Klik her

webfd.fd.dk

Klik her

Forord Fiskeridirektoratets årsrapport 1996 er påtænkt som en håndbog for Fiskeridirektoratets medarbejdere og samarbejdspartnere. Årsrapporten beskriver bl.a.: n Fiskeridirektoratets organisation n Fiskeridirektoratets formål og målsætninger n Fiskeridirektoratets arbejdsopgaver n Fiskeridirektoratets ressourceforbrug. Efter de begivenhedsrige år i 1994 og 1995, hvor det daværende Fiskeriministerium og Landbrugsministerium blev slået sammen til et Landbrugs- og Fiskeriministerium, og hvor Fiskeridirektoratet skulle etableres, var 1996 et år med relativ stabilitet på det organisatoriske plan. Alligevel bød 1996 på forandring og udvikling. Landingskontrollen blev i 1996 yderligere systematiseret og intensiveret for så vidt angår kontrolindsatsen over for industrifiskeri. Der blev gennemført et særligt moniteringssystem, hvor fartøjer udvælges til kontrol/monitering efter et statistisk tilfældighedsprincip. 1 Samtidigt gennemførtes en opstramning af frister for indrapporteringer vedrørende fangster (bl.a. logbøger), som beskrevet i Betænkning nr. 1314, således at fangstindberetninger kan anvendes statistisk og administrativt inden for 8 dage. Efter at Sverige er indtrådt i EU har arbejdsbelastningen vedrørende importkontrollen været faldende. Den gældende brugerbetaling på området er under EU-harmonisering, og man kan derfor forvente både takstændringer og ændringer i tilsynsfrekvenser. I 1996 forhandlede Norge og Island om overdragelse af grænsekontroldirektiverne. Hvornår overdragelsen sker er usikkert, men det kan ved en gennemførelse få mærkbar indflydelse på ressourceforbruget. For skibenes vedkommende gælder, at man forventer at styrke kontrollen ved at omlægge kommunikationen mellem den centrale del og skibene. Via satellit bliver skibene online forbundet med det centrale edb-netværk, der indeholder Fiskeridirektoratets registre over afregninger, logbøger, tilladelser, licenser m.v. Fiskeridirektoratet kan også i det kommende år forvente at skulle leve op til nye krav, herunder iværksættelse af mål- og resultatstyring. Dette vil få betydning for Fiskeridirektoratets arbejdsprocedurer. Henning Hecht Direktør

More magazines by this user
Similar magazines