INVITATION TIL INVESTORMØDE Leif Davidsen ... - Sydinvest

sydinvest.dk

INVITATION TIL INVESTORMØDE Leif Davidsen ... - Sydinvest

SÆRNUMMER

INVITATION TIL

INVESTORMØDE

Leif Davidsen fortæller om

Rusland i fortid og fremtid

AUGUST 2009


Direktør Eskild Bak Kristensen

Markedsføringsmateriale

Som investor kan du bede om ikke at modtage direkte

markedsføring fra Sydinvest.

Du kan enten sende et brev til Sydinvest adm., Peberlyk 4,

6200 Aabenraa, att.: Investor Relations eller klikke

dig ind på www.sydinvest.dk og udfylde afbestillingsblanketten.

Horisont er et medlemsblad for medlemmer af Investeringsforeningen

Sydinvest. Bladet udkommer 3 gange årligt.

Næste udgave af Horisont kommer oktober 2009.

Sydinvest er medlem af InvesteringsForeningsRådet.

Ansvarsh. redaktør: Afdelingsdirektør Tine Lawaetz Lund

Oplag: 71.000

Produktion: Andersen & Blæsbjerg

Trykkeri: Schweitzer, Vejle

Redaktionens slutning: 10. juli 2009

Sydinvest Administration A/S · Peberlyk 4 · Postboks 274 ·

6200 Aabenraa · Tlf. 74 36 33 00 · si@sydinvest.dk ·

www.sydinvest.dk

Direktion: Eskild Bak Kristensen · Bestyrelse: Advokat

Hans Lindum Møller, Gråsten · Direktør Niels Therkelsen,

Padborg · Direktør Svend Erik Kriby, Rungsted Kyst ·

Direktør Peter Christian Jørgensen, Aabenraa ·

Vicedirektør Hanne Harmsen, Århus

2

HORISONT

Levende

fortællinger

Nu er det den tid på året igen, hvor vi begynder at se frem mod vores

investormøder. Vi kommer i løbet af efteråret til ni forskellige byer og har i år valgt

at lægge to i det sjællandske. På grund af en del henvendelser fra medlemmer

på Sjælland har vi nemlig valgt at slå et slag forbi Slagelse på vores turné rundt i

landet.

Sidste års arrangementer var en stor succes med mange gode oplevelser og rigtig

mange tilmeldinger. Det håber vi, at vi kan leve op til igen i år. Den faglige del af

aftenen vil jeg selv og min kollega, afdelingsdirektør Niels Skovvart, stå for, mens

underholdningen knap nok kræver nogen introduktion.

Journalist og forfatter Leif Davidsen er kendt fra de flestes bogreoler og har siden

1984 leveret den ene storsælgende roman efter den anden. I år er det 20 år siden,

at Berlinmuren faldt. Leif Davidsen har på godt og ondt fulgt dramaet i Rusland,

både før og efter kommunismens fald, og har på den baggrund givet os nogle

levende fortællinger fra et samfund, der på samme tid er i opløsning, men også

i fremdrift.

Med baggrund i de evalueringer, vi har modtaget de senere år, har vi ændret lidt

i den måde, vi kører vores investormøder på. I år serverer vi nu kun en forfriskning

i pausen for på den måde at nedbringe de lange køer, som vi har oplevet tidligere.

Samtidig har vi på grund af sidste års lange ventelister valgt, at man kun kan

bestille 2 billetter pr. husstand.

Tilmelding til investormøderne sker efter først-til-mølle princippet, så skynd dig at

sende din tilmelding i dag, så du kan være sikker på at få billetter.

Eskild Bak Kristensen


Kom til investormøde

Alle investormøder begynder kl. 19.00 og slutter ca. kl. 21.45

København

Det Ny Teater

Mandag den 21. september

Esbjerg

Musikhuset Esbjerg

Tirsdag den 22. september

Aabenraa

Sønderjyllandshallen

Torsdag den 24. september

Odense

Radisson SAS H.C. Andersen Hotel

Tirsdag den 29. september

Herning

Herning Kongrescenter

Tirsdag den 6. oktober

Sønderborg

Alsion

Torsdag den 8. oktober

Århus

Musikhuset Aarhus

Tirsdag den 20. oktober

Vejle

Vejle Musikteater

Torsdag den 22. oktober

Slagelse

Slagelse Musikhus

Mandag den 2. november

HORISONT 3


Tilmeldingskupon

Jeg vil gerne deltage i investormødet i:

(sæt kryds)

c København den 21. september

c Esbjerg den 22. september

c Aabenraa den 24. september

c Odense den 29. september

c Herning den 6. oktober

c Sønderborg den 8. oktober

c Århus den 20. oktober

c Vejle den 22. oktober

c Slagelse den 2. november

Skriv med BLOKBOGSTAVER

Referencenummer er (bagsiden af dette Horisont):

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Telefon:

Vi kommer i alt personer

HUSK AT SENDE HELE SIDEN TIL SYDINVEST

Du kan tilmelde dig på www.sydinvest.dk fra den 18. august eller

udfylde og ind sende denne kupon til Sydinvest Admini stration A/S.

Portoen er betalt. Husk: Først-til-mølle prin cippet gælder ved

tilmelding, da der er et begrænset antal pladser. Inden for 2-3 uger

efter din til melding vil du mod tage et brev med besked om,

hvorvidt du har fået plads. I så fald vil du modtage det ønskede

antal adgangskort et par uger inden investormødet.

Husk at du kun kan bestille 2 billetter pr. husstand.

Sydinvest, postboks 274, 6200 Aabenraa

Sydinvest

+ + + 16941 + + +

7993 Sydjylland-Fyn USF B

Klip her


PROGRAM

19.00 Velkomst

19.05 Investering i Sydinvest

v. Eskild Bak Kristensen

v. Niels Skovvart

20.15 Pause og let forfriskning

20.45 Underholdning v. Leif Davidsen

21.45 Slut

Det aktuelle tema

EN FAST TRADITION PÅ SYDINVESTS

INVESTORMØDER ER DET FAGLIGE

INDSLAG, HVOR VI HAR MULIGHED FOR AT

FOKUSERE PÅ HISTORIERNE BAG DE MANGE

TØRRE TAL, DER NORMALT HERSKER I

INVESTERINGSBRANCHEN.

I år vil vi blandt andet se på udviklingen

på markederne og komme med seneste

nyt fra Sydinvest. I år er det direktør

Eskild Bak Kristensen og afdelingsdirektør

Niels Skovvart, der står for denne del af

arrangementet.

Eskild Bak Kristensen,

Direktør

Eskild er den overordnede ansvarlige for

Investeringsforeningen Sydinvest. Eskild

varetager den daglige ledelse af Sydinvest

og arbejder derudover med planlægningen

af den overordnede investeringsstrategi,

etableringen af nye afdelinger og

afholdelsen af bestyrelsesmøder og

generalforsamlinger.

Niels Skovvart,

Afdelingsdirektør

Niels er ansvarlig for investeringsstrategien

i Sydinvest. I det daglige arbejder Niels

med analyser og vurderinger af Sydinvests

forskellige investeringsmarkeder.

Niels har i flere år været en fast del af

investormøderne.

HORISONT 5


LEIF DAVIDSEN GAV OS FORTÆLLINGERNE OM ET IMPERIUM

I OPLØSNING. PÅ ÅRETS INVESTORMØDER BERETTER HAN OM

RUSLAND, SOM DET VAR, OG SOM DET ER I DAG.

BOGSTAVERNES

MIRAKEL

LEIF DAVIDSEN ER EN AF DANMARKS FÅ

ÆGTE BESTSELLER-FORFATTERE. SIDSTE

ÅRS STORE HIT VAR CUBA-THRILLEREN ”PÅ

UDKIG EFTER HEMINGWAY”, DER TOPPEDE

SALGSLISTERNE, OG SOM NU STÅR PÅ

UTALLIGE DANSKE BOGREOLER. SYDINVESTS

MEDLEMMER FÅR PÅ EFTERÅRETS

INVESTORMØDER MULIGHED FOR AT MØDE

LEIF DAVIDSEN OG FÅ DEL I HANS STORE

VIDEN OM DET RUSLAND, DER OPSTOD AF

SOVJETUNIONENS RUINER.

Selv om Leif Davidsen er Danmarks nok mest

kendte forfatter, husker mange ham stadig

bedst som Danmarks Radios korrespondent i

Moskva tilbage i 1980’erne. Egentlig var det

Spanien og Latinamerika, der havde den

kommende bestseller-forfatters interesse.

Han talte spansk og havde bl.a. arbejdet

som bartender og freelancejournalist i

Spanien.

FRA NEKROLOGER TIL VERDENSHISTORIE

Men i stedet havnede han i Rusland. ”Det

var lidt af et tilfælde, at det blev Rusland.

Jeg kom derover første gang i 1980 som ung

reporter. Det var ikke noget, jeg havde det

store ønske om, der var sådan set bare ikke

rigtigt nogen andre, der ville dengang,” fortæller

Leif Davidsen. ”Men den ene rejse tog

den anden, og i 1984 flyttede jeg derover

som korrespondent.”

Det var ikke et Sovjetunionen i optøning,

han flyttede over til. Stalins gamle garde sad

6

HORISONT

endnu tungt på magten, men det var en generation,

der var på vej ud af billedet. ”Da

jeg flyttede derover, skrev jeg mange nekrologer.

Og så pludselig eksploderede det hele

med Gorbatjov og tiden frem til Berlin-muren,

der faldt. Så det var jo alle tiders historie.”

VIRKELIGHEDEN SOM RÅSTOF

Leif Davidsen vidste fra han var helt ung, at

han ville være forfatter. Men før mødet med

Sovjetunionen var det endnu ikke blevet til

nogen roman. Han begyndte at skrive debutromanen

”Uhellige alliancer” under en

rejse til Moskva i 1980. Den udkom i 1984,

og siden har en stor del af den nu 25-årige

karriere som romanforfatter handlet om

Sovjetunionen og siden Rusland.

”Fordi jeg har været journalist i mange år,

så er jeg som forfatter meget afhængig af

omverdenen og det, jeg læser mig til og

oplever, når jeg rejser. Derfor er mine bøger

kommet til at handle meget om Rusland.

Hvis jeg nu havde rejst meget i Kina, så var

de sikkert kommet til at foregå der. Jeg er

sådan en forfatter, der bruger virkeligheden

og der, hvor jeg er,” forklarer han.

FORFATTER MED FASTE ARBEJDSTIDER

I dag har forfatterskabet trængt journalistikken

i baggrunden. ”I mange år sagde

jeg, at jeg var journalist og forfatter – nu

siger jeg, at jeg er forfatter og journalist.”

Selv om de to karrierer har fællestræk, er

der også store forskelle. Leif Davidsens

bøger er kendte for at være velresearchede

med mange faktuelle oplysninger – noget,

der selvfølgelig er blevet lidt mindre besværligt,

nu hvor internettet har erstattet

biblioteket som det sted, hvor det meste research

foregår. Til gengæld er skriveprocessen

en anden, når der skal skrives en roman.

”Jeg sætter mig hen ved computeren om

morgenen, og så skriver jeg en 3-4 timer.

Hvis man ikke sidder der, så får man jo ikke

skrevet noget. Når jeg er i gang med en

roman, så er det meget fast,” fortæller Leif

Davidsen om forfatterens typiske arbejdsdag.

Til tider er det svært. Succes skaber forventninger

både udefra og fra forfatteren selv.

Og jo flere bøger han skriver, jo mere tid

skal der bruges på at udvikle nye idéer, han


”DEN STØRSTE

UDFORDRING ER AT FÅ DET

TIL AT LYKKES. SÅ MAN

SELV ER TILFREDS, OG

LÆSERNE ER TILFREDSE.”

ikke allerede har benyttet i de foregående

romaner. ”Som journalist kan man bruge sit

håndværk. Man bliver bedre og bedre til

det. Jeg synes ikke, at det er det samme med

litteratur. Ikke fordi jeg har det hårdt med

det. Jeg synes, at det er ualmindeligt sjovt,”

smiler Leif Davidsen, mens han fortæller om

udfordringerne ved at være forfatter.

DEN YDMYGE STORMESTER

”Den største udfordring er at få det til at

lykkes. Så man selv er tilfreds, og læserne er

tilfredse. Det er jo et mirakel, hver gang at

man kan bruge 28 bogstaver, og så skaber

man et helt univers, en roman, der danner

billeder inde i folk. Hvad får det til at lykkes?

Det er personerne, plottet og sproget især.”

”Jeg synes hver gang, at det er lidt af et

mirakel, at det kan lade sig gøre. For når

man begynder på en ny roman, så ved man

hver gang, at nu venter der altså 300 sider

forude. Kan det hænge sammen, og

kommer det til at lykkes? Selv om jeg har

skrevet mange bøger, så er jeg stadig ydmyg

ved tanken.”

DEN NÆSTE ROMAN

Den næste roman kunne meget vel have

været om finanskrisen. Leif Davidsen havde

en idé om at skrive om det islandske kollaps

og russerne i den islandske økonomi. Men i

stedet blev han inspireret til at skrive om et

af de emner, han altid gerne har villet behandle

i en roman. Den bog, han forfatter

i øjeblikket, er en historisk roman, som

foregår i 1930’erne. Den har både tråde til

hans tidlige interesseområde Spanien og til

det Sovjetunionen, der fylder så meget i forfatterskabet.

Og selvfølgelig har historien endnu en gang

danskere i begivenhedernes centrum, som

en rigtig Davidsen-roman skal have det.

Mere får vi ikke ud af ham i denne omgang.

Resten af historien må vente til 2010, hvor

bogen skulle være på gaden.

OPLEV LEIF DAVIDSEN TIL INVESTORMØDE

Mens vi venter på den næste roman, kan

alle Sydinvests medlemmer se frem til at få

del i Leif Davidsens historiske, kulturelle og

personlige indsigt i det Rusland, han beskriver

som ”Et stort, spændende, brutalt og

meget anderledes land”. En indsigt, der

bygger på 30 års rejser og ophold, og som

formidles med en indlevelse og fortælleevne,

der har gjort ham til Danmarks største

samtidsforfatter.

HORISONT 7


Spar op i Sydinvest

og tillad dig lidt mere ...

SORTERET MAGASINPOST

AL HENVENDELSE TIL: SYDINVEST, PEBERLYK 4, 6200 AABENRAA

WWW.SYDINVEST.DK

More magazines by this user
Similar magazines