download gratis undervisningsmateriale her - Teater Bloom

teaterbloom.dk

download gratis undervisningsmateriale her - Teater Bloom

Undervisningsmaterialet er udviklet af

Luna Christensen & Niels Erling

Med kyndig vejledning fra

Mirjam Dyrgaard Hansen

Layout & Tegninger:

Kenneth Nytoft & Terese Skovhus

www.teaterbloom.dk

Dette materiale er produceret med økonomisk støtte fra


Kære Underviser,

I Teater Bloom er det vores mål at opnå samspil mellem kunst og læring – mellem hjerne og

hjerte. Gode teateroplevelser giver en følelsesmæssig oplevelse – men også en følelsesmæssig

læring. Vi bliver klogere på os selv. Og klogere på hinanden. Vi kan ikke undervise i matematik

og historie – det har vi ikke kompetencer til – men vi kan hjælpe dig som underviser med at

koble din undervisning til noget, der taler et helt andet sprog: en fælles teateroplevelse.

Det undervisningsmateriale, du nu sidder med i hånden, er produceret helt specifikt til vores

forestilling, Christian Særling. Du vil kunne bruge materialet både før og efter, at du og dine

elever har set forestillingen. Tænk det som en inspirations-bank. Opgaverne er til at kopiere

og dele ud og du kan bruge dem som afsæt til gode snakke i klassen om forestillingens temaer:

Hvordan var det i gamle dage? Er det i orden at være lidt anderledes end alle andre? Og ikke

mindst: Hvad definerer en god ven?

Forestillingen er målrettet hele indskolingen – fra 0. til 3. klasse. Naturligvis er der stor forskel

på, hvad en 5-årig og en 9-årig får ud af at se Christian Særling. Dette afspejler materialet i

variationen mellem svære og lettere opgaver, således at du kan finde de opgaver, der passer til

din egen klasse.

Indholdsfortegnelse

Rigtig God Fornøjelse.

sIde 2 - Pak ChrIstIan særlIngs kuffert

sIde 3 - kludder I handlIngen

sIde 4 - drengeleg

sIde 5 - PIgeleg

sIde 6 - hjælP ChrIstIan særlIng med at fInde Beate

sIde 7 - telefonlegen - sådan gør du

sIde 8 og 9 - Badehotellet

sIde 10 - har I hørt om slIkke-hans

sIde 11 - oldfruens smørreBrød

sIde 12 - skole

sIde 13 - IntervIew dIne Bedsteforældre

sIde 14 - hvem er hvem

sIde 15 - har du vIrkelIg 1000 konkylIer?

sIde 16 - Postkort

1


Pak Christian Særlings kuffert!

2

ChrIstIan særlIng er På vej På ferIe hos sIn tante og onkel.

men hvad skal han have med?

nej. du skal tænke dIg godt om!

Ikke alle tIngene, vel?


kludder i handlingen

jeg har ikke

nogen venner

T

Du har da mig!

Christian Særling!

Du kan tro, jeg har glædet

mig til at møde dig.

R

du skal skrIve

det Bogstav, der Passer

tIl det første, der sker I

hIstorIen her, og så BlIve

ved tIl alle hullerne er

fyldt ud.

åh nej, der er gået kludder I handlIngen! kan

du hjælPe med at Bytte rundt så BIllederne Passer?

Så bilder vi

Christian Særling ind,

at Beate er blevet syg!

Og snart skal dø!!

Du må

først åbne den når

du kommer hjem.

Ha ha!

Du er genial!

A S

D

Bye bye!

Dumme mor og dumme far

og dumme, dumme Tante Ræv!

nu kan du svare På, hvor Beate og ChrIstIan

særlIng mødte hInanden første gang!

N

3


4

udfald

sPrællemand

så skal vI lære at lave rIgtIg

gymnastIk. gør som fodBoldtræneren

og se, om du kan følge med!

BenBøj


I 30’erne var der stor forskel På, hvad PIger og

drenge legede med. og hvad de måtte. det var Ikke

normalt at PIger havde Bukser På.

PIGELEG

er der også forskel

På, hvad PIger og drenge

leger med I dag? og er der

forskel På deres tøj?

Farvelæg Beates tøj og klæd hende på! Hvis du vil, kan

du lime pap på bagsiden. Så holder din dukke bedre.

Buksetrold, hvor er du kæk

Du er blevet så dejlig fræk

Fine kjoler er din skræk

De bli’r langt, langt væk

Buksetrold du er så kær

Du går rundt i herreklæ’r

Dyrker sport i alt slags vejr

Du er så populær

Sang: Buksetrold, Leo Mathisen

5


6

Hjælp Christian Særling

med at finde Beate!

Beate og ChrIstIan særlIng var gode venner.

ja. det var strengt at

de Ikke måtte lege sammen

for tante ræv. hvorfor måtte

de Ikke det?


hvad er dIn yndlIngsleg?

hvordan skal en god ven være?

ChrIstIan særlIng og Beates

yndlIngsleg var at lege telefon.

7


Her bor Christian Særling, mens

hans mor og far er på ferie.

8


Her bor Beate.

der er mange måder at Bo På. Beate Bor På Børnehjem.

hvordan Bor du selv? hvor mange voksne Bor der? hvor mange

Børn? Bor du et sted eller flere steder?

kender du nogen, der Bor På en anden måde

end dIg selv? hvordan Bor du, når du er På ferIe?

Hvordan bor du? Tegn dit eget værelse.

9


10

her er en sang fra

gamle dage. kan du synge den

sammen med dIne klassekammerater?

hvad handler sangen om?

oldfruen skulle vIst også have

lært denne her sang med alle de

syltetøjsmadder og vanIllekranse, hun

sPIser. hun BlIver lIgeså slaP som

slIkke-hans!


hun er god tIl at

fInde På navne tIl

sIne madder!

her kan du tegne dIn

yndlIngsmad og fInde På et

lIgeså godt navn tIl den.

11


12

Skole

Beates skoleskema

vIdste du, at der var sPytteBakker I klasseværelset

så eleverne Ikke sPyttede På gulvet?

Christian Særlings skoleskema

hvad er forskellen På drenge-skemaet og

PIge-skemaet? hvorfor gIk drenge og PIger I hver sIn

klasse? har du de samme fag, som de havde dengang?

kunne du forestIlle

dIg at gå I en klasse kun

for drenge eller kun for PIger?

hvad vIlle det gode ved det

være? hvad vIlle det dårlIge

ved det være?

lav dIt eget skoleskema På

BagsIden af hæftet.


dIne Bedsteforældre var Børn I gamle

dage. Besøg en af dem eller rIng og sPørg,

hvordan det var at være Barn den gang. her er

noget, du kan sPørge om. fInd selv

På flere sPørgsmål.

13


14

træk streger fra tIngene og

ordene tIl de Personerne, der

Passer tIl dem. du må gerne

trække mere end en streg fra

hver tIng.

HVEM ER HVEM!?

hvorfor synes

du, det Passer

sådan sammen?


tæl hvor mange konkylIer, du

kan fInde her På sIden. se godt

efter - måske er der nogle gemt?

tror du vIrkelIg, at ChrIstIan særlIng havde 1000 konkylIer?

CHRiSTiAN SæRliNg Og BeATe eR TAgeT på

STRANDeN. BeATe HAR FuNDeT 8 kONkylieR -

CHRiSTiAN SæRliNg HAR FuNDeT 9. MeN eN

AF kONkylieRNe FAlDT på jORDeN Og gik i

STykkeR. HvOR MANge kONkylieR HAR De i AlT?

+

=

nej, selvfølgelIg Ikke.

det var Bare noget han fandt På.

Svar: 1. Der er 33 konkylier på siden 2. Der kan være 7 skaller i hvert tårn 3. De har 16 konkylier i alt.

2

BeATe HAR FuNDeT 28 MuSliNgeSkAlleR.

HuN vil geRNe lAve FiRe

lige STORe TåRNe. HvOR MANge

SkAlleR kAN DeR væRe i HveRT TåRN?

1

3

15


16

tænk På den Bedste ferIe, du har været På.

skrIv et Postkort hjem tIl dIne venner. skrIv hvordan vejret

var, hvad du lavede, eller hvad du fIk at sPIse.

More magazines by this user
Similar magazines