Historiekanonen for børn og unge

aabne.samlinger.dk

Historiekanonen for børn og unge

Historiekanon

for børn og unge

- daginstitutioner, SFO’er, skoler

og ungdomsuddannelserne


2

Historiekanonen i lokalhistorisk perspektiv

I dette katalog har vi samlet en række undervisningstilbud,

der med et lokalhistorisk udgangspunkt sætter temaerne i

kanonen for historie i perspektiv i forhold til den geografi, som

elever på Lolland-Falster kender. Vi bringer altså de store og

til tider meget abstrakte temaer i kanonen tæt på den verden,

der omgiver eleverne. De lokale landskaber, bygninger

og andre kulturspor, som eleverne kender fra deres hverdag,

og som er mulige at nå på en ekskursion, bliver gode eksempler

på den store nationale og internationale historie.

Alle aktiviteter kan bookes via vores hjemmeside: www.museumlollandfalster.dk/formidling/bookingogpriser.

Udgiver

Museum Lolland-Falster

Frisegade 40

4800 Nykøbing F

Maribo april 2012

ISBN: 87-87179-76-8

Tryk

Museum Lolland-Falster


Indholdsfortegnelse

Ertebøllekulturen:

Arkæologi – Er det ren Indiana Jones? 9

Tutankhamon:

På god fod med guderne 10

Arkæologi – Er det ren Indiana Jones? 9

Solvognen:

På god fod med guderne 10

Arkæologi – Er det ren Indiana Jones? 9

Kejser Augustus:

Skatten i den lollandske plutte (Hoby) 11

Jellingstenen:

Budskab fra fortiden 12

Absalon:

Venner og fjender 13

Kalmarunionen:

Kloster, kirke, købstad 14

Mennesker i middelalderen på Falster 15

Falsters Minders basisudstilling 6

Stiftsmuseets basisudstilling 5

Kirkens billedbog – kalkmalerier 16

Helligkilder 17

Columbus:

Rejsekufferten 18

Reformationen:

Kloster, kirke, købstad 14

Kirkens billedbog – kalkmalerier 16

Helligkilder 17

Christian den 4.:

Der stod et slot… 19

Hoffet i Nykøbing 20

Når kunstnere kriges 21

Den westphalske fred.:

Da svensken kom 22

Statskuppet 1660.:

De høje, de lave og den enevældige

konge 23

Stavnsbåndets ophævelse:

Frilandsmuseets basisudstilling 7

Reventlow-Museet Pederstrups

basisudstilling 8

Skovenes historie 24

Fra skafottets kant 25

Den store landforvandling 26

C.D.F.Reventlow 27

Stormen på Bastillen:

Danmarks ublodige revolution 28

Ophævelsen af slavehandelen:

Fra sukkerrør til sukkerroer 29

Frilandsmuseets basisudstilling 7

Københavns bombardement:

Da englænderne var i landet 30

Grundloven 1849:

Tre mænd og en grundlov 31

Stormen på Dybbøl 1864::

Lolliker og falstringer i felten 32

Slaget på Fælleden::

De røde faner 33

Systemskiftet 1901:

Stridsmanden Rasmus Claussen 34

Kvindernes valgret:

Mathilde Fibiger 35

Femø 36

3


4

Indholdsfortegnelse fortsat

Genforeningen:

Hvad udad tabes… 37

Kanslergadeforliget:

De udstødte 38

Augustoprør og jødeaktion:

Modstandsbevægelsen på

Lolland-Falster 39

I beskyttelsesrum 40

Menneskerettigheder:

Uden rettigheder 41

Endergikrisen:

Ung i tiden 42

Femø 36

Murens fald:

Flugtrute Østersø 43

Maastricht:

Brohoved til Europa 44

11. september:

Synlige og usynlige fjender 45


Generel omvisning i basisudstillingen

på Stiftsmuseet

Museet giver deltagerne mulighed for at få et kik ind i den

mere end 100 år gamle museumsbygning, der i mange

årtier har været øens kulturhistoriske institution. De vil blive

lidt klogere på Maribos og ikke mindst Lollands historie. Deltagerne

vil blive introduceret til den historie, der har skabt

det, vi i dag kalder Lolland.

Forløbet:

I omvisningen bliver museets basisudstillings temaer

præsenteret: Landbrugets bygningskultur på Lolland,

borganlægget på Borgø, arkæologiske fund fra oldtiden

på Lolland, urets tekniske udvikling, Torebymaleren, landsbylav,

legetøj, stolens stilhistorie og roepigerne på Lolland.

Pris: Gratis adgang for dagtilbud, skoler og SFO’er.

Omvisning (1 times varighed): 750 kr.

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Placering/sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11,

4930 Maribo

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

0. kl. – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk

5


6

Kopi af dronning Sophies dragt

Generel omvisning i basisudstillingen

på Falsters Minder

Museet giver deltagerne mulighed for at få lidt

nærmere kendskab til Falsters og ikke mindst

Nykøbings historie. Deltagerne vil blive introduceret

til den historie, der har skabt det, vi i dag

kalder Falster.

Forløbet:

I omvisningen bliver museets basisudstillings

temaer præsenteret: Livet på

landet i 1800-tallet, Nykøbing Slots

historie, håndarbejdets betydning omkring

år 1900, legetøj, middelalderen

på Falster, og handelslivet i købstaden

omkring år 1900.

Pris: Gratis adgang for dagtilbud, skoler og SFO’er. Omvisning

(1 times varighed): 750 kr. (skolerabat 200 kr. pr.

påbegyndt time)

Placering/sted: Falsters Minder, Langgade 2, Nykøbing F.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

0. kl. – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk


Generel omvisning i basisudstillingen

på Frilandsmuseet

Museet giver deltagerne mulighed for at få indblik i de

almindelige menneskers hverdag og livsvilkår på en sanselig

og let forståelig måde. Museet er ikke fyldt med

lange teksttunge bannere men med små scenarier, der

illustrativt formidler budskabet om livet på landet i 1800-tallet.

Med de originale huse og genstande kan sanserne

og fantasien få frit spil til at sætte sig ind i, hvordan det

var at leve i de kolde, lavloftede rum, de fælles sovefaciliteter,

det hårde fysiske arbejde, stanken fra møddingen,

det udrikkelige vand og hvad der ellers fulgte med livet i

”gamle dage

Forløbet:

I omvisningen bliver museets enkelte bygninger præsenteret,

vi gennemgår deres funktion og fortæller om de

mennesker, der boede i husene, deres arbejde og deres

sociale placering i landsbysamfundet. De vilkår, krav,

pligter og fornøjelser, der var i livet i en 1800-tals landsby

bliver beskrevet og forskellen mellem livet før og efter landboreformerne

omkring år 1800 bliver trukket frem.

Pris: Gratis adgang for for dagtilbud, skoler skoler og SFO’er. og SFO’er. Om-

Omvisning visning (1 times (1 times varighed): varighed): 750 kr. (skolerabat 350,- kr. 200 kr. pr.

påbegyndt time)

Sted: Frilandsmuseet, Meinckesvej, 4930 Maribo

Placering/sted: Frilandsmuseet, Meinckesvej, 4930 Maribo

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

0. kl. – ungdomsuddannelserne

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Periode: 0. kl. – ungdomsuddannelserne

Frilandsmuseets sæson (1. maj – 30. september)

eller efter aftale.

Periode: Frilandsmuseets sæson (1. maj – 30. september).

På skolen/daginstitutionen efter aftale. Eller efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk

7


8

Generel omvisning i basisudstillingen

på Reventlow-Museet Pederstrup

Museet giver deltagerne mulighed for at træde ind i den

eneste offentligt tilgængelige herregård på Sydhavsøerne.

Med dens beliggenhed i et udpræget godslandskab med

vidtstrakte marker og store skovpartier giver hovedbygningen

fra 1813 – 22 et indblik i slægten Reventlow.

Omgivet af herregårdspark, søer og sjældne træer skaber

herregården med sit stilfulde interiør med møbler fra samtiden

og en fornem portrætsamling de perfekte rammer

for at give deltagerne indblik i fortællingen om statsministeren

Christian Ditlev Frederik greve Reventlow, hans person

og virke samt hans betydning for udviklingen af det

danske samfund.

Forløbet:

Reventlow-Museet Pederstrups basisudstilling fortæller om

godsejeren, ministeren og reformatoren C.D.F. Reventlow.

Omvisningen vil præsentere C.D.F. Reventlow som familiemenneske,

godsejer, embedsmand, forstvidenskabsmand

og som en af de mænd, der stod bag det store

landboreformarbejde i slutningen af 1800-tallet. Hovedbygningens

bygningshistorie og den store landskabspark

vil også indgå i omvisningen.

Tilbuddet gives også som power-point foredrag på

skolen.

Pris: Gratis adgang for for dagtilbud, skoler skoler og SFO’er. og SFO’er. Omvis-

Omvisning ning (1 times (1 varighed): times varighed): 750 kr. Foredrag 350,- kr. på Foredrag skolen: 350 på kr.

skolen: + moms 350,- + kørsel. kr. + (skolerabat moms + kørsel.. 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: Placering/sted: Reventlow-Museet Reventlow-Museet Pederstrup, Pederstrup, Pederstrupvej 124,

4913 Pederstrupvej Horslunde. 124, Alternativt 4943 Torrig som L. foredrag på skolen.

Alternativt som foredrag på skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

0. kl. – ungdomsuddannelserne

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Periode: 0. kl. – ungdomsuddannelserne

Efter aftale

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk


Arkæologi - Er det ren Indiana Jones?

Museum Lolland-Falster ønsker, at eleverne får kendskab til,

hvad museets arkæologer laver. Er det ren Indiana Jones

med farefyldte mysterier og udfordrende opgaver, der skal

løses, inden “skatten” dukker frem - eller er der forskel på virkelighed

og film? Museet ønsker at give et indblik i livet som

arkæolog, og hvilke udfordringer det giver, når vi graver

fortiden op af jorden.

Der er muligheder for to typer af forløb:

Type 1:

Et besøg i en udvalgt arkæologisk udgravning, hvor

deltagerne møder de gravende arkæologer og hører

nærmere om den enkelte udgravning, og hvad der er fundet

i forbindelse med den. Deltagerne kan her være heldige

at se fund, der kommer direkte op af fortidens muld.

Det vides ikke, hvodan et sådant forløb udvikler sig, da det

er afhængigt af udgravningen, hvad der er dukket op og

ikke mindst, om der er en anvendelig udgravning.

Type 2:

Kan indeholde et besøg på et af museets afdelinger eller

på skolen, hvor deltagerne prøver at være de udøvende

arkæologer. Her skal deltagerne prøve forskellige arkæologirelevante

opgaver, som f.eks. at udgrave forskellige genstande,

tegne forskellige lag, som kan dukke op i en udgravning,

fotodokumentere det, de ser og måske skrive

eller fortælle om “deres udgravning”. Der gives derudover

en introdution til et relevant emne som f.eks. istid, stenalder,

bronzealder, jernalder, vikingetid, menneskene, mad, huse

eller andre emner indenfor oldtidsperioden.

Pris: 350,- 750 kr. kr. pr. pr. påbegyndt time time + moms + moms + kørsel + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen eller på en given udgravning.

Målgruppe Placering/sted: (dvs. På klassetrin skolen eller eller på alder): en given 5. udgravning. kl. - ungdomsuddannelserne

Periode: Målgruppe Efter (dvs. aftale klassetrin eller alder): 5. kl. - ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk

9


10

På god fod med guderne

Bronzealderen kan i Danmark dateres til perioden fra 1700-

500 f.Kr. og er altså sammenfaldende med Tutankhamons

liv.

Bronzealderen har både en ældre og yngre periode, der

henholdsvis løber fra 1700-1000 f.Kr. og fra 1000-500 f.Kr.,

og som kaldes ældre og yngre bronzealder. Arkæologisk

set er bronzealderen rigt repræsenteret og indeholder

fund fra de tre primære fundkategorier – grave, depoter

og bopladser. I bronzealderen var det vigtigt at være på

god for med guderne. Derfor er der fra bronzealderen

adskillige kendte offerfund, der er fundet i moser, vandhuller

og andre vådområder. Offerfundene har indeholdt

alt lige fra knogler af mennesker og dyr til madvarer, redskaber

og pragtgenstande som Solvognen, sværd og ravsmykker,

der alle er henlagt i vådområderne for at påkalde

sig gudernes gunst. Der er ikke en konkret opgørelse

over antallet af offerfund fra bronzealderen, men der er

tale om flere tusind. På Lolland-Falster har vi blandt andet

de enestående fund af 4 af de i alt 8 skjolde, der findes på

Nationalmuseet og de to fantastiske lurer fra Lommelev, -

disse findes også på Nationalmuseet.

I foredraget vil vi give en præsentation af det kendskab, vi

har til bronzealderens tro og ritualer og sætte dette i perspektiv

til den egyptiske trosverden.

Aktiviteten foregår i Stiftsmuseets arkæologiske udstilling

eller som power-point præsentation på skolen

Pris: På Stiftsmuseet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På

skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel.

(i begge sammenhænge skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt

time)

Sted: På Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11,

4930 Maribo eller på skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk


Skatten i den lollandske plutte

I sensommeren år 9 stod det berømte Varus-slag mellem

romere og germanere. Slaget var et led i romernes forsøg

på at udvide deres store rige mod nord. Germanerne

vandt en knusende sejr over romerne, der mistede ca. 1/3

af den romerske hær, hvilket fik kejser Augustus til at udbryde:

”Quinctilius Varus, giv mig mine legioner tilbage!”

I 1920 fandt man en mandsgrav fra ældre romertid i Hoby

på Lolland. Graven indeholdt en fantastisk skat i form

af et romersk drikkesæt, blandt andet to imponerende

sølvbægre. Bægrene er udsmykket med scener fra Homers

Illiaden, og i bunden er der indridset navnet ”Silius”.

Silius er navnet på den romerske øverstkommanderende

for hæren i de nordlige romerske provinser, området hvor

Varus-slaget stod, netop på det tidspunkt, den lollandske

mand blev begravet. Måske er det netop den romerske

hærfører, der har givet vores lollandske mand drikkesættet?

I denne aktivitet vil vi præsentere eleverne for de dele

af drikkesættet, der er udstillet på Stiftsmuseet, og med

udgangspunkt i illustrationerne på de to drikkebægre

fortælle om forholdet mellem romerne og germanerne og

om de danske fund, der fortæller om kontakten mellem

danskerne og romerne.

Aktiviteten foregår på Stiftsmuseet eller som foredrag på

skolen.

Pris: På Stiftsmuseet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På

skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel.

(i begge sammenhænge skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt

time)

Sted: På Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11,

4930 Maribo eller på skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

3. kl. – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk

11


12

Budskab fra fortiden

På Lolland-Falster kender vi til syv runesten. En af disse står

på Tillitze kirkegård, og en anden er indmuret i muren til

Tågerup Kirkes våbenhus. Tre andre befinder sig på Nationalmuseet.

De sidste to står på Stiftsmuseet i Maribo,

hvor aktiviteten foregår.

Vi præsenterer museets to runesten for eleverne og lader

dem afkode teksten til nudansk. Teksten sættes – sammen

med de øvrige lolland-falsterske runetekster - i perspektiv i

forhold til den tid, stenen er skabt i, vikingetiden, og vi går

på opdagelse i perioden med udgangspunkt i teksternes

beskrivelse af krig, udenlandsrejser, trosskifte og magt.

Vi diskuterer også runer som skriftform og deres anvendelse

i andre sammenhænge end mindesten.

Som afslutning kan eleverne skære deres egne meddelelser

eller trylleformularer i en budstik, en træpind.

Aktiviteten kan ogforegå på skolen i form af en powerpoint-præsentation.

Pris: På museet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På skolen:

350 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (i begge

sammenhænge skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, Maribo,

eller på skolen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk


Runesten ved Stiftsmuseet i Maribo

Venner og fjender

Museum Lolland-Falster ønsker, at eleverne får kendskab til

forholdet mellem danskere og vendere i perioden omkring

vikingetiden. At de kan perspektivere dette i forhold til

nutidens integrationsdebat.

Forløbet:

Foredraget ” Venner og fjender” fortæller om kulturmødet

i Østersøen mellem danskerne og venderne i perioden

800 – 1250. Med udgangspunkt i de stednavnespor, der er

på Lolland-Falster, vil vi komme ind på temaerne statsdannelse,

krig, handelssamkvem, bosætning, troskifte og korstog.

Foredraget beskæftiger sig også med de dynastiske

forbindelser mellem vendiske og nordiske kongeslægter.

Foredraget perspektiveres i forhold til temaerne identitet,

integration og assimilation.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes

alder.

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De

er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe

pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke

selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

3. kl. - ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk

13


14

Kloster, kirke og købstad.

Museet ønsker, at eleverne får kendskab til kirkens position

og magt i middelalderen. At de får kendskab til

købstæder i middelalderen, og at de får redskaber til at

afkode de elementer, der indgår i kirkeinventar.

Forløbet:

På omvisningen ved klosterruinen ved Maribo Sø beskriver

vi Birgittinerklosterets bygningskompleks, de enkelte bygningers

funktioner i forhold til klosterlivet og klosterets historie.

Vi vil ogfortælle om Sankt Birgittas historie og hendes

kirkelige arbejde. Derefter går vi gennem den gamle del

af Maribo til Torvet, hvor historien om relationerne mellem

kloster og købstad bliver præsenteret.

Omvisningen kan følges op af en omvisning i Stiftsmuseets

samling af kirkeinventar fra middelalderen og op

til ca. 1800. De enkelte genstande forklares, og eleverne

præsenteres for relevante ikonografiske og stilhistoriske

elementer i genstandene. Efterfølgende diskuterer eleverne

deres holdninger til genstandene og til nutidens

kirkerum generelt. Tilbuddet afsluttes med, at eleverne får

mulighed for at tegne deres udkast til moderne kirkeinventar.

Pris: Gratis adgang for skoler og SFO’er. Omvisning i kirkeinteriørsamlingen

eller omvisning ved klosterruinen og Maribo Domkirke

(1 times varighed): 750 kr. Omvisning i kirkeinteriørsamlingen

og omvisning ved klosterruinen og Maribo Domkirke (2

timers varighed): 1500 kr. (i begge sammenhænge skolerabat

200 kr. pr. påbegyndt time)

Placering/sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11,

4930 Maribo + byen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 0. kl. – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk


Mennesker i middelalderen på Falster

Museet giver eleverne kendskab til de særlige vilkår, der

var gældende for livet i Falsters middelalder og giver en

oplevelse af, hvordan en købstad udvikler sig gennem

middelalderen. Endvidere gives et kendskab til kirkens position

og rolle i Danmark i middelalderen.

Der er mulighed for to typer af forløb:

Forløb 1:

En omvisning i museets middelalderudstilling præsenterer

dagliglivet i middelalderen gennem de arkæologiske

fund, der er gjort på Falster. I omvisningen fortæller vi og

om tidens trosliv og kirkebyggeri, om herremand, konge

og krige, om kontakterne over Østersøen og med de

vendiske stammer samt om Sankt Jørgensgården i Stubbekøbing,

hvor de spedalske blev sat i karantæne. Den

falsterske middelalder bliver perspektiveret i forhold til

både den nationale og den europæiske historie.

Forløb 2:

På byvandringen går vi gennem den middelalderlige del

af Nykøbing F. og følger de spor, som arkæologiske

udgravninger har blotlagt. Vi beskriver Nykøbing bys

tidlige bymæssige udvikling og dens funktion i forhold til

rejsekongedømmet, og turen slutter ved Klosterkirken,

hvor vi fortæller om Helligåndshuset – sygehus/ fattiggård -

og det franciskanerkloster, som kirken var en del af frem til

reformationen.

Pris: Gratis adgang for skoler og SFO’er. Omvisning i middelalderudstillingen

eller byvandring i middelalderens Nykøbing F.

(1 times varighed): 750 kr. Omvisning og byvandring i middelalderens

Nykøbing F. (2 timers varighed): 1500 kr.

(I begge sammenhænge skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Placering/sted: Falsters Minder, Langgade 2,

4800 Nykøbing F.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 0. kl. – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk

15


16

Kirkens billedbog – kalkmalerier

Museet ønsker, at deltagerne får kendskab til kalkmaleriernes

funktion i middelalderen og til fremstillingen af dem.

At de får redskaber til at afkode kalkmalerier og kan

forholde sig til dem som kilde.

Forløbet:

I vælger en kirke med kalkmalerier, der er relevant for

deltagerne. Vi gennemgår kalkmalerierne i kirken med

udgangspunkt i kalkmaleriernes kulturhistorie, - det vil sige

dels deres religiøse indhold, dels som kilde til middelalderens

samfund. Vi fortæller om kalkmaleriernes funktion

i middelalderen, om giverne af kalkmalerierne, om de

håndværkere, der udførte kalkmalerierne og om teknikkerne

i kalkmaleri. Tilbuddet afsluttes med, at eleverne selv

får mulighed for at udføre et kalkmaleri, som de kan tage

med hjem.

Bemærk venligst, at besøget skal aftales med kirken, og at

der skal være et lokale til elevernes maleaktivitet til

rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Placering/sted: Efter aftale

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Dagtilbud – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk


Helligkilder

I middelalderens katolske trosverden var de hellige kilder

et væsentligt element. Der blev afholdt store kildemarkeder,

hvor folk langsvejs fra strømmede til. Her blev våget,

bedt og helbredt. Og så blev der handlet, idet mange

kræmmere jo så chancen til at tjene nogle gode penge

på de besøgende. Nogle steder fortsatte valfarten til

helligkilderne efter reformationen, blandt andet til helligkilden

ved Kippinge Kirke, som i en lang periode var den

mest besøgte i Danmark næst efter skt. Helene Kilde ved

Tisvilde.

På Lolland-Falster fandtes en lang række kilder. Til disse er

knyttet både historiske overleveringer og en række sagn.

Vores tilbud om helligkilder består af et power-point foredrag

på skolen, hvor vi med udgangspunkt i de lokale

kilder fortæller om dels den katolske, dels den reformerte

brug af kilderne. Disse fortællinger vil blive perspektiveret til

dagens Danmarks nyreligiøse tendenser og vores brug af

alternativ behandling og naturmedicin. Undervejs i foredraget

vil eleverne blive præsenteret for en række af de

sagn, der knytter sig til kilderne.

Arkivar Heidi Pfeffer har udarbejdet et temamateriale om

helligkilderne i det gamle Storstrøms Amt. Dette findes på

LASA’s hjemmeside: http://www.aabne-samlinger.dk/lasa/

temaer/helligkilder/index.asp.

Til materialet har Museum Lolland-Falster udarbejdet et undervisningsmateriale,

som findes her: http://www.aabnesamlinger.dk/lasa/tilbud/uv_mat_kilder.asp.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel.

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk

17


18

Rejsekufferten

Rejsekufferten er fyldt med silke, krydderier, mystiske kort,

modelskibe og andre eksotiske genstande, der hver for sig

fortæller om de store opdagelsesrejsendes eventyr: Marco

Polo, Columbus, James Cook, David Livingstone, Mary

Kingsley og Knud Rasmussen.

Her er masser af genstande, som eleverne kan føle på,

lugte til og smage på, og de kan prøve Columbus’ kendte

sorte renæssancedragt.

Gennem fortællingerne om de sidste 600 års opdagelsesrejser

bliver eleverne konfronteret med forskellige tiders

verdensbilleder og de videnskabelige opdagelser og

tekniske opfindelser, der gjorde rejserne mulige. De diskuterer

udbyttet af rejserne både for de nationer, som de

opdagelsesrejsende kom fra, og for de befolkningsgrupper

og lande, der blev ”opdaget”.

De enkelte opdagelsesrejsende vil blive vægtet forskelligt,

afhængigt af hvilken sammenhæng aktiviteten indgår i.

Afhængigt af aldersgruppen vil vi trække tråde via kolonialismen

til vore tiders sameksistens med og/eller udbytning

af de tidligere kolonier, ligesom tidligere tiders opfattelse

af ”de fremmede” vil blive diskuteret i forhold til vores

holdning i dag til de udlændinge, vi møder på vores rejser

i deres lande, og de udlændinge, vi møder i Danmark.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel.

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk


Der stod et slot…

Museet ønsker, at deltagerne får kendskab til renæssancen

som periode, eksemplificeret ved hoffet på Nykøbing

Slot. For børnene i dagtilbud og folkeskolens yngste klasser

vil tilbuddet også være relevant, hvis der arbejdes med

eventyr, idet tilbuddet giver børnene konkrete oplevelser

af eksempelvis begreberne ”slot”, ”konger og dronninger”,

”fangetårn”.

Forløbet:

Omvisningen i udstillingen ”Der stod et slot…” præsenterer

med udgangspunkt i de mange arkæologiske fund, der er

gjort på slotsarealet i Slotsgadekvarteret, livet på Nykøbing

Slot, som det udfoldede sig, da enkedronning Sophie

(Christian 4.’s mor) og hendes barnebarn Den udvalgte

Prins Christian holdt hof i Nykøbing F. i den første halvdel af

1600-tallet. Omvisningen fortæller om bygningen, haverne,

kirkerne, administrationen af det store livgeding Falster, om

livet i de kongelige gemakker og om livet i køkkenet og de

store fester.

På byvandringen i Slotsgadekvarteret får man en oplevelse

af, hvor stort det flotte renæssanceslot var, og af de

tilhørende økonomibygninger (stalde mølle m.m.), og der

fortælles om de arkæologiske udgravninger, der har fundet

sted i området. Byvandringen giver også deltagerne

mulighed for at følge den bymæssige forvandling af

Slotsgadekvarteret fra slotsområde over industriområde til

liebhaverbyggeri.

Tilbuddet tilbydes også som power-point foredrag på

skolen.

Pris: Gratis adgang for dagtilbud, skoler og SFO’er. Omvisning i slotsudstillingen

Pris: Gratis adgang eller byvandring for dagtilbud, i Slotsgadekvarteret skoler og SFO’er. (1 times

varighed): Omvisning 750 i slotsudstillingen kr. Omvisning og byvandring eller byvandring i Slotsgadekvarteret i

(2 Slotsgadekvarteret timers varighed): 1500 (1 kr. times Foredrag varighed): på skolen/dag- 350,- kr. Om-

institutionen: visning og 750 byvandring kr. pr. påbegyndt i Slotsgadekvarteret time + moms + kørsel. (2 timers

(I varighed): alle sammenhænge 700,- kr. skolerabat Foredrag 200 på kr. skolen/daginstitu-

pr. påbegyndt time)

tionen: 350,- kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel.

Placering/sted: Sted: Falsters Minder, Falsters Minder, Langgade Langgade 2, Nykøbing 2, Nykøbing F. og F. og

Slotsgadekvarteret. Alternativt som som foredrag foredrag på på sko-

skolen/daginstitutionen.

len/daginstitutionen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller eller alder): alder): Dagtilbud –

ungdomsuddannelserne

Dagtilbud – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk

19


20

Hoffet i Nykøbing F.

Museum Lolland-Falster ønsker, at eleverne får kendskab til

renæssancen som periode, eksemplificeret ved hoffet på

Nykøbing Slot.

Forløbet:

Foredraget præsenterer med udgangspunkt i de

mange arkæologiske fund, der er gjort på slotsarealet i

Slotsgadekvarteret, livet på Nykøbing Slot, som det udfoldede

sig, da enkedronning Sophie (Christian 4.’s mor) og

hendes barnebarn Den udvalgte Prins Christian holdt hof i

Nykøbing F. i den første halvdel af 1600-tallet. Foredraget

fortæller om slotsbygningen, haverne, kirkerne, administrationen

af det store livgeding Falster, om livet i de kongelige

gemakker og om livet i køkkenet og de store fester.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes

alder.

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De

er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe

pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke

selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Placering/sted: På skolen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 3. kl. - ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk


Når kunstnere kriges

Museum Lolland-Falster ønsker, at eleverne med udgangspunkt

i den italienske renæssance får forståelse for udviklingen

af kunstneren fra håndværker til netop kunstner.

At de får kendskab til den indbyrdes rivalisering mellem

kunstnerne, som nogle af tidens største personer og kunstværker

satte i gang, en rivalisering, der kan stå som eksempel

på renæssancens fremhævelse af mennesket som

et individ.

Forløbet:

Foredraget ”Når kunstnere kriges” beskriver udviklingen

af de italienske kunstneres rolle i samfundet og indbyrdes

forhold fra middelalderen frem til slutningen af 1500-tallet.

Foredraget bygges op omkring kunstværker fra perioden

og blandt andre kunstnerne Leonardo da Vinci, Michelangelo

og Rafael.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes

alder.

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De

er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe

pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke

selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Placering/sted: På daginstitutionen/skolen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 8. kl. – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk

21


22

Da svensken kom

Både i 1640’erne og i tiden 1657 – 1660 var Lolland-

Falster præget af krigen mod Sverige. Det betød store

ødelæggelser og plyndringer i landsbyerne og større forsvarsbyggerier

i både Nykøbing F. og Nakskov.

I renæssancen kommer krudtet til i krigsførelsen. Krudtet

betyder, at de gamle middelalderlige forsvarsværker nu er

forældede, og nye skal bygges.

Ødelæggelserne og plyndringerne efterlader en lang

række ødegårde rundt på øerne, hvilket betyder, at perioden

efter svenskekrigene bliver en lang og sej genopbygningsperiode.

Vi tilbyder en byvandring i enten Nykøbing F. eller i

Nakskov, hvor vi går langs de gamle befæstningslinjer. På

turen får eleverne en oplevelse af befæstningernes størrelse,

omfang og konstruktion sammen med en præsentation

af krudtets betydning for renæssancens krigsførelse.

Turen vil også rumme en lang række lokale kilder om livet

og krigsoplevelser under de to svenskekrige samt historien

om en lokal helt.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: Nykøbing F. eller Nakskov

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk


De høje, de lave og den enevældige

konge

Frederik 3.’s statskup i 1660 blev udført i ly af en stænderforsamling,

hvor tre af de fire stænder var indkaldt til

at deltage. Det var adelen, de gejstlige og borgerne.

Bønderne blev til deres store harme ikke indkaldt.

I dette foredrag beskriver vi det danske samfund, som

det så ud set med stændernes øjne. Gennem fire autentiske

lokale personer, en bonde, en borger, en præst og

en herremand, vil eleverne opleve hvilke vilkår, disse fire

befolkningsgrupper levede under, og hvilken betydning

statskuppet havde for hver af stænderne.

Eleverne får altså kendskab til både det daglige liv hos høj

og lav på Lolland-Falster i slutningen af 1600-tallet og til de

ændringer, som statskuppet medførte for befolkningen.

Foredraget kan enten foregå i museets udstilling om

Nykøbing Slot, hvor eleverne er omgivet af genstande fra

slottet og tiden eller som power-point foredrag på skolen.

Pris: På Falsters Minder: 750 kr. pr. påbegyndt time. På

skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel.

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: Falsters Minder, Langgade 2, Nykøbing F. eller

på skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk

23


24

Skovenes historie

Museet giver gennem fortællingen om skovenes historie

eleverne mulighed for at sætte nutidens skovdrift i relation

til diskussionen om naturlige ressourcer og diskutere

nutiden miljøpolitik i forhold til de danske skove. At eleverne

kan sætte deres viden om de danske skoves historie

og holdninger til dansk skov-politik i forhold til rydningen af

skove rundt om i verden.

Forløbet:

I vælger en lokal skov, som er udgangspunkt for en

gennemgang af de danske skoves historie fra istid til i

dag. Ved hjælp af eksempler i skoven, fortæller vi om de

træarter, der gennem tiden har domineret skovene og om

menneskers brug af skovene. Skovene som ressource bliver

perspektiveret frem til i dag ved Fredskovsforordningen

fra 1805 og det forstarbejde og den miljøpolitik, der fulgte

efter reformen. Skovrydninger rundt i verden vil blive inddraget.

Bemærk venligst, at besøget eventuelt bør aftales med

skovejeren.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Placering/sted: Efter aftale

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 3. kl. - ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk


Fra skafottets kant

Museum Lolland-Falster ønsker, at eleverne får kendskab til

tidligere tiders retsvæsen, afhørings- og straffemetoder, så

de kan reflektere over og diskutere disse set i forhold til de

vilkår, der i dag gælder rundt i verden.

Forløbet:

Foredraget præsenterer bødlens udvikling fra omkring år

800 frem til oplysningstiden og fortæller generelt om tortur

og hekseprocesser. Foredraget er rigt illustreret med grufulde

billeder og sjove, spændende og uhyggelige historier.

Foredraget afsluttes med et oplæg til diskussion om straf,

torturanvendelse og menneskerettigheder.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes

alder.

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De

er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe

pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke

selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Placering/sted: På skolen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 6.kl. – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk

25


26

Den store landforvandling

Museum Lolland-Falster ønsker, at eleverne får kendskab

til landboreformerne omkring år 1800, eksemplificeret ved

udskiftningsreformen. At de bliver præsenteret for lokale

kulturspor efter udskiftningen i landskabet i det omfang

disse findes. At de kan diskutere begreberne udvikling og

afvikling i forhold til nutidens landbrug og landsbyer.

Forløbet:

Med udgangspunkt i lokale matrikelkort fra tiden omkring

landboreformerne fortæller vi om udskiftningen som den

store samfundsomvæltning, den var for landsbyerne,

og om reformens indflydelse på den danske landbrugsproduktion.

De kulturspor fra tiden omkring landbo-

reformerne, der stadig findes i landskabet, præsenteres,

i videst muligt omfang i form af lokale eksempler. Foredraget

perspektiveres i form af en diskussion om nutidens

dyrkningsenheder og landsbyliv.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes

alder.

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De

er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe

pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke

selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Placering/sted: På skolen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 3. kl. - ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk


C.D.F. Reventlow

– mennesket og ministeren

Museum Lolland-Falster ønsker, at eleverne får viden om

C.D.F. Reventlows arbejde som minister for det enevældige

styre. At de får kendskab til hans virke som godsejer og som

forstvidenskabsmand. At de kan diskutere betydningen af

landboreformerne for det samfund, vi kender i dag.

Forløbet:

Foredraget præsenterer godsejeren, ministeren og reformatoren

C.D.F. Reventlow. Vi beskriver C.D.F. Reventlow som

familiemenneske, godsejer, embedsmand, forstvidenskabsmand

og som en af de mænd, der stod bag det store

landboreformarbejde i slutningen af 1800-tallet. Landboreformerne

og deres betydning for dagens Danmark bliver

gennemgået.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes

alder.

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De

er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe

pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke

selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750,- kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Placering/sted: På skolen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 5. kl. - ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk

27


28

Danmarks ublodige revolution

I Frankrig huggede de revolutionære hovedet af kongen, i

Danmark ordnede man revolutionen med en underskrift.

Den syge kong Christian d. 7. regerede fra 1766 -1808. I

perioden 1772 – 1784 var det reelt det dybt konservative

triumvirat enkedronning Juliane Marie, Arveprins Frederik

og Ove Høegh-Guldberg, der sad på magten. Men i 1784

blev Christian d. 7.s søn, kronprins Frederik, myndig, og

slog han til sammen med en række reformvenlige embedsmænd

og overtog ved hjælp af kongens underskrift

magten i Danmark.

En af disse embedsmænd var C.D.F.Reventlow. I foredraget

vil vi i detaljer fortælle om de reformvenliges kup 14.

april 1784. Kuppet var en livsfarlig affære for de involverede

og skete under stor tumult på slottet.

Vi vil også præsentere de mange reformer, der var resultatet

af de reformvenliges kup: stavnsbåndsløsningen,

udskiftningen, fredskovsforordningen, overgangen til

arvefæste og selveje og skoleloven af 1814 – og deres

betydning for det Danmark, vi kender i dag.

Foredraget kan enten foregå som en omvisning på

Reventlow-Museet Pederstrup eller som et power-point

foredrag på skolen.

Pris: På Reventlow-Museet Pederstrup: 750 kr. pr. påbegyndt

time. På skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time

+ moms + kørsel. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt

time)

Sted: Reventlow-Museet Pederstrup, Pederstrupvej

124, 4913 Horslunde eller på skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk


Fra sukkerrør til sukkerroer

Fra slutningen af 1700-tallet var der en række kræfter,

der i Europa arbejdede imod slaveriet. Det betød, at den

danske konge Christian d. 7. i 1792 afskaffede slavehandlen

men ikke slaveriet, og forbuddet skulle først gælde fra

1803, så der blev tid til at skaffe slaver nok til, at sukkerplantagerne

i de danske kolonier i Vestindien fortsat kunne

drives med slaver.

Sideløbende skete der inden for landbruget en række

eksperimenter med dyrkning af sukkerroer. Sukkerroerne

ville kunne frigøre den danske sukkerproduktion fra afhængigheden

af slavernes arbejdskraft, og i 1873 blev Sukkerfabrikken

Lolland opført i Holeby.

I foredraget fortæller vi med udgangspunkt i de danske

vestindiske kolonier om omlægningen af dansk sukkerproduktion

fra sukkerrør til sukkeroer. Vi præsenterer de

danske pionerer inden for sukkerroedyrkningen, brødrene

Frederiksen, og beskriver, hvordan sukkerroen har haft

betydning for det lolland-falsterske landbrugslandskab.

Vi sammenligner også vilkårene for de danske slaver og

de svenske og polske roearbejdere, der blev importeret til

arbejdet i roemarkerne.

Foredraget kan foregå i vores udstilling om de polske

roearbejdere på Stiftsmuseet i Maribo eller på skolen i form

af en powerpoint præsentation.

Pris: På Stiftsmuseet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På

skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel.

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo

eller på skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk

29


30

Da englænderne var i landet

Englandskrigene i det første tiår af 1800-tallet satte og

deres præg på vores landsdel. Dels i form af skansebyggeri

både på Lolland og Falster, dels i form af opbygningen

af optiske telegrafer ved Nakskov Fjord.

Optisk telegrafi var et landsdækkende kommunikationssystem,

der satte staten i stand til inden for timer at sende

en meddelelse fra den ene ende af landet til den anden –

i godt vejr! Systemet byggede på en række signalmaster,

der indstilledes efter en kodebog og aflæstes med kikkert.

Under Englandskrigene blev systemet udbygget som et led

i det danske forsvar, og det var i denne periode, at Nak-

skov Fjord udgjorde et væsentligt punkt i systemet, da

man her kunne observere de engelske kanonbåde.

Denne aktivitet består dels af en præsentation af skanserne

på Lolland-Falster, dels af en indføring i hvordan

den optiske telegrafi fungerer. Derefter skal eleverne selv

bygge modeller af en optisk telegraf og sende meddelelser

til hinanden ved hjælp af disse.

Aktiviteten er oplagt til et tværfagligt forløb med både

matematik, fysik og samfundsfag, idet den optiske telegrafi

bygger på 2-talssystemet, nøjagtigt som vores digitale

kommunikation i dag.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk


Tre mænd og en grundlov

Den nationalliberale bevægelse var en af de afgørende

kræfter i kampen for den nye grundlov i 1840’erne.

En af de førende kræfter inden for den nationalliberale

bevægelse var Orla Lehmann, som i 1841 holdt en brandtale

i Nykøbing F, hvor han opfordrede bønderne til at

tage del i arbejdet for en fri forfatning. Det kostede ham

tre måneders fængsel, men betød også at hans – og

dermed sagens – popularitet steg.

Biskoppen i Nykøbing, D.G.Monrad var også en engageret

forkæmper inden for den nationalliberale bevægelse for

den frie forfatning. Og ejeren af Knuthenborg, Frederik

Marcus Knuth, var, på trods af at han var godsejer og derfor

i kraft af sin position skulle stå nærmere de konservative,

i sine holdninger nær de nationale liberale.

Alle tre blev de medlemmer af den første regering under

den ny forfatning, Martsministeriet.

Foredraget tager udgangspunkt i Orla Lehmanns tale

i Nykøbing F. og giver et billede af kampen for den ny

grundlov gennem de tre lokale personligheder.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

.

Sted: På skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk

31


32

Lollikker og falstringer i felten

Mænd fra hele Danmark deltog i krigen 1864, ogunge

mænd fra Lolland og Falster. Der findes en lang række

dagbogsnotater og beretninger fra disse lokale soldater

om deres oplevelser under krigen.

I dette foredrag præsenterer vi eleverne for de unge

mænds krigsoplevelser og deres tanker i forhold til krigen.

Eleverne vil også få et billede af det lokale samfund, som

de unge kom fra.

Foredraget afsluttes med en diskussion om, hvordan eleverne

forestiller sig, livet som soldat har været i 1864, og

hvordan de til sammenligning tror, livet som soldat er i

dag.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk


De røde faner

Med udgangspunkt i Museum Lolland-Falsters samling

af faner fra de tidlige fagforbund og socialdemokratiske

partiafdelinger bliver eleverne præsenteret for arbejdsvilkårene

for håndværkere og arbejdere i slutningen af

1800-tallet. Dette sættes i relation til de reformkrav, som

blev fremsat fra arbejderbevægelsen og socialistisk side i

samme periode.

Foredraget viser derefter, hvordan den socialdemokratiske

politik fik betydning for Nakskov og byens sundheds- og

plejeforanstaltninger, boligplanlægning og undervisning

under borgmester Sophus Bresemann i hans embeds-

periode 1914 – 1928.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk

33


34

Stridsmanden Rasmus Claussen

I tiden op til systemskiftet 1901 var falstringen Rasmus

Claussen en af de ihærdigste modstandere af Estrups provisoriestyre.

Rasmus Claussen sad i Folketinget fra 1872 til 1903 og var

folketingets formand 1894 – 95. Ved siden af hans landspolitiske

arbejde var han ejer af flere aviser, blandt andet

Lolland-Falsters Folketidende, som han grundlagde.

I foredraget præsenteres Rasmus Claussen og hans

mange politiske sager som et eksempel på den modstand

mod Estrup, der ledte frem til systemskiftet. Og de politiske

områder, Rasmus Claussen arbejdede med, strakte vidt:

Jernbanelinjer, postvæsen, slaveoprør i de vestindiske

kolonier og digebygning for blot at nævne nogle.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk


Kvindesagens pioner: Mathilde Fibiger

I 1849 rejste en ung pige til Lolland for at arbejde som

huslærerinde hos en skovriderfamilie på Maltrupgård ved

Sakskøbing. Arbejdet som huslærerinde var et af de få

arbejder, dårligt stillede kvinder af bedre herkomst kunne

bestride på dette tidspunkt.

Den unge pige hed Mathilde Fibiger, og i tiden på

Maltrupgård skrev hun den brevroman, ”Clara Raphael”,

som skulle blive startskuddet til den danske kvindesagskamp.

Bogen vakte stor opsigt og en voldsom debat, der

i høj grad påvirkede Mathilde Fibigers videre liv, da hun

i mange kredse blev en uønsket person. Hendes økonomiske

situation medførte, at hun i 1863 blev elev ved Den

danske Statstelegraf, hvor hun i 1866 blev ansat som Danmarks

første kvindelige telegrafist og efterfølgende blandt

andet var telegrafbestyrer i Nysted.

I foredraget fortæller vi om Mathilde Fibigers liv, og med

citater fra hendes forfatterskab beskriver vi kvindens stilling

omkring 1850 og diskuterer den forskel, der er mellem

Mathildes livsvilkår som kvinde og elevernes muligheder i

dag.

Aktiviteten foregår på skolen eller i Stiftsmuseets udstilling

om Femø Kvindelejr.

Pris: På Stiftsmuseet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På

skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo,

eller på skolen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk

35


36

Velkommen til Femø kvindelejr

I Museum Lolland-Falsters store særudstilling om Femø

kvindelejr er der til forskel fra den rigtige kvindelejr adgang

både for drenge og piger. Med udgangspunkt i Femø

Kvindelejr giver vi mulighed for at forholde sig til kønspolitiske

spørgsmål og derudover at reflektere over den

effekt, som ungdomsoprøret har haft på elevernes egen

tilværelse.

Der er mulighed for to typer af forløb:

Typer 1:

En omvisning i særudstillingen ”Femø Kvindelejr” starter

med en beskrivelse af ungdomsoprøret i 1968 og de spor,

dette satte sig i tiden herefter. Herefter besøges udstillingens

miniudgave af Femø Kvindelejr, der er opbygget

af originale genstande fra lejren, billeder, musik, film og

mundtlige beretninger fra lejrens deltagere. Livet i lejren

fra 1971 frem til i dag sættes i perspektiv til de nationale

historiske strømninger i denne periode.

Type 2:

Undervisningsforløbet på 2 timer starter ligeledes med en

omvisning, og herefter fortsættes med en times aktiviteter

tilpasset aldersgruppen. Disse er beskrevet i særudstillingens

undervisningsmateriale, se: www.museumlollandfalster.dk

under formidling/undervisningsmaterialer.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes

alder

Pris: Gratis adgang for skoler og SFO’er.

Omvisning (1 times varighed): 750 kr. 2 timers undervisningsforløb

med aktiviteter: 1500 kr. (skolerabat

200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11,

4930 Maribo

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

3. klasse – ungdoms-uddannelserne

Periode: frem til 31. 12. 2012

www.museumlollandfalster.dk


Hvad udad tabes...

Talemåden ”Hvad udad tabes, skal indad vindes”

forbindes ofte med tabet af Sønderjylland i 1864, fordi perioden

frem til genforeningen var præget af store landindvindinger:

Den jyske hede, der blev opdyrket og beplantet,

og de mange inddæmningsprojekter, der lagde

nyt land under plov. Faktisk er det Falster, vi i dag kender,

for en tredjedels vedkommende gammel havbund.

I dette foredrag tager vi tråden op fra Hedeselskabets

arbejde med den jyske hede og fortæller om en af deres

plantører, Niels Andersen, der fik stor betydning for Sydfalsters

landbrug, idet han stod for beplantningen af Bøtø

Plantage.

Vi ser også nærmere på de store inddæmningsprojekter

på Lolland og Falster, der betød, at de to øers areal blev

udvidet betydeligt.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris:750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk

37


38

Udsnit af foto fra bogen

Dansk Velfærdshistorie, bd. 1

De udstødte

Et af de væsentligste resultater af Kanslergadeforliget i

1933 var den store socialreform, der var en forløber for den

senere velfærdsstat.

I dette foredrag ser vi nærmere på vilkårene gennem

tiden for de fattige og de udstødte befolkningsgrupper.

Vi tager udgangspunkt i en lang række beretninger fra

Lolland-Falster om livet som fattig, handicappet, ældre

og psykisk syg. Fra vilkårene for de spedalske i Skt Jørgensgårdene,

aftægtsaftalen for de ældre og livet som

forældreløst barn sat i pleje til de mange fattiggårde og

dårekisterne på Nykøbing Hospital.

Med udgangspunkt i disse beskrivelser diskuterer eleverne

de fremskridt, der er sket inden for det offentliges forsorg

over for udsatte grupper.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk


Modstandsbevægelsen på Lolland og

Falster

Museum Lolland-Falster råder over en helt unik film, der

blev indspillet i sommeren efter befrielsen 1945 af modstandsbevægelsen

på Falster.

Filmen, der har karakter af en lille spillefilm, beskriver en

våbennedkastning på Falster og kommenteres af en af

frihedskæmperne.

Forevisningen af filmen følges op af en beskrivelse af den

spionage, som en del af den lolland-falsterske modstandsbevægelse

foretog mod den tyske besættelsesmagt med

udgangspunkt i et omfattende arkiv af de originale indberetninger

fra de lokale spioner.

Aktiviteten foregår på skolen og kan suppleres med et

besøg i museets beskyttelsesrum i Nykøbing Falster.

Pris: 750,- kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk

39


40

I beskyttelsesrum

Museum Lolland-Falster råder over et autentisk beskyttelsesrum

fra krigens tid.

Vi starter denne aktivitet med at samles i beskyttelsesrummet

og lukke døren efter os, så eleverne får en oplevelse

af, hvordan det var at skulle tilbringe timer eller hele nætter

i beskyttelsesrummets mørke og kulde. Mens vi venter

på at luftalarmen afblæses, fortælles om dagliglivet under

krigen.

Derefter går vi i sporene på en lokal modstandsmand, der

under en sabotageaktion mistede livet nær beskyttelsesrummet.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: Slotsgade 30, 4800 Nykøbing F.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk


Foto: Red Barnet

Uden rettigheder

1948 vedtog FN Menneskerettighedserklæringen, der giver

det enkelte individ universelle rettigheder.

I dette foredrag vil vi give tre eksempler på områder, hvor

menneskerettighederne i dag er indlysende, men hvor det

tidligere ikke var en selvfølge, at man havde nogen rettigheder.

De tre eksempler er de undtagelser, der ligger i Grundloven

af 1849, de polske roepigers arbejdsforhold i Danmark

og børnearbejde.

Vi beskriver de tre eksempler og følger dem op med den

kamp, der for hvert af eksemplerne førte til positive ændringer

af vilkårene.

I foredraget sættes de tre eksemplers vilkår til diskussion

blandt eleverne, og vi diskuterer også, om der i dag er

områder i Danmark, der ikke lever op til Menneskerettighedserklæringen.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

www.museumlollandfalster.dk

41


42

Ung i tiden – ungdomskultur 1950 - 2009

Museum Lolland-Falster ønsker, at eleverne får kendskab til

ungdomskulturen på deres forældres og bedsteforældres

tid. At de får viden om ungdomsoprørets betydning på

ungdomskulturen i tiden, der fulgte. At de kan diskutere

tidligere tiders ungdomskultur og indflydelsen på deres

eget ungdomsliv.

Forløbet:

Foredraget præsenterer resultatet af Museum Lolland-

Falsters store indsamlingsprojekt ”Ung i tiden” fra 2009.

I foredraget beskrives unges oplevelser, holdninger og

følelser inden for temaerne: Konfirmation, hjemmet, venner

og fritid, mode, gadeliv, fester, uddannelse og kærlighed.

Beretninger fra perioden 1950 – 1990 sammenlignes med

de ungdomskulturer, der hersker i dag, dels ved hjælp

af den nyeste forskning inden for området, dels gennem

elevernes egne oplevelser af at være ung.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes

alder.

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De

er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe

pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke

selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

7. kl. - ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk


Flugtrute Østersø

Museum Lolland-Falster ønsker, at eleverne får kendskab til

forholdene i DDR under den kolde krig. At de får viden om

Østersøen som flugtrute og den danske holdning til de østtyske

flygtninge. At de kan diskutere nutidens forhold mellem

de tidligere østlande og Vesten. At de kan diskutere

nutidens holdninger til flygtninge og flygtningepolitik.

Forløbet:

Med udgangspunkt i Museum Lolland-Falsters indsamling

af beretninger fra falstringer, der tog imod og hjalp østtyske

flygtninge under den kolde krig, fortæller vi om de

mere end 5000 østtyskere, der flygtede fra DDR til Vesten

over Østersøen. Temaet eksemplificeres gennem udvalgte

flygtninges historie, både dem, for hvem flugten lykkedes,

og dem, der enten blev fanget eller døde under flugtforsøget.

I foredraget vil DDR’s generelle historie og samfundsforhold

blive kort præsenteret, og foredraget kan efter ønske

perspektiveres gennem en diskussion, enten om forholdet

mellem de tidligere østlande og Vesten i dag eller om

nutidens holdninger til flygtninge og dansk flygtningepolitik.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes

alder.

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De

er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe

pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke

selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

7. kl. - ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk

43


44

Brohoved til Europa

Fra istidsjægernes sommertogter og frem til etableringen

af Femern Bælt-forbindelsen har Lolland-Falster været

et brohoved mellem Skandinavien og resten af Europa.

Det var herfra, de store missionstogter mod de vendiske

stammer i det baltiske område udgik, og op gennem

middelalderen var området præget af forholdet mellem

Hansastæderne og de nordtyske fyrster og den danske

kongemagt.

I renæssancen var der livlige forbindelser mellem Nordtyskland

og det store hof på Nykøbing slot, og i oplysningstiden

var det adel af nordtysk herkomst, der besad flere af

de store herregårde i vores landsdel.

En stor del af 1800-tallets udvikling af nye dyrkningsmetoder

inden for landbruget blev introduceret på Lolland-

Falster af holstenske landbrugskyndige, og i 1900-tallet er

det de polske roepiger og de tyske flygtninge i forbindelse

med afslutningen af 2. verdenskrig og senere fra Østtyskland,

der fortæller om vores egn som grænseegn i forhold

til resten af Europa.

Femern Bælt-forbindelsen er det foreløbigt sidste led i en

række af transportanlæg, der forbinder Skandinavien

med verden syd for Østersøen. Tidligere forbindelser er

Jernbanen fra Orehoved til Gedser fra omkring år 1900 og

Fugleflugtlinjens anlæg fra begyndelsen af 1960’erne.

I dette foredrag præsenterer vi disse mange eksempler på

Lolland-Falster som brohoved til Europa og fortæller om

den betydning, som forbindelserne ud i Europa har haft

for udviklingen af vores samfund. Som afslutning diskuterer

eleverne fordele og ulemper ved brohoved-funktionen og

relaterer diskussionen til vores medlemskab af EU.

Aktiviteten foregår som foredrag på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

7. klasse – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk


Synlige og usynlige fjender

På Lolland-Falster ses rundt i landskabet kulturspor fra

tidligere tiders forsvarsanlæg i forhold til ydre fjender:

oldtidens og middelalderens små og store borganlæg,

renæssancens slotsanlæg med voldgrave og befæstningsanlæggene

i forbindelse med svenske- og Englandskrigene.

Endvidere står overvågningsanlæggene og kommandocentralerne,

der blev bygget i forbindelse med

Den kolde Krig, stadig som en fortælling om frygten for

fjendtlige angreb.

Disse års terrorsikring af vores havne er det seneste kapitel i

historien om den ydre fjende.

I dette foredrag præsenterer vi eleverne for de mange

spor i landskabet fra oldtid til i dag, der fortæller om

frygten for fjender, og med udgangspunkt i disse eksempler

fortæller vi om de fjendebilleder, der har været gældende

gennem historien. Foredraget afsluttes med en

diskussion af, hvilke begrundelser der har ligget til grund for

de forskellige fjendebilleder, om de forskellige former for

magt og frygt, der har tegnet sig gennem tiden, og om de

fjendebilleder, der er gældende i dagens samfund.

Aktiviteten foregår som foredrag på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Sted: På skolen

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder):

7. klasse – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

www.museumlollandfalster.dk

45


46

www.museumlollandfalster.dk


www.museumlollandfalster.dk

47


Falsters Minder:

Færgestræde 1A

4800 Nykøbing F.

Den gamle Købmandshandel:

Færgestræde 1A

4800 Nykøbing

Frilandsmuseet Maribo:

Meinckesvej

4930 Maribo

Stiftsmuseet Maribo:

Banegårdspladsen 5

4930 Maribo

Reventlow-Museet Pederstrup:

Pederstrupvej 124,

4943 Torrig L.

Frisegade 40, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 84 44 00

post@museumlollandfalster.dk - www.museumlollandfalster.dk

Museum Lolland-Falster

More magazines by this user
Similar magazines