Anders Eldrup i spidsen vil styrke

sektorens udvikling i Danmark.

DANSKe oFFSHore-vIrKSomHeDer skal fremover

samarbejde om at jage vækst og forretning på

tværs af det traditionelle skel mellem grøn og fossil

energi. Som nyslået bestyrelsesformand for offshore

Center Danmark skal Anders eldrup nemlig repræsentere

interesserne fra en samlet dansk offshoreindustri.

målet for den genfødte organisation er lagt fast:

At sikre væksten og de danske arbejdspladser i en

tid med skærpet international konkurrence og store

udviklingskrav.

60 procent af aktørerne går på tværs

Ud over at have fået ny bestyrelse er offshore

Center Danmark også rykket ind i nye lokaler på

esbjerg Havn. Samtidig er den strategiske retning

blevet skærpet, og centeret satser nu på vind og

olie/gas som to ligeværdige områder.

Det er en kobling, der er helt naturlig, ikke

mindst i lyset af den erhvervsstruktur, der i dag

er virkeligheden i offshore-sektoren, forklarer

Anders eldrup.

”vi ved, at op mod 60 procent af virksomhederne

i olie- og gassektoren også har aktiviteter inden for

havvindområdet. og vice versa. Når en virksomhed

er offshore, er den typisk aktiv inden for både det

gyldne og det grønne segment. Derfor giver det rigtig

god mening med en forening, der repræsenterer

begge dele,” siger han.

mens organisationer som vindmølleindustrien og

olie Gas Danmark står for den politiske interessevaretagelse,

skal offshore Center Danmark ”ned i det

praktiske lag”, som Anders eldrup udtrykker det.

4 hav&kaj nr. 1 · 2013

”vores fokus er at bistå virksomhederne med

at finde ud af at samarbejde i hele værdikæden og

undersøge, hvordan vi kan gøre tingene smartere,

end vi plejer at gøre det. målet er at bevare den

stærke danske position på både havvind og olie

og gas.”

Løfte i flok

Ifølge Anders eldrup har den danske offshore-industri

en række teknologiske og strukturelle udfordringer

foran sig, som skal tackles i fællesskab mellem

aktørerne. Foreningens arbejde er derfor også rettet

mod samarbejdsprojekter med universiteter og

andre vidensinstitutioner, hvor offshore Center

Fælles udfordringer

kræver fælles løsninger.

Derfor skal de danske

offshore-virksomheder

arbejde tættere sammen

– også på tværs af

energiformerne, lyder

det fra Anders Eldrup.

Det nye Offshore Center Danmark

l Det relancerede Offshore Center Danmark er dannet ved en

sammenlægning af Offshore Center Danmark og Alliancen for

Grøn Offshore Energi. Centeret administrerer en projektportefølje

på 125 millioner kroner og har 260 medlemmer.

l I spidsen for den nye bestyrelse står, ud over formand Anders

Eldrup, tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen og direktør

i Maersk Oil Kurt Normann Nielsen.

l Offshore Center Danmark blev i 2012 kåret som den klyngeorganisation

i EU, der er bedst til at skabe værdi for medlemmer.

Centeret vandt titlen ”Cluster Management Excellence Label

Gold” i konkurrence med 350 europæiske klyngeorganisationer.


»Når en virksomhed er offshore,

er den typisk aktiv inden for

både det gyldne og det grønne

segment. Derfor giver det rigtig

god mening med en forening,

der repræsenterer begge dele«

Anders Eldrup, bestyrelsesformand,

Offshore Center Danmark

hav&kaj nr. 1 · 2013 5


Offshore-branchens seks udfordringer

på eSBjerG HAvNS INFormAtIoNSmØDe den

28. februar skitserede Anders eldrup seks udfordringer

for offshore-industrien, som skal tackles

fremover:

Indvindingsgraden skal øges

mængden af olie og gas, vi henter op fra felterne

i Nordsøen, skal øges. Hvert procentpoint, vi kan

hæve indvindingsgraden, svarer til en gevinst på

50 mia. kr.

Omkostningerne på havvind skal ned

prisen på strøm fra havvind skal ned. og danske

aktører skal gå forrest i udviklingen, hvis vi vil

klare os i den skærpede internationale konkurrence,

ikke mindst fra tyskland, england og Frankrig, der

investerer massivt i havvind i disse år.

Både vindmøller og olie- og gasinstal-

lationer skal leve længere

Der ligger et stort potentiale i at forlænge levetiden

på både havvindmøller og de eksisterende olie- og

gasinstallationer.

6 hav&kaj nr. 1 · 2013

Arbejdskraften skal sikres gennem

skræddersyede uddannelser

Industrien skal sammen med universiteter og andre

vidensinstitutioner sikre, at der er den nødvendige

arbejdskraft til rådighed. vejen frem er skræddersyede

uddannelser til offshorebranchen.

Danske aktører skal ud over grænserne

efterhånden som flere og flere aktiviteter rykker

uden for Danmark, skal danske virksomheder også

rette blikket mod de udenlandske markeder.

Vi skal huske fokus på service og

vedligehold

Service og vedligehold af havvindparker er det

næste kæmpestore vækstmarked. Danske aktører

har ekspertisen og erfaringerne til at få en god bid

af markedet.

Anders Eldrup var årets

hovedtaler ved Esbjerg

Havns informationsmøde

i februar.


Fremtiden for offshore i Nordsøen

Danmark vil bistå ved en række udviklingsprojekter,

fortæller han.

”Det kan være svært for en enkelt virksomhed,

især de lidt mindre virksomheder, at forholde sig til

problemstillinger af den størrelsesorden og kompleksitet.

Der vil vi så prøve at samle grupper af

virksomheder og sammen med dem drøfte, hvad vi

skal stille op.”

en af de vigtigste udfordringer på havvind-området

bliver at gøre energiformen konkurrencedygtig

på globalt plan. vindenergi er i dag den grønne

energiform, der er mest økonomisk bæredygtig. men

der er stadig et godt stykke vej, før vind – og særligt

havvind – kan konkurrere med fossile brændstoffer.

Det kræver en teknologisk udvikling, som aktørerne

i industrien skal løfte i flok.

”Hvis de europæiske lande skal blive ved med at

interessere sig lige så meget for havvind, som de gør

i dag, så skal prisen for at producere strøm på havvindmøller

være lavere. Den skal bringes drastisk

ned. vi skal blive mere effektive. Derfor har vi et

stort behov for sammen med vores medlemsvirksomheder

at finde ud af, hvordan vi kan gøre det på

en ny måde, så det bliver mere konkurrencedygtigt

at producere strøm på vind,” lyder det fra Anders

eldrup.

Milliardpotentiale i ny teknologi

For olie- og gasdelen handler det til gengæld om

at sikre en bedre udnyttelse af felterne. Her er vi

allerede kommet langt med en indvindingsgrad, der

i løbet af de sidste tyve år er hævet fra beskedne

otte-ti procent i 1990 til 26-27 procent i dag.

”vi ved, at langtidstendensen i den danske del

af Nordsøen er, at produktionen vil være faldende,

for reserverne er begrænsede. Derfor er et helt

afgørende fokus at finde ud af, om vi kan udnytte

en større del af ressourcerne, der er dernede.”

Der er både arbejdspladser og store beløb at hente

i at øge indvindingsgraden. Anders eldrup fremhæver,

at det at hæve indvindingsgraden med bare ét

procentpoint fra det nuværende niveau repræsenterer

en værdi på omkring 50 mia. kr.

Næstformand Poul Nyrup Rasmussen, der

hidtil har stået i spidsen for Alliancen for Grøn

Offshoreenergi, siger om det nye Offshore Center

Danmark:

”Formålet er at skabe en klynge, som kan samle

de mange forskellige initiativer i Danmark og

dermed sikre, at sektoren står endnu stærkere.

Det skal ske bl.a. via forstærket markedsføringsindsats

og fælles forretningsudvikling i

”Der er allerede ved at blive udviklet og eksperimenteret

med ny teknologi, der kan få en større del

af ressourcerne op. Det vil forlænge den periode,

hvor olie- og gasproduktionen vil være interessant

i den danske del af Nordøsen. Så det er klart et

fokusområde for os.”

Klyngen skal sikre dansk førerposition

med store udbygningsplaner på havvind i særligt

tyskland, england og Frankrig og landenes ambitioner

om at sikre nationale job i processen, er der

udsigt til en væsentligt skærpet konkurrence på

markedet for både materiel og serviceydelser.

Det betyder, at Danmark skal hænge i for at bevare

sin førerposition.

”De kommende år vil det være de store europæiske

lande, der vil drive udviklingen med store

investeringer i havvindmøller. Det betyder, at der

også er en risiko for at vores førerstilling på havvindområdet

bliver truet. Så vi skal kridte skoene,

hvis vi skal bevare vores førerstilling i en periode,

hvor størstedelen af investeringerne ligger i de store

europæiske lande. Det kan vi gøre ved at arbejde

endnu bedre sammen og være på forkant,” understreger

Anders eldrup.

Danmarks stærkeste kort i den sammenhæng er

de mange specialkompetencer, der er opstået i hele

værdikæden til offshore-industrien. Derfor er der

store perspektiver i øget samarbejde, lyder det fra

eldrup.

”vi har jo den store fordel i Danmark, at vi ikke

kun huser de virksomheder, der konstruerer selve

vindmøllerne, vi har også en stor, stor underskov af

mindre virksomheder. en klynge med hundredevis

af underleverandører. og det er jo ikke sådan lige at

flytte det til england eller tyskland. Så hvis vi kan

finde ud af at arbejde tæt sammen blandt underleverandører

og fortsat være lidt længere fremme

i skoene, end man er andre steder, så tror jeg, at vi

kan bevare vores førerstilling ganske længe.”

Poul Nyrup: En ny perspektivrig start

nye netværk. (…) Det har under udviklingen af

den nye organisation været afgørende for mig,

at der bliver tale om et egentligt nationalt klyngeinitiativ,

hvor alle centrale spillere deltager

på lige fod. Det er opnået med en klynge, der nu

etableres med et nyt navn samt ny organisation,

ny bestyrelse og Advisory Board. (…) Det bliver

en ny perspektivrig start, uafhængigt af nuværende

og tidligere organisatoriske tiltag.”

Kilde: Alliancen for Grøn Offshore Energi

hav&kaj nr. 1 · 2013 7


Virksomhedsprofil

Vestas rykker ind i klyngen

Havvind er på vej mod industrialisering. Det er strategien bag Vestas’

beslutning om at flytte ind på Østhavnen, hvor vindmølleproducenten

fremover vil koncentrere sit arbejde med forsamling og udskibning af

offshore-vindmøller. Dermed integrerer Vestas sig for alvor i vindklyngen

Esbjerg Havn – nærmeste nabo bliver konkurrenten Siemens.

åretS FØrSte måNeDer har stået i flytningens

tegn for vestas offshore, der nu har indtaget sit nye

lejemål i den nybyggede Østhavn. 126.000 m 2 har

vestas til sin rådighed på havnen, hvor både vindmølletårne,

naceller og vinger allerede nu står linet

op klar til udskibning.

Beslutningen om at leje sig fast ind på esbjerg

Havn er udtryk for en strategisk satsning på at gøre

havvindaktiviteterne mere omkostningseffektive

og dermed mere konkurrencedygtige. Det fortæl-

8 hav&kaj nr. 1 · 2013

ler Bo Bjerregaard, der er Head of preassembly hos

vestas offshore.

”med aftalen har vi sikret os et godt stykke ud

i fremtiden. vi betragter det her som en ny vestas

offshore hub, hvor vi kan køre adskillige projekter

ud fra. esbjerg Havn ligger godt i forhold til Nordsømarkedet,

hvor aktiviteterne er. og samtidig kommer

vi også tættere på vores produktionsenheder,

hvilket betyder, at vi kan lave tingene i en anden

konfiguration, end vi tidligere har gjort.

Bo Bjerregaard fra

Vestas Offshore

forventer, at den nye

vindmølle-hub vil

betyde faldende omkostninger

og stigende

læringskurve.


Det åbner for nogle muligheder med mere effektive

løsninger,” siger han.

Tusind argumenter for

tidligere har vestas’ forsamlings- og udskibningsaktiviteter

flyttet rundt fra havn til havn, så der var

kortest mulig sejlafstand til de enkelte projekter.

men den nye generation af vindmøllefartøjer, der

har plads til langt flere vindmøller om bord, betyder,

at det nu kan betale sig at sejle længere med

møllerne. og samtidig er der en række klare fordele

ved at samle aktiviteterne ét sted, forklarer Bo Bjerregaard.

”man skal ikke undervurdere fordelene, når

det gælder etableringsomkostninger. Hver gang vi

starter op et nyt sted, skal vi jo begynde forfra med

at sætte os ind i regler og love for det pågældende

land og etablere lagerhal, pavilloner, it og så videre.

og samtidig ansætte nye subcontractors og nye

supervisors, som skal til at lære det på ny. Det er

utrolig dyrt. Så der er nærmest tusind argumenter

for, hvorfor det her er en god idé,” siger han.

”Nu er vi kørende fra projekt til projekt. Det

betyder, at læringskurven kan fortsætte opad, når

vi ikke starter fra bunden hvert sted, samtidig med

at omkostningskurven kører ned,” understreger Bo

Bjerregaard videre.

Bedre aftaler med lokale

underleverandører

Samtidig betyder aftalen, at vestas kan indgå længerevarende

og dermed økonomisk attraktive samarbejdsaftaler

med virksomhederne i lokalområdet.

”Når vi har fået denne her gode aftale med

esbjerg Havn og er her i lang tid, kan vi også forhandle

priserne ned hos vores underleverandører.

”Vi har selvfølgelig kigget på andre

havne uden for Danmark, især en række

tyske og hollandske havne.”

Bo Bjerregaard, Head of Preassembly, Vestas Offshore.

vi kan gøre os mere attraktive og overbevise vores

kunder om, at det godt kan betale sig at sejle med de

relativt dyre installationsskibe til esbjerg Havn. og

så får de selvfølgelig også en del af kagen. Samtidig

med at underleverandørerne får en pipeline, de kan

regne med,” siger Bo Bjerregaard.

Bygget til formålet

Siden aftalen med esbjerg Havn blev offentliggjort

sidste efterår, har vestas været i fuld gang med at

gøre området klar til formålet. At valget faldt på lige

esbjerg, skyldtes dels beliggenheden og infrastrukturen.

men samtidig var det afgørende, at Østhavnen

er bygget specielt til havvindaktiviteterne med

den nødvendige plads og en kaj med tilstrækkelig

bæreevne til de tunge komponenter, forklarer Bo

Bjerregaard. Som den ansvarlige for havnefaciliteterne

har han vurderet de mulige alternativer til

udskibningshavne.

”vi har selvfølgelig kigget på andre havne uden

for Danmark, især en række tyske og hollandske

havne. men der har ikke rigtig været andre steder i

spil til at lave en egentlig hub. Det bliver sværere og

sværere at finde velegnede havne, der har tilstrækkelig

kapacitet til vores formål, og som samtidig er

bygget til formålet. Der må man sige, at esbjerg har

kridtet banen op for, hvordan det skal gøres,” siger

Bo Bjerregaard og slutter:

”og så er det rart at se alle disse aktiviteter på

dansk jord. Det er klart, at det også betyder noget,

at vi stadig er i Danmark. Det er altid nemmere at

operere i egen baghave.”

vestas’ aftale med esbjerg Havn giver desuden

udsigt til nye arbejdspladser i esbjerg. omkring

50 medarbejdere kommer til at være beskæftiget

på vestas’ nye site i Østhavnen – og hertil kommer

de afledte job hos underleverandørerne.

hav&kaj nr. 1 · 2013 9


Årsregnskab 2012

Nyt rekordår for havnen

Der vAr StUveNDe FyLDt i musikhuset i

esbjerg, da esbjerg Havn inviterede til informationsmøde

om årsregnskabet for 2012 den 28. februar.

140 mennesker havde indfundet sig, en del af

dem nok mere på grund af dagens gæstetaler end

selve regnskabsaflæggelsen. taleren var nemlig den

nye formand for offshore Center Danmark, Anders

eldrup, der startede med at konstatere, at han kom i

godt humør af at komme til esbjerg.

”Her summer af virkelyst,” sagde han.

”Det er forbløffende, hvordan man på en generation

kan ændre en bys erhvervsstruktur. esbjerg er

i dag Danmarks ubestridte offshore-center.”

Et eventyrligt potentiale

Anders eldrup slog fast, at offshore-potentialet

i Danmark er lidt af et H.C. Andersen-eventyr.

Danmark er allerede førende på vind, men mulighederne

er langt fra udtømt. Danmark vil kunne

skabe jobs i tusindvis, men eldrup benyttede

også lejligheden til at påpege seks udfordringer

for off shore-branchen. Blandt dem er at udvikle

10 hav&kaj nr. 1 · 2013

”Det er forbløffende, hvordan man på

en generation kan ændre en bys

erhvervsstruktur.”

Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Offshore Center Danmark

konkurrencedygtige offshore-vindmøller, at uddanne

mere kvalificeret arbejdskraft, at gå mere

mål rettet efter internationale opgaver – og ikke

mindst et hårdnakket fokus på indvindingsgraden.

”vi skal sætte alt ind på at øge indvindingsgraden

ved hjælp af innovation, forskning og uddannelse.

Hver gang vi kan udvinde bare et procentpoint mere

olie, er der en gevinst på 50 milliarder,” sagde han.

vækst på offshore-delen var bare en af grundene

til, at havnedirektør ole Ingrisch og esbjerg Havns

direktør Flemming enevoldsen kunne berette om

årsregnskabet med et smil på læben. esbjerg Havn

Direktør for Esbjerg

Havn Ole Ingrisch og

bestyrelsesformand

Flemming Enevoldsen

præsenterede årets

regnskab for en fyldt sal

i Musikhuset.


har oplevet vækst på alle forretningsområder og

kunne bryste sig af det bedste resultat nogensinde.

Meget mere end fisk og fodbold

Flemming enevoldsen glædede sig i sin tale over, at

DoNG i Børsen netop havde meldt ud, at energigiganten

ville satse netop på esbjerg Havns nøgleområder:

havvind og olie og gas.

”Artiklen ligner nærmest bestillingsarbejde fra

esbjerg,” sagde han med et smil.

”jeg støder stadig på folk – typisk, når jeg bevæger

mig over Storebælt – som ikke forbinder esbjerg

med ret meget andet end englandsbåden, fisk og

måske vores fodboldhold. Stor er deres overraskelse,

når jeg fortæller historien om en international

havn, som i dag har en førerposition i Nordsøen

samt huser over 200 virksomheder og mere end

8.000 arbejdspladser.”

”Dertil kommer historien om de 1.200 nye jobs,

der er skabt i esbjerg inden for offshore de seneste

år. Udviklingen her slår fast, at vestdanmark er en

vigtig bidragsyder til at løse Danmarks vækst- og

beskæftigelsesudfordringer. Det kan vi alle være

stolte af!,” fastslog Flemming enevoldsen.

2012 i tal

Rekordhøj indtjening og vækst på alle forretningsområder. Det er

overskriften for Esbjerg Havns årsregnskab for 2012, der overgik

både forventningerne og sidste års historisk gode regnskab.

l Årsresultatet endte på 60,1 mio. kr.

mod 58,7 mio. kr. i 2011.

l Omsætningen blev 172,7 mio. kr.

en vækst på 10 pct. i forhold til 2011.

l Godsomsætningen var 4,5 mio. tons

mod 4,2 mio. tons i 2011.

l Udlejede arealer steg til 2,052 mio. m2 mod 2,031 mio. m2 i 2011.

hav&kaj nr. 1 · 2013 11


Virksomhedsprofil Ambitionen er at være tæt

på kunderne og ikke gøre tingene

alt for komplicerede, lyder det

fra administrerende direktør i IAT

Jørgen Rathschau Sørensen.

Transportkollektivet

der voksede

Fra chaufførsammenslutning til international transportkoncern.

Med otte årtier på bagen skriver esbjergensiske IAT historie som

en af havnens ældste transportvirksomheder. Fremtiden

ligger i højt specialiserede ydelser til energisektoren.

FremGANG GeNNem SAmArBejDe. Det kunne

meget vel være overskriften for IAt’s historie, der

strækker sig mere end 80 år tilbage på esbjerg Havn.

en historie, der begyndte i 1931, da en håndfuld

esbjergensiske vognmænd sluttede sig sammen i

foreningen International Auto transport. Formålet

var at fordele fiskekørslen ud af det, der dengang var

Danmarks største fiskerihavn. Alle skulle tilgodeses,

og gevinsten skulle deles imellem medlemmerne.

Det er en fortid, som virksomheden stadig bærer

med sig i dag, fortæller administrerende direktør

jørgen rathschau Sørensen.

”vi har en lang historie og nogle stærke traditioner,

som stadig præger os i dag. Det gælder især

i forholdet til vores kunder. vi vil gerne være den

nærværende leverandør, der kerer sig om kunderne.

Det handler om at være tæt på kunderne og samarbejde

med dem om at finde ud af, hvordan vi bedst

løser deres udfordringer. og så handler det om ikke

at gøre tingene alt for komplicerede,” siger han.

I dag er kollektivet i IAt for længst erstattet af

en mere klassisk ejerstruktur. Familien Christensen

– far og søn – købte IAt i 1974, og i årene, der

fulgte, ekspanderede IAt både geografisk og med

nye forretningsområder. Særligt ydelser inden for

tankrensning til fødevareområdet samt transport af

kemikalier og farligt gods viste sig at blive lukrative

forretninger og udgør i dag to centrale ben i IAtkoncernen.

en række opkøb, senest af den hæderkronede

gamle vognmandsforretning I. C. Andersen i esbjerg

i 2010, betyder, at IAt nu er en nøglespiller på

12 hav&kaj nr. 1 · 2013

transportområdet. Koncernens omkring 250 medarbejdere

sidder i dag fordelt på kontorer i esbjerg,

Kolding, Brøndby, Aabenraa og polen.

Energien overtager

I esbjerg har IAt’s forretning fulgt den udvikling,

som resten af byen også har været igennem: Fra

fisk til energi. et skifte, der er sket gradvist fra

1990’erne, og som kulminerede for tre år siden, da

IAt solgte sin kølefryse-forretning i esbjerg. Siden

har virksomheden været koncentreret omkring

vind og olie/gas-aktiviteter i esbjerg med selskabet

C. Breinholt A/S og IAt Base energy som de centrale

omdrejningspunkter.

”Da vi valgte kølefryse-forretningen fra, måtte vi

også sige farvel til nogle medarbejdere. til gengæld

har vi oplevet vækst i andre dele af forretningen, og

i dag er vi tilbage på status quo hvad angår medarbejderantallet,”

siger jørgen rathschau Sørensen

IAt Base energy tilbyder i dag en lang række

logistik- og serviceydelser til både olie-, gas- og

vindindustrien. Det gælder blandt andet håndtering

af produkter, fragt af vindmøller, servicering og

oplæring af medarbejdere, både lokalt og internationalt.

Ambitioner om vækst

og det er da også Nordsøen og energien, som

IAt sætter sin lid til fremover, forklarer jørgen

rath schau Sørensen.


”vores forventninger i esbjerg er i høj grad

bundet op på energisektoren. Det er det, der driver

udviklingen her. offshore-vind har vækstet, og der

har vi nogle forventninger om, at det vil fortsætte.

Når det kommer til olie og gas, forventer vi mere

steady business,” siger han.

Derfor giver det også mening for koncernen at

være tæt på miljøet på esbjerg Havn, selvom konkurrencen

om serviceydelser til offshore-industrien

er skærpet betydeligt. Det handler om at finde sine

særlige styrkepositioner, forklarer jørgen rathschau

Sørensen.

”energisektoren er jo præget af, at der er få, men

store kunder. Det gør konkurrencesituationen lidt

speciel. Det er et spørgsmål om, at man hele tiden

skal leve op til de specifikke krav, som bliver stillet

af de store aktører. Ikke mindst når det gælder sikkerhed,

miljø og it,” siger han og fortsætter:

”vores strategi er at fokusere på de spidskompe-

”Vores forventninger i Esbjerg

er i høj grad bundet op på

energisektoren. Det er det,

der driver udviklingen her.”

Jørgen Rathschau Sørensen, direktør, IAT

tencer og nicher, hvor vi kan noget særligt. vi har

de grundkompetencer, der skal til, men vi skal helst

også være lidt på forkant. Det er vores ambition.”

Fakta om IAT

IAT er etableret i 1931 i Esbjerg og beskæftiger i dag omkring

250 medarbejdere globalt, heraf omkring 80 på Esbjerg Havn.

IAT-koncernens ydelser dækker en bred palette af transportopgaver,

der ud over container- og specialtransporter også involverer

transport og håndtering af farligt gods. Fra afdelingen i Kolding

driver IAT tankrensning til særligt fødevareområdet, mens forretningen

i Esbjerg er koncentreret om ydelser til energisektoren.

IAT rummer desuden datterselskabet C. Breinholt A/S, der beskæftiger

sig med shipping og transport.

hav&kaj nr. 1 · 2013 13


Nyt fra Esbjerg Havn

Bedre kommunikation sikrer

hjælpen på Esbjerg Havn

I en kritisk situation tæller hvert minut. Nye tiltag skal sikre, at

medarbejderne på Esbjerg Havn hurtigt kan få den rigtige hjælp, hvis

de kommer ud for en ulykke.

At SIKre BereDSKABet på esbjerg Havn er en

både krævende og konstant foranderlig opgave. Som

daglig arbejdsplads for omkring 8.000 mennesker er

det uundgåeligt, at esbjerg Havn en gang i mellem

bliver skueplads for personskader og ulykker. men

nu skal et nyt sæt retningslinjer, som esbjerg Havn

har udviklet sammen med Falck og esbjerg Kommune,

sikre, at den rigtige hjælp når frem i tide.

Bag tiltaget står esbjerg Havns driftsleder, Bjørn

eriksen, der sammen med sikkerhedsrepræsentant

for havnearbejderne martin Conradsen tog initiativ

14 hav&kaj nr. 1 · 2013

til at drøfte udfordringerne. De nedsatte en arbejdsgruppe,

hvor også stationsleder Henrik munk

Andersen fra Falck i esbjerg og beredskabsinspektør

Christian Holst fra esbjerg Kommune deltog.

”vi startede gruppen, fordi vi et par gange oplevede,

at tingene ikke kørte helt, som de skulle,

når vi havde nødstilfælde på havnen. vi har dels

oplevet, at ambulancen kommer sent, fordi den har

svært ved at finde rundt nede på havnen, og at den

ikke altid har haft de rigtige redskaber med. Det er

meget frustrerende at stå med en nødssituation nede

Henrik Munk Andersen,

der er stationsleder

for Falck i Esbjerg,

har samarbejdet med

Esbjerg Havn om de nye

sikkerhedstiltag.


på kajen og se ambulancen køre forkert,” forklarer

Bjørn eriksen.

”Hvis en mand får en blodprop og ligger nede

i lastrummet på et skib, så er det ikke tilstrækkeligt

med en almindelig ambulance. men det er

ikke altid, at den person, der tager imod opkaldet

på alarmcentralen, er klar over det. Derfor er det

vigtigt, at vi taler det samme sprog,” understreger

han videre.

Husk koden ”brønd eller silo”

De uheldige episoder er især opstået, når personalet

på alarmcentralen 1-1-2 ikke får korrekte informationer

om de særlige situationer, der kan opstå på en

havn. Derfor handler det om at lære medarbejderne

på esbjerg Havn at give de rigtige meldinger, når de

indberetter en ulykke. Det fortæller stationsleder

hos Falck i esbjerg, Henrik munk Andersen:

”ofte forventer de, der indberetter ulykkerne, at

det er en lokalkendt, de får fat i, men der er slet ikke

nogen 112-operatører i esbjerg mere. Så vi har set

på, hvordan vi kan sikre, at vi får det rigtige udstyr

ned på havnen. Det kunne vi gøre ved at klæde folk

på her på havnen, så de ved, hvad de skal sige, når

de ringer til 112-beredskabet.”

Fremover skal man derfor huske at sige den

særlige alarmkode brønd- eller silo-ulykke, hvis

man har at gøre med en tilskadekomst på et skib. Så

forstår vagtcentralen at der er behov for at sende en

redningsvogn, der har kranudstyr, marinebåre og andet

udstyr samt ekstra mandskab til at løse opgaven.

Brønd eller silo-koden udløser nemlig, at der også

bliver sendt en indsatsleder til at styre hjælpen.

Derudover har arbejdsgruppen fokuseret på at

gøre det nemmere for ambulancerne at finde vej. en

opgave, der er udfordrende på et sted som esbjerg

Havn, hvor køre- og adgangsforholdene ofte ændrer

sig, så ambulancernes GpS-system ikke har en

chance for at følge med. Derfor arbejder teamet på

at opdatere GpS-kortet med de afgørende informationer.

Samtidig arbejder havnens sikkerhedsudvalg

løbende på at lægge kajnumrene ind i 1-1-2’s

system.

Mødepunkt på Taurusvej

endelig har Falck etableret et egentligt ambulancemødepunkt,

som Henrik munk Andersen opfordrer

til at benytte sig af, hvis man har brug for en ambulance

på et svært tilgængeligt sted på havnen.

”Det er enormt vigtigt, at de mange medarbejdere

på havnen bliver opmærksomme på, at ambulancefolkene,

der ikke altid er lokalkendt, kan have svært

ved at finde rundt på havnen. Det gælder især, hvis

man bor på en adresse, der er forholdsvis ny, for

eksempel på de nye havneområder, eller hvis man

arbejder et sted, der er forholdsvis specielt. Så anbefaler

vi, at man kører ambulancen i møde og tager

imod den på eksempelvis taurusvej.”

”Det allervigtigste at huske, når

man er i en nødssituation, er, at man

skal bevare roen.”

Henrik Munk Andersen, stationsleder, Falck.

Frem for alt opfordrer stationslederen til, at forsøger

at undgå at gå i panik og gøre overilede ting,

når man står med en personulykke på havnen.

”man kan aldrig gardere sig fuldstændig mod

alle situationer – slet ikke et sted som esbjerg Havn,

hvor der er så mange virksomheder og medarbejdere

samlet. men det allervigtigste at huske, når man er

i en nødssituation, er, at man skal bevare roen. Som

lægmand kan man hurtigt komme til at gøre nogle

ting, der ikke er helt gennemtænkte, fordi man ikke

er vant til at stå i en kritisk situation. Derfor er det

vigtigste, at vi hurtigt kommer derned og hjælper til

med at tage de rigtige beslutninger.”

!

Det skal du huske i tilfælde

af ulykker på havnen

1. Stands ulykken – bevar overblikket – yd livreddende

førstehjælp (stands eksempelvis blødningen) – undgå

at flytte patienten.

2. Tilkald ambulance - ring 112. Hvis patient ikke er på

kaj, kræves der specialudstyr. Forklar derfor 112

situationen som ”redning ved silo eller brønd”.

3. Hvor er hændelsen sket? Brug nærmeste postadresse

(eksempelvis Amerikavej 1). Er I flere personer ved

patienten, aftales vejvisning fra mødepunktet ved

Taurusgate.

hav&kaj nr. 1 · 2013 15


”Det bliver nemmere at samarbejde på

tværs og få den personlige kontakt.

Relationer på tværs er vigtige for os”

Ingelise Terkildsen, strategisk indkøbschef, Maersk Oil

16 hav&kaj nr. 1 · 2013

Finansminister Bjarne

Corydon (S) mener, at

en særlig mentalitet

og viljestyrke præger

Esbjergs virksomheder.


Virksomhedsprofil

Maersk Oil opruster

Esbjerg Havn

Plads til nye medarbejdere og bedre samarbejde på tværs.

Det er målet med det nye 9.700 m2 store kontorhus, som Maersk

Oil lejer sig ind i på Esbjerg Havn.

Der er trAvLt i den danske del af Nordsøen.

olie- og gasproduktionen fra de modne felter skal

optimeres samtidig med, at nye felter udforskes.

Dermed er der udsigt til et fortsat højt aktivitetsniveau,

og maersk oil styrker nu sit engagement på

esbjerg Havn med lejekontrakten på et nyt stort kontorhus.

Huset bliver rammen om en mere integreret

medarbejderskare hos maersk oil – og der er lagt op

til en fortsat udvidelse i medarbejdertallet i 2013.

”med vores nye hus vil vi først og fremmest

samle de medarbejdere, som vi har i dag,” forklarer

Ingelise terkildsen, der er strategisk indkøbschef

hos maersk oil og ansvarlig for projektet med det

nye kontorhus.

”I dag er vi spredt ud over seks bygninger, hvilket

ikke er hensigtsmæssigt i det daglige arbejde. Derfor

har vi et stort ønske om få samlet alle vores medarbejdere

i esbjerg i én bygning. Det betyder, at det

bliver nemmere at samarbejde på tværs og få den

personlige kontakt. relationer på tværs er vigtige for

os,” fortsætter hun.

Det nye domicil kommer til at huse medarbejdere

fra flere dele af værdikæden i maersk oil. Det

gælder medarbejdere inden for produktion, service

og vedligehold og projektering af offshore-installationerne

i den danske del af Nordsøen.

Langsigtet engagement

etableringen af den ca. 9.700 m 2 store og fem etager

høje bygning går i gang i foråret, når grunden på

Britanniavej, der hidtil har huset esbjergs gamle

frysehus, er ryddet. KpC Byg er entreprenør på det

nye domicil, og maersk oil har selv været med til at

designe bygning og indretning.

”Bygningen får moderne teknologi og faciliteter

med store loungeområder og et fitnessrum. Dermed

ønsker vi at skabe nogle rammer for vores medarbejdere,

der lægger op til et godt arbejdsmiljø og samarbejde

mellem teams,” fortæller Ingelise terkildsen

og tilføjer, at huset opføres som et lavenergihus, så

det lever op til 2015-energistandarderne.

Ifølge Ingelise terkildsen skal det nye domicil betragtes

som udtryk for forventningen om en fortsat

tilstedeværelse for maersk oil på esbjerg Havn.

”For os er esbjerg og esbjerg Havn et logisk

valg. Det er her, vi har været, siden vi startede med

Maersk Oil på Esbjerg Havn

640 medarbejdere

bliver der plads til i

Maersk Oils nye

domicil. Strategisk

indkøbschef Ingelise

Terkildsen holder snor

i projektet.

Maersk Oil har været til stede i Esbjerg-området siden 1972,

hvor den danske olieproduktion i Nordsøen begyndte, ti år efter

A. P. Møller fik eneretten til den danske undergrund.

Maersk Oils danske forretningsenhed beskæftiger i dag omkring

650 medarbejdere i Esbjerg og København og omkring 700

medarbejdere offshore i den danske Nordsø.

Det nye domicil bliver på ca. 9.700 m2 , fordelt på fem etager,

og får plads til at huse omkring 640 medarbejdere.

hav&kaj nr. 1 · 2013 17


Virksomhedsprofil

olie- og gasproduktionen i maersk oil. Det er fra

esbjerg Havn, vi udskiber vores materialer, proviant

og hvad der ellers skal bruges offshore til vores

installationer. Det ligger også centralt i forhold til

lufthavnen, hvorfra vores medarbejdere rejser ud til

deres arbejdsplads i Nordsøen. Så det har været helt

naturligt for os, at det var i esbjerg, vi skulle være,”

siger hun

Plads til at vokse

Kontorhuset skal stå færdigt i begyndelsen af 2015

og får plads til omkring 640 ansatte. Dermed er der

rum for vokseværk med de omkring 450 medarbejdere,

der i øjeblikket er ansat i maersk oils

esbjerg-afdeling. Ingelise terkildsen bekræfter, at

nyansættelser ligger i kortene for maersk oil i den

kommende tid:

”vi producerer olie og gas fra de modne felter,

hvor vi lægger kræfter i at vedligeholde brøndene og

Farvel til et vartegn

en æra på havnen er forbi, og en ny er godt i gang.

med nedrivningen af det gamle frysehus på Britanniavej,

der skal gøre plads til mærsks nye store

kontorhus, mister esbjerg Havn et 63 år gammelt

vartegn. Frysehuset symboliserede i årtier esbjergs

position som et afgørende knudepunkt i den danske

landbrugseksport.

Frysehuset blev opført af Agricold (nu esbjerg

Frysehus I/S) i 1949 og lagde igennem de næste

18 hav&kaj nr. 1 · 2013

installationerne, så vi får maksimalt udbytte. Samtidig

udforsker vi løbende nye felter. Så ja, vi har

planer om at rekruttere flere medarbejdere, der kan

hjælpe os med det, og jeg håber, at både nuværende

og nye medarbejdere vil falde godt til i det nye

kontorhus.”

Af de nye medarbejdere maersk oil forventer

at ansætte i løbet af 2013, vil hovedparten være

inden for de tekniske discipliner som ingeniører og

maskinmestre.

Hvorfor er Esbjerg det rigtige sted at være for

Maersk Oil?

”Det er her, vi har en stor del af vores ekspertise,

vores underleverandører og vores samarbejdspartnere.

Det betyder meget at have dem og hele offshoremiljøet

tæt på. I min verden er esbjerg offshorebyen

i Danmark,” slutter Ingelise terkildsen.

seks årtier hus til millioner af tons landbrugsprodukter

– lige fra svin, okser og smør til kaviar og

skaldyr. en arbejdsplads for tusindvis af mennesker

og en vigtig brik i esbjergs historie.

Nedrivningen af frysehuset begyndte i slutningen

af februar 2013 og forventes afsluttet i løbet af

foråret, hvor bygningen af mærsks nye domicil kan

gå i gang.

Det gamle røde frysehus

må vige pladsen

for Maersk Oils nye

kontorhus.


Invitation

Kom med til havnefest den 21. juni

DeN 21. jUNI INDvIer esbjerg Havn den første del

af den nye Østhavn. Det skal fejres!

Derfor slår esbjerg Havn dørene op for et brag af

en havnefest, hvor havnens medarbejdere, samarbejdspartnere

og selvfølgelig alle esbjergensere er

inviteret.

åbningen af Østhavnen er en anledning til at

fejre, at esbjerg Havn har udviklet sig til Danmarks

mest dynamiske havn med mere end 8.000 jobs

fordelt på over 200 virksomheder. Udviklingen er

resultatet af stærke virksomheder og industrier og et

godt samspil mellem by og havn.

Festlighederne indledes i Østhavnen med officiel

indvielse og snoreklip. Herefter er hele esbjerg og

alle medarbejdere på esbjerg Havn inviteret til fest.

I løbet af dagen er der god mulighed for at lære

esbjerg Havn bedre at kende. på programmet er

blandt andet:

• Busture rundt på havnen

• Oplev en vindmølle indefra

• Kom tæt på en af Bel Airs topmoderne

helikoptere, der opererer i Nordsøen

• Besøg bunkeren på Hulvejen

• Sejltur i havnen

• Drageværksted og sjove aktiviteter i

havnebassinet for de mindste

• Fællesspisning med Vesterhavet som tema

Først på aftenen skruer vi op for musikken og

inviterer børnefamilierne til koncert med en række

aktuelle musiknavne. vi tænder også for grillen.

Så kommer lokale musikere på scenen, og til sidst

runder esbjerg-bandet ”the Floor Is made of Lava”

festlighederne af. Hele aftenprogrammet finder sted

i Byparken.

på esbjerg Havns Facebook-side vil vi i løbet af

foråret gradvist løfte sløret for det fulde program for

dagen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Følg med på facebook.com/portesbjerg

Der vil være aktiviteter

for både store og små,

når Esbjerg Havn den

21. juni inviterer til

havnefest for hele byen.

hav&kaj nr. 1 · 2013 19


Afsender: esbjerg Havn · Hulvejen 1 · postboks 2 · 6701 esbjerg

FRA EN ANDEN VINKEL

Verdens største vindmølle-

installationsskibe ligger side

om side ved kajen.

More magazines by this user
Similar magazines