17.07.2013 Views

Generalforsamling 2012 referat - Gråsten Boldklub

Generalforsamling 2012 referat - Gråsten Boldklub

Generalforsamling 2012 referat - Gråsten Boldklub

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Generalforsamling</strong> tors. 21. feb. 2013<br />

Formandsberetning<br />

Sæsonen 2013 er nok den mest begivenhedsrige sæson i mands minde. Jeg<br />

husker i hvert fald ikke en sæson, hvor vi har fejret en rund fødselsdag af 2<br />

omgange samt planlagt og gennemført et så stort anlæg som kunstgræsbanen<br />

er, selvom 2001/ 02 hvor vi fejrede klubbens 80 – års fødselsdag samt<br />

indvielsen af bl.a. dette lokale tangerer.<br />

Men lad mig starte min beretning i foråret <strong>2012</strong>, hvor vi rent sportsligt<br />

klarede os flot.<br />

Førsteholdet rykkede sikkert op fra serie 4 og vores U – 14 drenge spillede sig<br />

lige så sikkert op i mesterrække 2. Det sidste resultat betød, at vi igen kunne<br />

mønstre et mesterrækkehold blandt vores ungdomshold. Det var samme forår<br />

vi sagde ja til at indgå i FC Sønderborg på ungdomssiden, så de af vores<br />

allerstørste talenter, som havde lyst til at prøve kræfter med denne større<br />

udfordring, nu havde muligheden uden at skulle skifte klub.<br />

Vi kunne fastholde de mange medlemmer vi sluttede 2011 med, og der kom<br />

endda flere nye til end der stoppede.<br />

Vi havde 4 ungdomstrænere der deltog i DBU’s omfangsrige B 1<br />

trænerkursus. Et kursus der strækker sig over 2 hele weekender, hvor<br />

kursisterne er i gang i 40 timer – heraf rigtig mange ude på banen, og det selv<br />

om det foregik i januar og februar måned i bidende kulde og sne.<br />

Da har vi for øvrigt igen i år haft 4 af sted, og da foregik hele kurset hos os, da<br />

vi jo havde fået kunstgræsbanen færdiggjort.<br />

Det var foråret, hvor vi fejrede klubbens 90 – års fødselsdag med en kæmpe<br />

fest for alle vores mange frivillige hjælpere samt nogle af vores store<br />

sponsorer. Det var en superfest med god musik og god stemning. Det var også<br />

foråret, hvor vi holdt fødselsdagsreception påskelørdag, og det skulle vi nok<br />

ikke have gjort, for da var fremmødet skuffende lavt, men dem der kom,<br />

havde nogle hyggelige timer, hvor de fik udvekslet mange fodboldminder.<br />

Det var foråret, hvor vi rigtig fik taget den nye græskampbane i brug, og hvor<br />

den viste sit værd.<br />

Det var foråret, hvor vi blev nødt til at udsætte vores årlige træningsdøgn på<br />

<strong>Gråsten</strong> Landbrugsskole for de yngste spillere, da landbrugsskolens hal var<br />

under ombygning/ udvidelse på det tidspunkt, hvor vi normalt afvikler<br />

træningsdøgnet.<br />

Træningsdøgnet blev i stedet afholdt i september måned, men i 2013 vender<br />

det tilbage til starten af juni.<br />

1/7


Det var sommeren, hvor vi igen havde en del regn under Sønderjyllandscuppen<br />

, men hvor vi havde rekordmange af vores egne hold i finaler spredt jævnt<br />

ud over hele alderspaletten, og hvor flere af dem vandt A – finalen.<br />

Det var også sommeren, hvor vi havde rekordtilmelding til vores<br />

sommerturnering,125 spillere og ledere var af sted, og den gik igen til<br />

Lunderskov, og hvor vi lige som sidste gang, havde nogle hold som kom helt<br />

til tops.<br />

Det var sommeren, hvor vi fik tilbudt 2 mill. kommunale kroner til etablering<br />

af en kunstgræsbane på den gamle og udtjente grusbane. Et tilbud, som vi<br />

ikke havde lang tid til at sige ja til, da banen skulle være færdigetableret inden<br />

udgangen af december måned.<br />

Bestyrelsen sagde ja, selvom vi ikke havde finansieringen på plads, og det<br />

viste sig heldigvis at være en rigtig og klog beslutning, for nu er banen der og<br />

økonomien hænger sammen – bl.a. fordi anlægssummen blev lidt mindre end<br />

først antaget, fordi vi har fået indsamlet 70.000,-kr. fra medlemmer,<br />

sponsorer og andre borgere, fordi LAG, Sønderborg har givet tilsagn om et<br />

tilskud på ca. 300.000,-kr , fået 10.000,-kr. fra Sydbankfonden og fordi vi i<br />

går fik 42.500,-kr fra Tuborgfondet. Endvidere har vi begrundet håb om at få<br />

et pænt beløb fra endnu en sponsor.<br />

Det er dog ikke udelukkende positivt at sige om den nye kunstgræsbane, for<br />

den store søgning fra de to andre klubber ( Broager og Dybbøl) der også er<br />

blevet tildelt tid på banen,har gjort, at vi ikke har samme råderet over banen<br />

som vi havde over den gamle grusbane, og det betyder, at vi ikke selv kan<br />

bestemme hvornår vi gerne vil træne, og lige så stram er tidsplanen i<br />

weekenderne, hvor der skal afvikles rigtig mange træningskampe. Fra<br />

weekenden 9.marts vil banen være optaget lørdag og søndag fra 10.00 og til<br />

18.30 begge dage.<br />

Så denne store interesse har faktuelt betydet, at såkaldte ”hævdvundne<br />

rettigheder” ikke gælder længere, og det har betydet noget for alle vores hold.<br />

Men når det er sagt ,så lad os dog glæde os meget mere over den gode bane,<br />

som kan bruges stort set uden hensyn til vind og vejr, og så er det jo også kun<br />

indtil vi kan komme på græs omkring påske, for når det bliver muligt – ja så<br />

har vi igen det samme råderum som vi har haft de sidste mange år – ja vi har<br />

endog fået en bane ekstra.<br />

Personligt synes jeg, at fordelene langt overstiger de rent praktiske problemer<br />

det giver, at banen er blevet så populær som den er. Det kan jo også være, at<br />

fordelingen af de 3 kunstgræsbaner ændres en smule til næste vinter, så<br />

presset på ”vores” bane bliver lidt mindre.<br />

Rent driftsmæssigt har vi fået opgaven med at passe banen, mod at vi får et<br />

årligt driftsbeløb, som kan dække de udgifter vi får til salt samt betaling af<br />

2/7


den person som skal rydde banen for sne og salte den om vinteren, samt rive<br />

den ugentligt når foråret kommer. Når år et er gået, skal vi så forhandle med<br />

kommunen om tilskuddets størrelse er i orden.<br />

Det, at vi skal passe banen, var en af betingelserne for, at banen ville blive<br />

placeret hos os. Den samme aftale er indgået omkring banen i Guderup.<br />

Selvom banen nu har været i brug i 2 måneder, er den stadig ikke helt færdig.<br />

Der mangler at blive påfyldt noget granulat ( ca. 15 tons), ligesom der<br />

mangler et lavt hegn over mod grusområdet, det eksisterende hegn skal<br />

repareres, lyset udbygges og grusområdet skal planeres. Alt det sker når<br />

foråret kommer.<br />

P.g.a. det store pres på banen, og manglende tid til ordentlig opvarmning i<br />

forbindelse med træningskampene, har bestyrelsen besluttet, at vi vil forsøge<br />

at fremskaffe penge til at få den sidste del af området beklædt med kunstgræs.<br />

Det koster ca. 1 mill., og er ikke blevet dyrere end da vi havde det med i det<br />

allerførste tilbud som omhandlede hele området. Det vil dog kun blive<br />

aktuelt, hvis vi kan få alle pengene fra fonde, for vi synes ikke, at vi skal bruge<br />

af vores lille kassebeholdning til denne ”nice to have” ting.<br />

Men jeg tror ikke, at jeg tager munden for fuld hvis jeg siger, at ingen i og<br />

omkring klubben i deres vildeste fantasi havde forestillet sig, at vi et år efter<br />

at vi begyndte at tænke tanken om en kunstgræsbane ,allerede har en.<br />

Lad os så også håbe, at banen giver os flere og bedre spillere, og at vi kan<br />

holde på dem vi har, så seniorafdelingen regelmæssigt kan få tilført nyt blod<br />

For <strong>2012</strong> indeholdt også efteråret, hvor førsteholdet igen ikke fik stoppet<br />

elevatortilværelsen. Selvom det halvvejs i efterårsturneringen så betryggende<br />

ud for holdet, skete der som bekendt det uheldige, at holdets målmand<br />

stoppede, og da der ingen afløser var i klubben, endte de sidste 7 kampe med<br />

nederlag, og dermed en uundgåelig nedrykning. Ærgerligt, for holdet ser p.t.<br />

rigtig stærkt ud, og det er trods alt nemmere at blive i en serie end at blive den<br />

eneste oprykker. Da nederlagene begyndte at indfinde sig, var der desværre<br />

også for mange af spillerne, som slog op i banen, spillede langt under niveau<br />

og trak de øvrige med ned på et uacceptabelt fodboldniveau.<br />

Heldigvis tyder alt på, at det var en enlig svale, og spillerne har i hvert fald<br />

givet hinanden håndslag på, at de spiller og kæmper for oprykning. Lad os<br />

håbe det lykkes, for efteråret viste os, at afløserne er mere end klar om et par<br />

år.<br />

For efteråret <strong>2012</strong> var også sæsonen, hvor vores U – 14 mesterrækkehold var<br />

utrolig tæt på at vinde rækken, men et nederlag i næstsidste kamp mod de<br />

senere vindere gjorde, at de måtte ”nøjes” med en meget flot 2. plads. Første<br />

gang i klubbens historie at et mesterrækkehold har fået en så flot placering.<br />

3/7


Holdet får dog meget svært ved at gentage den flotte placering, da nogle af<br />

holdets bærende kræfter i øjeblikket afprøver evnerne i FC Sønderborg.<br />

Efteråret <strong>2012</strong> var også sæsonen, hvor vi for første gang i klubbens historie fik<br />

2 hold i Mesterrækken, idet vores U – 17 drenge vandt deres A – række og<br />

dermed sikrede sig oprykning til forårets mesterrække 2. Det hold har i<br />

vinterpausen fået tilgang af to dygtige fodboldspillere, hvoraf den ene alle<br />

dage, indtil han holdt pause, har spillet hos os, så det er en fremtidens spiller.<br />

Så med den trup afdelingen råder over, vil alt andet end en placering blandt<br />

de 3 bedste være en skuffelse.<br />

Efteråret <strong>2012</strong> var også sæsonen hvor vi deltog i den nye 9 : 9 turnering for U<br />

– 13 piger, og det var en succes for vores piger, da de blev placeret helt i<br />

toppen, og samtidig fik snust til det ”færdige” spil. Det er en hold – og<br />

banestørrelse som er kommet for at blive.<br />

Efteråret <strong>2012</strong> var også perioden, hvor vi fik nogle nye ungdomstrænere på<br />

banen, som gjorde det så godt, at de har fået ”lov” til at tage et år mere, og<br />

hvor medlemstallet fik indhentet det lille fald der var i foråret. Bl.a. har vi fået<br />

en stor og god U – 6 afdeling fordi 4 forældre gik ind og tog arbejdet på deres<br />

skuldre, og det har de gjort så godt, at vi stort set ikke har mistet nogen i den<br />

aldersgruppe, hvilket er meget usædvanligt, da vi normalt mister dem der får<br />

en bold i hovedet eller et spark over benet i opstarten.<br />

Dog har vi et par talmæssigt svage afdelinger på pige – damesiden, og det er<br />

lidt foruroligende, for det er ellers der vi de sidste mange år har haft den<br />

største medlemstilgang. Det faktum vil vi selvfølgelig give megen<br />

opmærksomhed i 2013, for den udvikling skal stoppes, inden hullerne bliver<br />

for mange og for store.<br />

Efteråret <strong>2012</strong> var også perioden, hvor anlæggelsen af kunstgræsbanen tog<br />

fat, og som blev afsluttet med en pænt besøgt indvielse d. 8. dec. <strong>2012</strong>.<br />

<strong>2012</strong> var også året hvor det lykkedes for bestyrelsen – takket være godt<br />

arbejde af Jan Skursch – at få etableret en gruppe af forældre, som vil være<br />

ansvarlig for at få sat net i de ca. 30 fodboldmål vi råder over. Om de når alle<br />

ca. 30 mål inden påske, afhænger helt af,hvornår vi får nettene tilbage fra<br />

kommunens vinteropbevaringsplads.<br />

Efterårssæsonen <strong>2012</strong> var vores første periode som en del af FC Sønderborg<br />

ungdom, og vi har allerede haft U – 14, U – 15 , U – 17 og U – 19 spillere<br />

derude for at se om evnerne og viljen rækker til mesterrække el.<br />

divisionsniveau. Nogle er blevet og andre er vendt hjem – nogle erfaringer<br />

rigere.<br />

4/7


Samarbejdet er sat på som punkt, da forudsætningerne i dag er lidt<br />

anderledes end da vi for et år siden sagde ja, men også fordi vi på sidste års<br />

generalforsamling aftalte, at vores deltagelse i samarbejdet skulle evalueres i<br />

2013.<br />

I oktober afviklede vi igen et afslutningsstævne for vores U – 7 – U – 10<br />

årgange i Ahlmannshallen i samarbejde med Sydbank, <strong>Gråsten</strong>, og vi var over<br />

75 deltagere fredag d. 5. oktober.<br />

Sæsonen <strong>2012</strong> var desværre også den sæson, hvor vi heller ikke lykkedes med<br />

at få etableret regelmæssig målmandstræning, trods mange forskellige forsøg,<br />

men det kommet på plads hen over vinteren, så vi i år har 2 måske 3<br />

kompetente personer til at tage sig af den del af fodboldtræningen. En lidt<br />

overset men meget vigtig del af fodbolden, så det er derfor med stor glæde og<br />

lettelse, at det nu endelig er lykkes.<br />

Men fodboldåret <strong>2012</strong> har været et godt, spændende, hårdt men meget givtigt<br />

jubilæumsår.<br />

Hvad så med 2013<br />

Ja det må blive et år, hvor vores medlemmer og over 40 trænere skal tage den<br />

sportslige udfordring op, og fremvise tilfredsstillende resultater, men endnu<br />

vigtigere, at vi kan fortsætte med at udvikle det gode produkt som vi tilbyder<br />

pt.<br />

Bestyrelsen skal fortsætte det påbegyndte arbejde med at skaffe flere<br />

sponsorkroner via kampprogramannoncer, stadionskilte, øget salg ved<br />

seniorholdenes hjemmekampe og måske lift mere fokus på udgiftssiden,<br />

selvom vi ikke synes vi bruger penge på unødvendige rekvisitter og<br />

arrangementer. Da det med sponsorkroner jo ikke er blevet nemmere de<br />

sidste par år, at vi igen vil fremvise en positiv drift og fordi vi må acceptere, at<br />

indtægterne ved Sønderjyllands cuppen nok nåede sit højeste for et par år<br />

siden, og at det i fremtiden bliver svært blot at undgå at indtægterne vil blive<br />

mindre, samtidig med at udgifterne stiger, så kommer økonomien desværre<br />

til at fylde meget igen.<br />

Ang. Sønderjyllands cuppen har Brand & redning, Sønderborg desværre<br />

fundet nogle områder hvor indkvarteringen på <strong>Gråsten</strong> skole ikke lever op til<br />

gældende regulativ på det område, og hvis ikke det lykkes os i samarbejde<br />

med Brand & redning at få etableret et automatisk brandalarmeringssystem<br />

på skolen, risikerer vi at mister overnatningsmuligheder til 10 – 12 hold.<br />

Det store problem arbejder Klaus Schou ihærdigt på at få løst.<br />

5/7


Da en undersøgelse blandt stort set alle jydske fodboldklubber omkring<br />

kontingentsatser viser, at vores gennemsnitskontingent ligger over 100<br />

kroner under sammenlignelige klubber, stiller bestyrelsen forslag om en lille<br />

kontingentstigning blandt ungdomsspillerne, da deres kontingentsatser ikke<br />

er steget de sidste mange år. Selv med den lille stigning er vores<br />

kontingentsatser meget lave i forhold de fleste andre fodboldklubber.<br />

2013 bliver også året, hvor vi som nævnt vil forsøge at finde en million til<br />

kunstgræsområdet, året hvor 1. seniorholdet skal rykke op og vores to<br />

mesterrækkehold bibeholde status, etablering af en U – 19 afdeling efter<br />

sommerferien, ungdomsafdelingen vokse og gøre spillerne og holdene<br />

dygtigere, ungdomstrænerne fortsætte med at uddanne sig, opdatering af<br />

vores forældremailadresser og fortsat arbejde med at få flere forældre gjort<br />

mere aktive ved at tage ansvaret for løsning af nogle af de mange rent<br />

praktiske opgaver der er i løbet af året.<br />

Og så dukker der nok nye muligheder og opgaver op i løbet af sæsonen –<br />

ellers vil det da være første gang.<br />

2013 bliver også året, hvor vi skal finde en ny kasserer, da Hans desværre har<br />

meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte med det arbejde, men han har<br />

heldigvis lovet at fortsætte med det store arbejde han laver i forbindelse med<br />

Sønderjyllands cuppen.<br />

Som den opmærksomme læser af vores udmærkede hjemmeside har set, så<br />

har vi annonceret efter en ny person til den opgave, og der er allerede to der<br />

har meldt sig, så det er helt klart den slags opslag vi vil benytte os af i<br />

fremtiden.<br />

Så der er stadig nok at se til, selv om 2013 alt andet lige bør blive lidt mere<br />

normalt og roligt end <strong>2012</strong>.<br />

Men for at vi kan fortsætte med at se tilbage på gode år –også i fremtiden – er<br />

det nødvendigt med vores mange lokale småsponsorer og de få store vi har,<br />

for uden deres økonomiske bidrag, vil vi ikke kunne afholde/ have så mange<br />

aktiviteter som vi gør. Så støt dem der støtter os, så tit du kan.<br />

Vores mange ungdomstrænere- som faktisk alle uden undtagelse har deltaget<br />

i et eller flere inspirationskurser i løbet af <strong>2012</strong> – har ydet en fantastisk<br />

indsats i <strong>2012</strong>, og det er derfor glædeligt, at stort set alle har sagt ja til at tage<br />

et år mere. De er en af de vigtige hjørnestene i vores klub.<br />

Sammen med dem har vores ungdomskonsulent igen ydet et stort arbejde, og<br />

han bliver ihærdigt ved med at forbedre klubben sammen med trænerne og<br />

bestyrelsen. Sidstnævnte har igen ydet en stor indsats, men har på nogen<br />

6/7


punkter ikke været tilfredse med sig selv, og derfor har vi forpligtet hinanden<br />

på, at de områder hvor vi ikke har været gode nok, skal gøres bedre i 2013.<br />

Og vi er allerede godt i gang.<br />

Også kommunens fritidsafdeling og Ahlmannsparkens personale er vigtige<br />

medspillere og i <strong>2012</strong> har de virkelig ydet deres, og det har derfor været en<br />

sand fornøjelse at arbejde sammen med dem, og det håber vi meget vil<br />

fortsætte – og ikke kun i 2013<br />

Og sidst - men ikke mindst har det været en fornøjelse at opleve de mange<br />

forældre og seniorspillere, som igen i <strong>2012</strong> har hjulpet med vigtige opgaver.<br />

Den hjælp er en anden uundværlig grundsten i vores klub.<br />

Så tak til alle der hjalp i <strong>2012</strong> med håb om, at I alle vil yde en mindst lige så<br />

stor indsats i 2013, for så bliver det igen sjovt, rart og udviklende at være med<br />

i <strong>Gråsten</strong> <strong>Boldklub</strong>.<br />

Tak for jeres lydhørhed<br />

Mogens Hansen<br />

7/7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!