Download programmet her - DR

dr.dk

Download programmet her - DR

Dirigent: James MacMillan Solist: Mark Stone, baryton

JohanneS

paSSionen

Torsdag 25. marts kl. 19:30 Koncerthuset, Koncertsalen

09 10

Koncerthuset

Klassisk Sæson


Johannespassionen

program

ToRSDaGSKonCeRT

Torsdag 25. marts

2010 kl. 19.30

DR Symfoniorkestret

DR Vokalensemblet

DR KoncertKoret

Letlands Radiokor

Dirigent:

James MacMillan

Solist:

Mark Stone, baryton

Koncertmester:

Johannes Søe hansen

Torsdagskoncerten genudsendes:

4. april kl. 19.30 (p2)

5. april kl. 16 (DR Klassisk)

Der er koncertintroduktion

kl. 18.30-19.00 i koncertsalen

med aftenens

p2-vært, der fortæller om

koncertens program og

interviewer medvirkende

fra koncerten

Redaktion: nicolai Michelsen

Korrektur og sangtekster:

Magna Blanke

Tryk: Rek-art

Koncerthuset 2008/09 2009/10 2

James MacMillan (f. 1959)

Johannespassionen, for baryton, kor og

orkester (2007)

i. Jesu tilfangetagelse

ii. Jesus for annas og Kajfas. peters fornægtelse

iii. Jesus for pilatus

iV. Jesus dømmes til døden

pause ca. 20.20

V. Korsfæstelsen

Vi. Kristi klæder deles

Vii. Jesus og hans mor

Viii. Bebrejdelserne

iX. Jesu død

X. Sanctus immortalis, miserere nobis

Varighed: ca. 87’

Vi er glade for at kunne byde Letlands Radiokor velkommen til koncerten

Letlands Radiokor

Letlands Radiokor blev grundlagt i 1942 og består af fuldtids-professionelle sangere, der ligesom

DR KoncertKoret er centreret omkring et vokalensemble af solosangere. Det højt-agtede og yderst

anmelderroste kor har siden 1992 været ledet af Sigvards Kļava and Kaspars Putniņš og mestrer

et repertoire, der spænder lige fra renæssance til moderne kompositioner, meget ofte uropført af

ensemblet.

Design: e-types a/S

Layout: Lotte Ring Kvist

producent: ivar Munk

producer: Claus Due

Teknik: Jan oldrup

Korindstudering: Florian helgath og

ainars Rubikis

Regissør: Jakob helmer Mørck

og peter Tönshoff


Johannespassionen

Værker

Af Jens Cornelius

”Da jeg havde kompo-

neret De syv ord på

korset i 1993, vidste

jeg, at næste skridt

uundgåeligt måtte

blive at sætte musik

til en af evangeliernes

beretninger om Jesu

lidelseshistorie ...”

James MacMillan

James MacMillan:

Johannespassionen

Koncerthuset 2009/10 3

James MacMillan er Skotlands førende komponist og en meget

velkendt kulturpersonlighed i Storbritannien. Hans musik er

stærk og umiddelbar, og den høres af mange, der ellers ikke

lytter til ny klassisk musik. Samtidig er MacMillan en skarp

debattør, der involverer sig i samfunds- og kulturdebatten på en

måde, man ikke kender fra danske komponister. Læs nærmere

om James MacMillans karriere i biografien senere i programmet.

Som komponist fik James MacMillan sit gennembrud i begyndelsen

af 1990’erne. Med to markante værker slog han fast, at

han kunne kommunikere med publikum som ganske få: I 1990

med orkesterværket The Confession of Isobel Gowdie, der er en

bøn for et af de mange ofre for hekseafbrændingerne i tiden efter

reformationen. To år senere skrev James MacMillan slagtøjskoncerten

Veni, veni, Emmanuel, der er bygget over gregorianske

melodier til adventstiden og drejer sig om Kristi komme. Veni,

veni Emmanuel er helt usædvanligt for et nutidigt værk (endda

for slagtøj!) blevet opført over 400 gange.

MacMillan tilhører Skotlands katolske mindretal. Han har hele

sit liv deltaget meget ivrigt i det kirkelige arbejde og har samarbejdet

med flere af Storbritanniens førende gejstlige, blandt

andre ærkebiskopperne for både den katolske og anglikanske

kirke. James MacMillan er særligt på vagt over for udvanding

af religiøse principper, og han har bl.a. meldt sig i kampen mod

tidens musikalske niveau i kirkerne. ”Menighederne er trætte

af elendigt udført, upassende og rædselsfuld musik, der gradvist

udtynder den katolske liturgis standard”, har han udtalt.

Som man kan se af hans to gennembrudsværker, holder James

MacMillan sig ikke tilbage for at bygge sine koncertværker på

religiøse idéer. Flere af hans største værker er forbundne med

kristne musiktraditioner. I 1993 skrev han De syv ord på korset,

som er en kantate-type, der har været kendt siden barokken. I

2000 komponerede han en komplet Messe for kor og orgel, og i

2008 fulgte hans hidtil længste kirkeværk, Johannespassionen.

En passion er en musikalsk udsættelse af Jesu lidelseshistorie.

Teksten er fra Det Nye Testamente, hvor de fire evangelister fortæller

hver deres øjenvidneberetning af begivenhederne omkring Jesu

korsfæstelse og død. At synge lidelseshistoriens tekst ved gudstje-


Johannespassionen

Værker

Koncerthuset 2009/10 4

nesten langfredag har man gjort helt tilbage til 300-tallet. Det er

dog først i renæssancen, at komponister begynder at lave egentlige

’værker’ ved at gennemkomponere ny musik til evangeliet.

Passionerne har gennem tiden fået mange forskellige udformninger.

Heinrich Schütz skrev i 1600-tallet passioner i streng,

protestantisk stil, hvor vægten helt er lagt på fortællingens

ord. De mest berømte passioner er skrevet af Bach, som lader

Bibelens fortælling og personer indgå i mægtige konstruktioner

af drama, arier og salmesang. Bachs to overleverede passioner,

Johannespassionen og Matthæuspassionen, har så stor fylde,

at de indtil midten af 1900-tallet lagde en dæmper på andre

komponisters trang til at skrive passioner. Vor tid har set en

bemærkelsesværdig opblomstring af passionsmusik. Den store

polske komponist Penderecki skrev i 1960’erne en Lukaspassion,

den estiske komponist Arvo Pärt har skrevet en Johannespassion,

der er et af hans mest markante værker, og det samme gælder for

Sofia Gubajdulina. I 2008 skrev James MacMillan så sin udgave

af lidelseshistorien. Han har selv fortalt om tilblivelsen af værket:

”Da jeg havde komponeret De syv ord på korset i 1993, vidste jeg,

at næste skridt uundgåeligt måtte blive at sætte musik til en af

evangeliernes beretninger om Jesu lidelseshistorie. Jeg bestemte

mig for Johannesevangeliet, fordi det er det, jeg er mest bekendt

med fra den katolske liturgi til langfredag. Faktisk har jeg mange

gange siden min studentertid i Edinburgh sunget den gregorianske

eller dominikanske liturgi til lidelseshistorien. Denne enkle

musik har haft afgørende indflydelse på min egen passionsudsættelses

udformning og karakter. Stykket er skrevet for solist

(Kristus, en baryton), et kammerkor, der synger evangelistens

ord, et stort kor, der tager sig af den øvrige tekst, samt orkester.

Værket er inddelt i 10 satser. Efter hvert af de første ni afsnit

har jeg indskudt en latinsk tekst, som med udgangspunkt i den

overordnede handling giver tid til mere objektiv eftertanke. Den

afsluttende sats er instrumental – det er en ”sang uden ord”.

”Jeg elsker kirkemusik og især den gregorianske sangs kølige renhed,

men jeg elsker også opera, og jeg komponerede denne passion

umiddelbart efter min opera The Sacrifice (Offeret). Jeg var klar

over, at operaen uundgåeligt ville påvirke min Johannespassion,

og faktisk listede noget af operaens musik helt naturligt ind i passionens

univers. Jeg var også bevidst om den paradoksale spænding

mellem to så modsatrettede musikalske genrer som kirkesang og


Johannespassionen

Værker

• James MacMillan komponerede

Johannespassionen på bestilling

fra London Symfonikerne,

og den er tilegnet chefdirigenten

Colin Davis. en koncertoptagelse

af Johannespasionen med

Colin Davis og London Symfonikerne

er blevet udgivet på

orkestrets eget plademærke

LSo Live.

Koncerthuset 2009/10 5

musikteater. At afveje modsætningerne, fjerne forbindelserne eller

skabe nye, var en stor glæde ved at skrive dette værk.”

Der er også forbindelser mellem MacMillans Johannespassion

og andre komponisters store kirkeværker. Ligesom i Bachs

Matthæuspassion får Jesus en strålekrans af strygere, når han

fører ordet. Brugen af latinske mellemafsnit genfinder man i

Benjamin Brittens storslåede War Requiem. Massevirkningerne

i kor og orkester hos MacMillan virker beslægtet med Pendereckis

værker i polsk ’plakatstil’. Og idéen med evangelisten (fortælleren)

som ikke én sanger, men et kor, dukker op i 1982 i Arvo

Pärts Johannespassion, hvor evangelisten udgøres af en kvartet.

Selv om MacMillan knytter melodilinierne tæt til den middelalderlige

gregorianske sang, er hans voldsomme musikværk alligevel

meget nutidigt. Han er ikke sparsom med sine midler, og man

finder ingen begrænsninger eller bindinger til de mange dogmer

fra 1900-tallets modernisme. ”Denne historie drejer sig om en

begivenhed, der rummer det menneskelige følelseslivs yderpunkter

og kalder på al tænkelig udtrykskraft,” har den anglikanske

kirkes ærkebiskop Rowan Williams sagt, ”og James MacMillan

synes at insistere på, at historien om Kristi død skal fortælles gennem

den fulde udfoldelse af følelserne og fantasien.”

Derfor er der mange voldsomme udtryk i MacMillans Johannespassion.

Uretfærdigheden og rædslerne bliver malet med store

bogstaver, og evangelistens fremstilling af pøbelens magt bliver

brutalt understreget. Siden det 2. Vatikanerkoncil i 1965 har den

katolske kirke officielt fritaget jøderne som kollektivt skyldige i

Jesu død, men ”det har vist ikke gjort indtryk på James Mac-

Millan,” har den jødiske musikkritiker Benjamin Ivry skrevet.

”MacMillans Johannespassion er fuld af had. Den er et raseriudbrud,

der portrætterer Jesus som anklager,” skriver Ivry og

påpeger, at MacMillan ellers tidligere i sin karriere tilhørte den

katolske venstrefløj og dens såkaldte befrielsesteologi.

Den del af sin fortid tager MacMillan selv afstand fra i dag. Og

hans nuværende standpunkt kommer bl.a. til udtryk i den

tekst, han indskyder som 8. del af sin passion. Det er de såkaldte

’Improperier’ (’Bebrejdelser’), der er en fortvivlet anråbelse af

det folk, som svigtede Jesus. Improperia er en del af den katolske

langfredagsliturgi, men er ikke taget fra Johannesevangeliet. I

MacMillans Johannespassion er de det dramatiske højdepunkt.

2.000 års kristent raseri over Jesu død er endnu ikke slut.


Johannespassionen

Dirigent

Dirigent

James MacMillan

Af Jens Cornelius

• Mange af James MacMillans

værker er stærkt præget af

hans katolske tro. Det gælder

både hans egentlige kirkemusik

og mere abstrakte værker. et

eksempel på det sidste er hans

gennembrudsværk Veni, veni

emmanuel, en ”advents-slagtøjskoncert”

bygget på gregorianske

melodier. Det er et af vor tids

mest spillede nye orkesterværker

overhovedet.

Koncerthuset 2009/10 6

50-årige James MacMillan er Skotlands mest berømte komponist.

Gennem to årtier har hans værker fået stor opmærksomhed, og i

Storbritannien har MacMillan ofte været genstand for en heftig,

men sund debat om musik, samfund, politik og religion. Det lader

sig gøre, fordi James MacMillans musik har intellektuel substans

og en stærk kommunikationskraft, og fordi han ikke er bleg for at

kaste sig ud i skrappe debatter om de største emner.

MacMillan tilhører Skotlands katolske mindretal. Han har hele

sit liv deltaget meget ivrigt i det kirkelige arbejde og har involveret

sig i den religiøse debat. Tidligere tilhørte han venstrefløjen

og skrev en del værker med politisk indhold. Et eksempel på det

er hans stærke korværk Cantos sagrados om ’den beskidte krig’

i 1970’ernes Argentina. DR Vokalensemblet opførte værket for

et par sæsoner siden. I dag tilhører MacMillan snarere kirkens

konservative fløj, og han har ofte slået ned på tendenser, som

efter hans mening svækker de katolske traditioner.

Ved siden af sit arbejde som komponist er James MacMillan også

dirigent. I ni år var han gæstedirigent for BBC’s Filharmoniske

Orkester, og fra næste sæson er han udnvænt til gæstedirigent

for Den hollandske Radios Kammerfilharmoni (hvor Michael

Schønwandt samtidig tiltræder som chefdirigent). Han har

gæstedirigeret mange af verdens fineste orkestre, bl.a. Los

Angeles Filharmonikerne, München Filharmonikerne, Baltimore

Symfoniorkester og det japanske radiosymfoniorkester NHK.

Oftest er det ny musik, James MacMillan optræder med. Det siger

sig selv, at det er noget helt særligt at høre komponisten dirigere

sit eget værk, men MacMillans indsigt gør ham også til en meget

efterspurgt dirigent af anden nutidsmusik end hans egen.


Johannespassionen

Solist

Solist

Mark Stone

Af Jens Cornelius

• For et par år siden startede

Mark Stone sit eget pladeselskab,

Stone Records, der ikke

overraskende udgiver cd’er med

ham selv. indtil videre har han

udgivet to cd’er med engelske

sange. Desuden kan Mark Stone

høres på adskillige operaindspilninger,

bl.a. af sjældne

romantiske operaer af Bellini

og offenbach.

Koncerthuset 2009/10 7

Den engelske baryton Mark Stone er uddannet ved det berømte

King’s College i Cambridge og på Guildhall School of Music i

London. Han er en meget flittig sanger, der har sunget med alle

Storbritanniens bedste operakompagnier og på store scener i

Europa, USA, Israel og New Zealand.

På Mark Stones omfattende operarepertoire er barytonroller

som Marcello i La bohème, Figaro i Barberen i Sevilla, Grev

Danilo i Den glade enke, Silvio i Bajadser, Don Juan i Mozarts

opera af samme navn og Greven i Figaros bryllup, titelrollen

i Tjajkovskijs Eugen Onegin og Pelleas i Debussys Pelléas

og Mélisande.

Som koncertsanger synger Mark Stone baspartierne i de store

oratorier og kirkeværker af Bach, Händel og Haydn. I de værker

har han sunget med orkestre som London Symfonikerne, Royal

Philharmonic og London Filharmonikerne. Han har også sunget

med nogle af de førende barokensembler som fx The Hanover

Band og Gabrieli Players.

Mark Stone er James Macmillans foretrukne barytonsolist til

partiet som Kristus i hans Johannespassion og medvirker ved

flere opførelser af værket rundt om i Europa. Blandt Mark

Stones andre opgaver dette forår er rollen som Germont i en

opsætning af La traviata i Philadelphia og Eisenstein i Johann

Strauss’ Flagermusen. Til maj har han sin debut i den berømte

Carnegie Hall i New York.

En god kondition er faktisk meget vigtig, når man er klassisk sanger.

Mark Stone er bestemt fit for fight: Han er en habil maratonløber

med en personlig rekord på 3 timer og 31 minutter.


Johannespassionen

Sangtekster

James MacMillan: St John Passion

Tekst:

Johannesevangeliet kap. 18,

kap. 19 vers 1-30

PART I

1. The arrest of Jesus

Narrator Chorus:

Jesus went forth with his disciples

across the Kidron valley,

where there was a garden,

which he

and his disciples entered.

Now Judas, who betrayed him,

also knew the place;

for Jesus often met there with his disciples.

So Judas, procuring a band of soldiers

and some officers from the chief priests

and the Pharisees, went there with lanterns

and torches and weapons.

Then Jesus,

knowing all that was to befall him,

came forward and said to them,

Christus:

‘Whom do you seek? ‘

Narrator Chorus:

They answered him,

Large Chorus:

‘Jesus of Nazareth.’

Narrator Chorus:

Jesus said to them,

Christus, Large Chorus:

‘Ego eimi, ego eimi.’

Narrator Chorus:

Judas, who betrayed him,

was standing with them.

When he said to them, ‘I am he’,

they drew back and fell to the ground.

Again he asked them,

Christus:

‘Whom do you seek?’

Koncerthuset 2009/10 8

James MacMillan: Johannespassionen

1. DEL

1. Jesu tilfangetagelse

1. Fortæller. Kor:

Jesus gik ud sammen med sine disciple

og over på den anden side af Kedronbækken,

hvor der var en have, som han og

hans disciple gik ind i.

Også Judas, som forrådte ham,

kendte det sted,

for dér mødtes Jesus ofte med sine disciple.

Judas tog så vagtstyrken og nogle af

ypperstepræsternes og farisæernes

tempelvager med sig

og kom derover med lygter

og fakler og våben.

Jesus, som vidste alt,

hvad der skulle ske med ham,

gik ud til dem og spurgte:

Kristus:

’Hvem leder I efter?’

Fortæller. Kor:

De svarede:

Stort kor:

’Jesus fra Nazaret,’

Fortæller. Kor:

Jesus sagde:

Kristus, Stort kor:

’Ego eimi, ego eimi.’

Fortæller. Kor:

Også Judas, som forrådte ham,

stod sammen med dem.

Da Jesus sagde: ‚Det er mig,‘

veg de tilbage og faldt om på jorden.

Han spurgte dem så igen:

Stort kor:

’Hvem leder I efter?’


Johannespassionen

Sangtekster

Narrator Chorus:

And they said,

Large Chorus:

‘Jesus of Nazareth.’

Narrator Chorus:

Jesus answered them,

Christus:

‘I told you that I am he;

so if you seek me,

let these men go their way.’

Narrator Chorus:

This was to fulfil the word

which he had spoken,

‘Of these whom you gave me

have I lost not one.’

Then Simon Peter, having a sword,

drew it and struck

the high priest’s slave

and cut off his right ear.

The slave’s name was Malchus.

Jesus said to Peter,

Christus:

‘Put your sword into its sheath,

shall I not drink the cup

which the Father has given me?’

Large Chorus:

Accipite et manducate ex hoc omnes;

hoc est enim corpus meum

quod pro vobis tradetur.

Accipite et bibite ex eo omnes;

hic est enim calix sanguinis mei novi

et aeterna testamenti,

qui pro vobis et pro multis effundetur

in remissionem peccatorum,

hoc facite in meam commemorationem.

(Indstiftelsesordene ved altergang)

2. Jesus before Annas and Caiaphas.

Peter disowns him

Narrator Chorus:

So the band of soldiers and their captain

Koncerthuset 2009/10 9

Fortæller. Kor:

De sagde:

Stort kor:

’Jesus fra Nazareth.’

Fortæller. Kor:

Jesus svarede:

Kristus:

’Det er mig; det har jeg jo sagt jer.

Når det altså er mig, I leder efter,

så lad de andre gå.’

Fortæller. Kor:

For sådan skulle det ord, han havde sagt,

gå i opfyldelse:

”Af dem, du har givet mig,

har jeg ikke mistet nogen.”

Men Simon Peter trak et sværd,

som han havde med, og slog efter

ypperstepræstens tjener

og huggede højre øre af ham;

tjeneren hed Malkus.

Jesus sagde til Peter:

Kristus:

’Stik sværdet i skeden!

Skulle jeg ikke drikke det bæger,

Faderen har givet mig?’

Stort kor:

Tag dette og spis det,

det er mit legeme,

som gives for jer.

Drik alle heaf;

denne kalk er den nye pagt

i mit blod,

som udgydes for jer

til syndernes forladelse.

Gør dette til min ihukommelse.

(Indstiftelsesordene ved altergang)

2. Jesus for Annas og Kajfas.

Peters fornægtelse

Fortæller. Kor:

Vagtstyrken og officeren og jødernes


Johannespassionen

Sangtekster

and their officers seized Jesus and bound him.

First thy led him to Annas,

for he was the father in law of Caiaphas,

who was high priest that year.

It was Caiaphas who had given counsel

that it was expedient that one man

should die for the people.

Simon Peter followed Jesus,

and so did another disciple.

As this disciple was known to the high priest,

he entered the court of the high priest

along with Jesus,

while Peter stood outside at the door.

So the other disciple,

who was known to the high priest, went out

and spoke to the maid who kept the door,

and brought Peter in.

The maid who kept the door

said to Peter,

Large Chorus:

‘Are you not also

one of this man’s disciples?’

Narrator Chorus:

And he said,

Large Chorus:

‘I am not.’

Narrator Chorus:

Now the servants and officers

made a charcoal fire,

because it was cold,

and they were standing

and warming themselves.

Peter also was with them, standing

and warming himself.

The high priest then questioned Jesus

about his disciples and his teaching.

Jesus answered him,

Christus:

‘I have spoken openly to the world,

I have always taught in synagogues

and in the temple,

where all Jews come together;

I have said nothing secretly.

Koncerthuset 2009/10 10

tempelvagter anholdt nu Jesus og bandt ham;

de førte ham først til Annas,

for han var svigerfar til Kajfas,

der var ypperstepræst det år.

Det var Kajfas, der havde givet jøderne

det råd, at det var bedst,

at ét menneske døde for folket.

Simon Peter og en anden discipel

fulgte efter Jesus.

Denne anden discipel var kendt

af ypperstepræsten og gik ind i

ypperstepræstens gård sammen med Jesus,

men Peter blev stående udenfor ved porten.

Den anden discipel, som var kendt

af ypperstepræsten, gik ud og talte

med pigen, der holdt vagt ved porten,

og fik Peter med ind.

Tjenestepigen, der holdt vagt ved porten,

sagde til Peter:

Stort kor:

’Er du ikke også en af

den mands disciple?’

Fortæller. Kor:

Han svarede:

Stort kor:

’Nej, jeg er ikke.’

Fortæller. Kor:

Tjenerne og tempelvagterne

havde tændt et bål af trækul,

fordi det var koldt,

og stod

og varmede sig.

Også Peter stod og varmede sig

sammen med dem.

Yppersteptæsten spurgte nu Jesus ud

om hans disciple og om hans lære.

Jesus svarede ham:

Kristus:

’Jeg har talt til verden i fuld offentlighed;

jeg har altid undervist i synagoger

og på tempelpladsen,

hvor alle jøderne kommer sammen,

og i det skjulte har jeg intet talt.


Johannespassionen

Sangtekster

Why do you ask me?

Ask those who have heard me,

what I said to them;

they know what I said.’

Narrator Chorus:

When he had said this,

one of the officers

standing by

struck Jesus with his hand,

saying,

Large Chorus:

‘Is that how you answer

the high priest? ‘

Narrator Chorus:

Jesus answered him,

Christus:

‘If I have spoken wrongly,

bear witness to the wrong;

but if I have spoken rightly,

why do you strike me?’

Narrator Chorus:

Annas then sent him bound to Caiaphas

the high priest.

Now Simon Peter was standing

and warming himself.

They said to him,

Large Chorus:

‘Are you not also one of his disciples?’

Narrator Chorus:

He denied it and said,

Large Chorus:

‘I am not.’

Narrator Chorus:

One of the servants of the high priest,

a kinsman of the man

whose ear Peter had cut off,

asked him,

Large Chorus:

‘Did I not see you in the garden with him?’

Narrator Chorus:

Peter again denied it,

and at once the cock crowed.

Koncerthuset 2009/10 11

Hvorfor spørger du mig?

Spørg dem, der har hørt mig,

hvad jeg har talt til dem;

de ved jo, hvad jeg har sagt.’

Fortæller. Kor:

Da Jesus sagde det,

var der en af tempelvagterne,

som stod ved siden af,

der gav ham et slag i ansigtet

og sagde til ham:

Stort kor:

’Er det en måde at svare

ypperstepræsten på?’

Fortæller. Kor:

Jesus svarede:

Kristus:

’Har jeg sagt noget forkert,

så bevis, at det er forkert;

men er det rigtigt,

hvorfor slår du mig så?’

Fortæller. Kor:

Annas sendte ham så bundet

til ypperstepræsten Kajfas.

Imens stod Simon Peter

og varmede sig.

Da sagde de til ham:

Stort kor:

’Er du ikke også en af hans disciple?’

Fortæller. Kor:

Han nægtede det og sagde:

Stort kor:

’Nej, jeg er ikke.’

Fortæller. Kor:

Så sagde en

af ypperstepræstens tjenere,

en slægtning til ham,

som Peter havde hugget øret af:

Stort kor:

’Så jeg dig ikke i haven sammen med ham?’

Fortæller. Kor:

Atter nægtede Peter,

og i det samme galede hanen.


Johannespassionen

Sangtekster

Large Chorus:

Tu es Petrus,

et super hanc petram

aedificabo ecclesiam meam.

(Mattheusevangeliet kap. 16 vers 18)

3. Jesus before Pilate

Narrator Chorus:

Then they led Jesus from

the house of Caiaphas to the praetorium.

It was early, and they themselves

did not enter the praetorium,

so that they might not be defiled,

but might eat the Passover.

So Pilate went out to them and said,

Large Chorus:

‘What accusation do you bring

against this man?’

Narrator Chorus:

They answered him,

Large Chorus:

‘If this man was not an evildoer,

we would not have handed him over.’

Narrator Chorus:

Pilate said to them,

Large Chorus:

‘Take him yourselves and judge him

by your own law.’

Narrator Chorus:

The Jews said to him,

Large Chorus:

‘It is not lawful for us

to put any man to death.’

Narrator Chorus:

This was to fulfil the word

which Jesus had spoken to show

by what death he was to die.

Pilate entered the praetorium again

and called Jesus, and said to him,

Large Chorus:

‘Are you the King of the Jews?’

Stort kor:

Du er Peter,

og på den klippe

vil jeg bygge min kirke.

(Mattheusevangeliet kap. 16 vers 18)

3. Jesus for Pilatus

Koncerthuset 2009/10 12

Fortæller. Kor:

De førte nu Jesus fra Kajfas

til statholderens borg.

Det var tidligt om morgenen.

Selv gik de ikke ind i borgen,

for at de ikke skulle blive urene,

men kunne holde påskemåltid.

Pilatus gik ud til dem og sagde:

Stort kor:

’Hvilken anklage fremfører I

mod denne mand?’

Fortæller. Kor:

De svarede:

Stort kor:

’Havde han ikke været en forbryder,

ville vi ikke have udleveret ham til dig.’

Fortæller. Kor:

Pilatus sagde til dem:

Stort kor:

’Så tag I ham og døm ham

efter jeres lov.’

Fortæller. Kor:

Jøderne sagde:

Stort kor:

’Vi har ikke ret

til at henrette nogen.’

Fortæller. Kor:

For sådan skulle Jesu ord gå i opfyldelse,

det ord, han sagde, da han betegnede,

hvordan han skulle dø.

Pilatus gik ind i borgen igen;

han kaldte Jesus for sig og sagde til ham:

Stort kor:

’Er du jødernes konge?’


Johannespassionen

Sangtekster

Narrator Chorus:

Jesus answered him,

Christus:

‘Do you say this of your own accord,

or did others say it about me?’

Narrator Chorus:

Pilate answered him,

Large Chorus:

‘Am I a Jew.

Your own nation and the chief priests

have handed you over to me;

what have you done?’

Narrator Chorus:

Jesus answered him,

Christus:

‘My kingship is not of this world,

if my kingship were of this world,

my servants would fight,

that I might not be handed over to the Jews,

but my kingship is not from the world.’

Narrator Chorus:

Pilate said to him,

Large Chorus:

‘So you are a king?’

Narrator Chorus:

Jesus answered him,

Christus:

‘You say that I am a king.

For this I was born, and for this

I have come into the world,

to bear witness to the truth.

Everyone who is of the truth

hears my voice.’

Ego eimi.

Narrator Chorus:

Pilate said to him,

Large Chorus:

‘What is the truth?’

Narrator Chorus:

After he had said this,

he went out to the Jews again,

and told them,

Koncerthuset 2009/10 13

Fortæller. Kor:

Jesus svarede:

Kristus:

’Siger du det af dig selv, eller er det noget,

andre har sagt dig om mig?’

Fortæller. Kor:

Pilatus svarede:

Stort kor:

’Er jeg måske jøde? Det er dit eget folk

og ypperstepræsterne,

som har udleveret dig til mig.

Hvad har du gjort?’

Fortæller. Kor:

Jesus svarede:

Kristus:

’Mit rige er ikke af denne verden.

Var mit rige af denne verden,

havde mine tjenere kæmpet for,

ay jeg ikke skulle udleveres til jøderne;

men nu er mit rige ikke af denne verden.’

Fortæller. Kor:

Pilatus sagde til ham:

Stort kor:

’Så er du altså konge?’

Fortæller. Kor:

Jesus svarede:

Kristus:

’Du siger, jeg er konge.

Derfor er jeg født, og derfor

er jeg kommet til verden,

for at jeg skal vidne om sandheden.

Enhver, som er af sandheden,

hører min røst.’

Ego eimi.

Fortæller. Kor:

Pilatus sagde til ham:

Stort kor:

’Hvad er sandhed?’

Fortæller. Kor:

Da han havde sagt det,

gik han atter ud til jøderne

og sagde til dem:


Johannespassionen

Sangtekster

Large Chorus:

‘I find no crime in him.

But you have a custom

that I should release one man for you

at the Passover,

will you have me release for you

the King of the Jews?’

Narrator Chorus:

They cried out again,

Large Chorus:

‘Not this man, but Barabbas.’

Narrator Chorus:

Now Barabbas was a robber.

Then Pilate took Jesus and scourged him.

And the soldiers plaited a crown of thorns,

and put it on his head,

and arrayed him in a purple robe;

they came up to him saying,

Large Chorus:

‘Hail! King of the Jews!’

Narrator Chorus:

and struck him with their hands.

Pilate went out again,

and said to them,

Large Chorus:

‘See, I am bringing him out to you,

that you may know that I

find no crime in him.’

Narrator Chorus:

So Jesus came out

wearing the crown of thorns

and the purple robe.

Pilate said to them,

Large Chorus:

‘Behold the man!

Narrator Chorus:

When the chief priests and the officers

saw him, they cried out,

Large Chorus:

‘Crucify him! Crucify him!

Narrator Chorus:

Pilate said to them,

Koncerthuset 2009/10 14

Stort kor:

’Jeg finder ham ikke skyldig.

Men det er skik og brug hos jer,

at jeg løslader en fange i påsken.

Vil I have,

at jeg skal løslade jer

jødernes konge?

Fortæller. Kor:

De råbte tilbage:

Stort kor:

’Ikke ham, men Barabbas!’

Fortæller. Kor:

Barabbas var en røver.

Pilatus tog så Jesus og lod ham piske.

Og soldaterne flettede en krone af torne

og satte den på hans hoved,

og de hængte en purpurkappe om ham,

stillede sig foran ham og sagde:

Stort kor:

’Hil dig, jødernes konge!’

Fortæller. Kor:

og slog ham i ansigtet.

Pilatus gik atter ud af borgen

og sagde til dem:

Stort kor:

’Nu fører jeg ham ud til jer,

for at I kan vide,

at jeg ikke finder ham skyldig.’

Fortæller. Kor:

Så kom Jesus ud

med tornekronen

og purpurkappen på.

Pilatus sagde til dem:

Stort kor:

’Se, her er manden!’

Fortæller. Kor:

Da ypperstepræsterne

og tempelvagterne så ham, råbte de:

Stort kor:

’Korsfæst ham, korsfæst ham!’

Fortæller. Kor:

Pilatus sagde til dem:


Johannespassionen

Sangtekster

Large Chorus:

‘Take him yourselves and crucify him,

for I find no crime in him.’

Narrator Chorus:

The Jews answered him,

Large Chorus:

‘We have a law, and by that law

he ought to die,

because he has made himself

the Son of God.’

Narrator Chorus:

When Pilate heard these words,

he was the more afraid,

he entered the praetorium again

and said to Jesus,

Large Chorus:

‘Where are you from?’

Narrator Chorus:

But Jesus gave no answer.

Pilate therefore said to him,

Large Chorus:

‘You will not speak to me?

Do you not know that I have pow’r

to release you, and pow’r

to have you crucified?’

Narrator Chorus:

Jesus answered him,

Christus:

‘You would have no pow’r over me

unless it had been given you from above,

therefore he who delivered me to you

has the greater sin.’

Large Chorus:

Judas, mercator pessimus

osculo petiit Dominum

ille ut agnus innocens

non negavit Judae osculum.

Denariorum numero

Christum Judaeis tradidit.

Melius illi erat,

si natus non fuisset.

(Responsorie-tekst)

Koncerthuset 2009/10 15

Stort kor:

’Så tag I ham og korsfæst ham,

for jeg finder ham ikke skyldig.’

Fortæller. Kor:

Jøderne svarede:

Stort kor:

’Vi har en lov,

og efter den lov skal han dø,

fordi han har gjort

sig selv til Guds søn.’

Fortæller. Kor:

Da Pilatus hørte de ord,

blev han endnu mere bange,

og han gik ind i borgen igen

og sagde til Jesus:

Stort kor:

’Hvor er du fra?’

Fortæller. Kor:

Men Jesus gav ham intet svar.

Pilatus sagde så til ham:

Stort kor:

’Svarer du mig ikke?

Ved du ikke, at jeg har magt til

at løslade dig

og magt til at korsfæste dig?’

Fortæller. Kor:

Jesus svarede ham:

Kristus:

’Du havde ikke nogen som helst magt over

mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra.

Derfor har han, der udleverede mig til dig,

større synd.’

Stort kor:

Judas, den nedrige købmand,

forrådte Herren med et kys;

Herren var det uskyldige lam,

som ikke afviste Judas’ kys.

Judas forrådte Kristus til jøderne

for nogle denarer.

Det var bedre for denne mand,

om han aldrig var blevet født.

(Responsorie-tekst)


Johannespassionen

Sangtekster

4. Jesus is condemned to death

Narrator Chorus:

Upon this Pilate sought to release him;

but the Jews cried out,

Large Chorus:

‘If you release this man,

you are not Caesar’s friend;

everyone who makes himself a king

sets himself against Caesar.’

Narrator Chorus:

When Pilate heard these words

he brought Jesus out and sat dawn

on the judgement seat at a place

called The Pavement,

and in Hebrew, Gabbatha.

Now it was the day of Preparation

of the Passover;

it was about the sixth hour.

He said to the Jews,

Large Chorus:

‘Behold your king!’

Narrator Chorus:

They cried out,

Large Chorus:

‘Away with him, away with him,

crucify him!’

Narrator Chorus:

Pilate said to them,

Large Chorus:

‘Shall I crucify your king?’

Narrator Chorus:

The chief priests answered,

Large Chorus:

‘We have no king but Caesar.’

Narrator Chorus:

Then he handed him over to them,

to be crucified.

Large Chorus:

Crucifixus etiam pro nobis;

sub Pontio Pilato passus et sepultus est.

(Af den katolske messes credo-del)

4. Jesus dømmes til døden

Koncerthuset 2009/10 16

Fortæller. Kor:

Efter dette ville Pilatus løslade Jesus,

men jøderne råbte:

Stort kor:

’Løslader du ham,

er du ikke kejserens ven.

Enhver, der gør sig selv til konge,

sætter sig op imod kejseren’ .

Fortæller. Kor:

Da Pilatus hørte de ord,

førte han Jesus ud,

og han satte sig i dommersædet

på det sted, som kaldes Stenbroen,

på hebraisk Gabbata.

Det var forberedelsesdagen

til påsken

ved den sjette time.

Pilatus sagde til jøderne:

Stort kor:

’Her er jeres konge!’

Fortæller. Kor:

Da råbte de:

Stort kor:

’Bort med ham, bort med ham,

korsfæst ham!’

Fortæller. Kor:

Pilatus sagde til dem:

Stort kor:

’Skal jeg korsfæste jeres konge?’

Fortæller. Kor:

Ypperstepræsterne svarede:

Stort kor:

’Vi har ingen anden konge end kejseren.’

Fortæller. Kor:

Da udleverede han Jesus til dem,

for at han kunne blive korsfæstet.

Stort kor:

Han er også korsfæstet for os,

pint under Pontius Pilatus og begravet.

(Af den katolske messes credo-del)


Johannespassionen

Sangtekster

PART II

5. The crucifixion

Narrator Chorus:

So they took Jesus, and he went out,

bearing his own cross,

to the place called the place of a skull,

which is called in Hebrew Golgotha.

There they crucified him, and with him

two others, one on either side,

and Jesus between them.

Pilate also wrote a title

and put it on the cross;

it read,

“Jesus of Nazareth, the King of the Jews.”

Many of the Jews read this title,

for the place where Jesus was crucified

was near the city;

and it was written

in Hebrew, in Latin and in Grrek.

The chief priests of the Jews

then said to Pilate,

Large Chorus:

‘Do not write “The King of the Jews”, but

“This man said, I am King of the Jews..”’

Narrator Chorus:

Pilate answered,

Large Chorus:

‘What I have written, I have written.’

Astiterunt reges terrae,

et principes convenerunt in unum

adversus Dominum

et adversus Christum eius.

(Davids Salme 2 vers 2)

6. Christ’s garment divided

Narrator Chorus:

When the soldiers crucified Jesus

they took his garments and made four parts,

2. DEL

5. Korsfæstelsen

Koncerthuset 2009/10 17

Fortæller. Kor:

Så tog de Jesus med sig; han bar selv korset

og gik ud til det sted,

som kaldes Hovedskalsted,

og som på hebraisk hedder Golgata,

hvor de korsfæstede ham

og sammen med ham to andre,

én på hver side, med Jesus i midten.

Pilatus havde lavet en indskrift

og sat den på korset.

Den lød:

”Jesus fra Nazareth, jødernes konge.”

Den indskrift læste mange af jøderne,

for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet,

lå nær ved byen,

og den var skrevet

på hebraisk, latin og græsk.

Jødernes ypperstepræster sagde nu

til Pilatus:

Stort kor:

’Skriv ikke ”Jødernes konge”, men

”Han sagde: Jeg er jødernes konge.”’

Fortæller. Kor:

Pilatus svarede:

Stort kor:

’Hvad jeg skrev, det skrev jeg.’

Jordens konger rejser sig,

fyrsterne slår sig sammen

mod Herren

og mod hans salvede.

(Davids Salme 2 vers 2)

6. Kristi klæder deles

Fortæller. Kor:

Da soldaterne havde korsfæstet Jesus,

tog de hans klæder og delte dem i fire dele,


Johannespassionen

Sangtekster

one for each soldier, and also his tunic.

But the tunic was without seam,

woven from top to bottom;

so they said to one another,

Large Chorus:

‘Let us not tear it, but cast lots for it

to see whose it shall be.’

Narrator Chorus:

This was to fulfil the scripture,

‘They parted my garments among them,

and for my clothing they cast lots.’

So the soldiers did this.

Large Chorus:

Peccantem me quotidie

et non me paenitentem,

timor mortis conturbat me

quia in inferno nulla est redemptio,

miserere mei, Deus, et salva me!

(Responsorie-tekst)

7. Jesus and his Mother

Narrator Chorus:

But standing by the cross of Jesus

where his mother, and his mother’s sister,

Mary the wife of Clopas,

and Mary Magdalone.

When Jesus saw his mother

and the disciple whom he loved

standing near,

he said to his mother,

Christus:

‘Woman, behold your son!’

Narrator Chorus:

Then he said to his disciple,

Christus:

‘Behold your mother!’

Narrator Chorus:

And from that hour the disciple

took her to his home.

Large Chorus:

* Stabat mater dolorosa,

Koncerthuset 2009/10 18

én del til hver soldat. Også kjortelen tog de;

men den var uden sammensyninger,

ét vævet stykke fra øverst til nederst;

derfor sagde de til hinanden:

Stort kor:

’Lad os ikke rive den i stykker,

men trække lod om, hvem der skal have den.’

Fortæller. Kor:

For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse:

De delte mine klæder imellem sig,

de kastede lod om min klædning.

Dert gjorde soldaterne altså.

Stort kor:

Jeg synder dagligt og angrer ikke,

dødsfrygt skræmmer mig.

Fordi der ikke er nogen redning i Helvede,

hav du da medlidenhed med mig,

o Gud, og frels mig.

(Responsorie-tekst)

7. Jesus og hans mor

Fortæller. Kor:

Men ved Jesu kors

stod hans mor,

hans mors søster, Maria, Klofas’s hustru

og Maria Magdalene.

Da Jesus så sin mor

og ved siden af hende

den discipel, han elskede,

sagde han til sin mor:

Kristus:

’Kvinde, dér er din søn.’

Fortæller. Kor:

Derpå sagde han til disciplen:

Kristus:

’Dér er din mor.’

Fortæller. Kor:

Fra den time

tog disciplen hende hjem til sig.

Stort kor:

* Den smertefulde moder


Johannespassionen

Sangtekster

juxta crucen lacrimosa

dum pendebat Filius.

Cujus animam gementem

contristatem et dolentem

pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta

fuit illa benedicta

Mater Unigeniti.

(Hymne)

* My dear darling. Lullaby.

My son, my boy,

your sacred head is wounded.

(De med * mærkede afsnit synges samtidig.)

8. The Reproaches

Christus:

My people, what have I done to you?

How have I offended you?

Answer me!

I led you out of Egypt

from slavery to freedom,

but you led your Saviour to the cross.

Large Chorus:

* Hagios o Theos,

Hagios Ischyros,

Hagios Athanatos,

eleison hymas.

* Sanctus Deus,

Sanctus Fortis,

Sanctus Immortalis,

miserere nobis.

Christus:

For forty years I led you

through the desert.

I fed you with manna from heaven

and brought you to a land of plenty.

But you led your Saviour to the cross.

Large Chorus:

* Hagios o Theos,

stod med gråd under korset,

medens sønnen hang derpå.

Hendes sukkende, bedrøvede

og sørgende sjæl

blev gennemstukket af sværdet;

o hvor sørgelig og forpint

var ikke

den enbårnes velsignede moder.

(Hymne)

Koncerthuset 2009/10 19

* Min elskede søn. Visselul.

Min søn, min dreng,

dit hellige hoved er såret.

(De med * mærkede afsnit synges samtidig.)

8. Bebrejdelserne

Kristus:

’Mit folk, hvad har jeg gjort dig

eller hvormed har jeg bedrøvet dig?

Svar mig dog.

Fordi jeg har ført dig

ud af Ægyptens land,

har du beredt korset for din frelser.’

Stort kor:

*’ Hellige Gud!

Hellige, stærke!

Hellig,e udødelige!

Forbarm dig over os!

* Hellige Gud!

Hellige, stærke!

Hellige, udødelige!

Forbarm dig over os!’

Kristus:

’Fordi jeg har ført dig gennem ørkenen

i fyrretyve år,

givet dig manna at spise

og bragt dig til et velsignet land,

har du beredt korset for din frelser.’

Stort kor:

* ’Hellige Gud!


Johannespassionen

Sangtekster

Hagios Ischyros,

Hagios Athanatos,

eleison hymas.

* Sanctus Deus,

Sanctus Fortis,

Sanctus Immortalis,

miserere nobis.

Christus:

What more could I have done for you?

I planted you as my fairest vine,

but you yielded only bitterness:

when I was thirsty

you gave me vinegear to drink,

and you pierced your Savior

with a lance.

Large Chorus:

* Hagios o Theos,

Hagios Ischyros,

Hagios Athanatos,

eleison hymas.

* Sanctus Deus,

Sanctus Fortis,

Sanctus Immortalis,

miserere nobis.

Christus:

For your sake I scourged your captors

and their firstborn sons,

but you brought your scourges down to me.

My people, what have I done to you?

How have I offended you?

Answer me!

I led you from slavery to freedom

and drowned your captors in the sea,

but you handed me over to high priests.

I opened the sea before you,

but you opened my side with a spear.

I led you on your way in a pilar of cloud,

buy you led me to Pilate’s court.

I bore you up with manna in the desert,

but you struck me down and scourged me.

I gave you saving water from the rock,

Hellige, stærke!

Hellig,e udødelige!

Forbarm dig over os!

Koncerthuset 2009/10 20

* Hellige Gud!

Hellige, stærke!

Hellige, udødelige!

Forbarm dig over os!’

Kristus:

’Hvad mere skulle jeg have gjort for dig?

Jeg plantede dig

til min skønneste vingård,

og du er blevet mig såre bitter:

Thi du slukkede min tørst med eddike

og gennemborede

din frelsers side med et spyd.’

Stort kor:

* ’Hellige Gud!

Hellige, stærke!

Hellig,e udødelige!

Forbarm dig over os!

* Hellige Gud!

Hellige, stærke!

Hellige, udødelige!

Forbarm dig over os!’

Kristus:

’Jeg tugtede for din skyld Ægypten

med dets førstefødte,

og du har givet mig hen til at hudstryges.

Mit folk, hvad har jeg gjort dig

eller hvormed har jeg bedrøvet dig?

Svar mig dog.

Jeg førte dig ud af Ægypten

og nedstyrtede Farao i Det røde hav,

og du har overgivet mig til ypperstepræsterne.

Jeg åbnede havet for dig,

og du åbnede min side med et spyd.

Jeg gik foran dig i skystøtten,

og du førte mig for Pilatus’ domstol.

Jeg gav dig manna til føde i ørkenen,

og du slog mig i ansigtet og husflettede mig.

Jeg gav dig frelsens vand at drikke af klippen,


Johannespassionen

Sangtekster

but you gave me gall and vinegear to drink.

For you I struck down the kings of Canaan,

but you struck my head with a reed.

I gave you a royal sceptre,

but you gave me a crown of thorns.

I raised you to the height of majesty,

but you have raised me high on a cross.

My people, what have I done to you?

How have I offended you?

Answer me!

(Improperia.

Fra langfredagsliturgien i den katolske kirke.)

9. The death of Jesus

* Narrator Chorus:

After this Jesus,

knowing that all was now finished,

said (to fulfil the scripture),

* Christus:

‘I thirst.’

* Large Chorus:

Christus factus est pro nobis

obediens usque ad mortem,

mortem autem crucis.

(Filipper-brevet kap. 2 vers 8)

* Narrator Chorus:

A bowl full of vinegear stood there;

so they put a sponge full of the vinegear

on hyssop and held it to his mouth.

When Jesus had received the vinegear,

he said,

*Chistus:

‘It is finished.’

Narrator Chor:

and he bowed his head

and gave up his spirit.

10. Sanctus Immortalis, miserere nobis

(Tacet)

Koncerthuset 2009/10 21

og du gav mig galde og eddike i min tørst.

Jeg slog for din skyld kananæernes konger,

og du gav mit hoved en tornekrone.

Jeg gav dig et kongescepter,

og du gav mit hoved en tornekrone.

Jeg ophøjede dig med stor vælde,

og du hængte mig op på korsets træ.

Mit folk, hvad har jeg gjort dig

eller hvormed har jeg bedrøvet dig?

Svar mig dog.’

(Improperia.

Fra langfredagsliturgien i den katolske kirke.)

9. Jesu død

* Fortæller. Kor:

Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var

fuldbragt, og for at Skriften skulle

opfyldes,sagde han:

* Kristus:

’Jeg tørster.’

* Stort kor:

Kristus blev lydig

indtil døden,

ja, døden på et kors.

(Filipper-brevet kap. 2 vers 8)

* Fortæller. Kor:

Der stod et kar fyldt med eddike.

De satte så en svamp fyldt med eddike

på en isopstængel

og stak den op til hans mund.

Da Jesus havde fået eddiken, sagde han:

* Kristus:

’Det er fuldbragt.’

* Fortæller. Kor:

Og han bøjede hovedet

og opgav ånden.

10. Hellige, udødelige, forbarm dig over os

(Tacet)


Johannespassionen

Musikerliste

1. violin

Johannes Søe hansen

Jan Rohard

anders Fog-nielsen

helle hanskov palm

anders Jonsson

per Friman

alexandre Zapolski

Camilla Sand Kjeldsen Fogh

Sarah McClelland

Sabine Bretschneider

Sophia Bæk

ilia Bilet

ikuko Takahashi

ida Lorentzen

2. violin

Staffan Rejle

Tue Lautrup

Bodil Kuhlmann

Ludmilla Spektor

els Grond

Line Most

Marianne Bindel

Morten Dulong Jensen

anne Marie Kjærulff

andrea Rebekka alsted

hedvig oftedahl

Julie Fontenay

Vibeke Larsen

Bratsch

Dmitri Golovanov

per nørby hansen

Ulla Knudsen

Carina andersson

Michail Dolgin

Kristian Fogh

astrid Christensen

Janne ahvenienen

anne Soren

Trine Mikkelsen

David Rhode

Cello

henrik Dam Thomsen

Carsten Tagmose

inger Guldbrandt Jensen

Vanja Louro

Mats Larsson

Birgitte Øland

Johan Krarup

peter Morrison

Samira Dayyani

Kontrabas

Michal Stadnicki

Joel González

Michael Dabelsteen

henrik Schou Kristensen

Ditlev Damkjær

Gerrit hamacher

Katharina Richter

Fløjte

Ulla Miilmann

Jens Boje hansen

Obo

andreas Fosdal

Ulrich ortmann

Klarinet

Klaus Tönshoff

Søren elbo

Fagot

audun halvorsen

aksel Kaae Trige

Horn

Lasse Mauritzen

Thorbjørn Gram

per McClelland Jacobsen

Jakob arnholtz

Koncerthuset 2009/10 22

Trompet

Michael Frank Møller

Karl husum

Christer nilsson

Basun

Jesper Juul Windahl

peter Bennet Schmidt

Brian Bindner

Tuba

Karl Johan elf

Piano/orgel/celeste

alice nørregaard

Pauke

René Mathiesen

Slagtøj

Gert Sørensen

Tom nybye


Torsdagskoncert

Johannespassionen

Sangtekster

Sangerliste

Tout au bout de ses cent toures

la bell’ se mit à pleurer.

FoRTæLLeR. KoR

Sus l’bord de Loire ...

pourquoi tant pleurer ma mie

Sopran quand je chante une chanson.

astrid Sus l’bord Kastensson de Loire ... navarroalonso

Klaudia C’est mon Kidon cœur qu’est plein de

Malene larmes nordtorp

paec’que vous l’avez gagné.

Sus l’bord de Loire ...

Alt

hjørdis ne pleur’ Jakobsen

plus ton cœur la belle

Ulla car je Wittenburg

te le renderai.

Kirsten Sus l’bord Grove de Loire ...

Tenor n’est pas 1 si facile à rendre

comme de l’argent prêté.

poul emborg

Sus l’bord de Loire

adam Riis

mariez-vous la belle.

palle

Sus l’bord

Jensen

de l’eau,

sus l’bord de Loire .

Bas

Torsten

III. Šárka

nielsen

Johan Bogren

Daniel

Koret:

Åberg

pilons l’orge pilons la.

Mon père m’y maria

à un villain m’y donna

LeTLanDS pilons l’orge RaDioKoR

pilons la

tirez vous ci tirez vous la.

Damer À un villain m’y donna

ilze qui de Berzina rien me donna.

Mais s’il continue cela

antra Drege

battu vraiment il sera

Leva ezeriete

Gundega Krumina

Santa

IV. Fra

Kokina

Bøhmens

marker og skove

inga Zilinska

inita Koret: Vindava

Ginta Clic, clac, Silina dansez sabots

et que crèvent les bombardes.

Clic, clac, dansez sabots

Mænd

et qu’éclatent les pipeaux.

aldis andersons

Karlis Mais comment Bimbers mener la danse

Ferijs quand Millers les belles n’y sont pas.

egils Clic, clac norbuts ...

aigars Reinis

ainars Sopransolo: Rubikis

allons donc quérir les filles

Zvejnieks Ugis

ben sur qu’il n’en manqu’ra pas?

Bertins Rudolfs

Clic, clac ...

Ben l’bonjour messieux et dames

donn’rez-vous la bell’ que v’la?

SToRT KoR

Clic, clac ...

Les fill’s c’est fair pour l’ménage

et Sopran pour garder 1 la maison.

Clic, Camilla clac Toldi ... Bugge

pernille Madsen

Mandskor: hanne andersen

ouais Carrie mais Becker pour fair’ mariage

vous faudra ben des garçons.

Lise Bech Bendix

Clic, clac ...

nina Fischer

Vous Marianne n’en avez G. nielsen point fait d’autre

vous eva Rudkøbing

patronne et vous patron.

Clic, anna clac Carina ... Sundstedt

Frederikke Kampmann

allez + en donc lettisk ensemble sopran au diable

ça s’ra ben un débarras.

Clic, clac ...

Sopran 2

ah!

Lene

patron

arberg

et vous patronne

qu’on Julie Borgwardt-Stampe

s’embrasse pour de bon .

Clic, hetna clac, Regitze dansez Bruun sabots

et hanna que crèvent Kappelin les bombardes.

Clic, pernille clac, Manly dansez Larsen sabots

et qu’éclatent les pipeaux.

henriette n. Søndergård

anne aaen

V. philippa Tábo Cold

Koret: + to lettiske sopraner

C’est la petit’ fill’ du prince

qui Alt voulait 1 marier.

Sus nanna l’bord hovmand de Loire

mariez-vous la belle.

hanna-Maria Strand

Sus l’bord de l’eau,

pia Gøthgen

sus l’bord de Loire

Sine hannibal

joli matelot.

+ tre lettiske alter

Sopransolo:

elle Alt 2voit

venir un’ barque

et ellen quarant’ Marie galants Christensen dedans.

Sus

Susanne

l’bord

Balle

de Loire ...

anne Brandt

Le plus jeune des quarante

aleksandra Wissing

lui commence une chanson.

Sus elinor l’bord Wiman de Loire ...

Kirsten Rønn

Votre + to lettiske chanson alter que vous dites

je voudrais bien la savoir.

Sus l’bord de Loire ...

Si vous venez dans ma barque

belle je vous l’apprendrai.

Koncerthuset 2009/10 23

Sus l’bord de Loire ...

Sopransolo:

La belle a fait ses cent toures

en Tenor écoutant 1 la chanson.

Sus emil l’bord Lykke de Loire ...

Tout Rasmus au bout Gravers de ses Knive cent toures

la Morten bell’ se Schønberg mit à pleurer. Sørensen

Sus Mogens l’bord halken de Loire ...

pourquoi tant pleurer ma mie

Jens Rademacher

quand je chante une chanson.

Magnus Wennerberg

Sus l’bord de Loire ...

niklas Ögren

Koret: + to lettiske Dregene tenorer

C’est mon cœur qu’est plein de

larmes Tenor 2

paec’que Lars pedersen vous l’avez gagné.

Sus l’bord de Loire ...

Finn Bielenberg

Brian petro hansen

ne pleur’ plus ton cœur la belle

car

Steen

je te

huttunen

le renderai.

Sus Jakob l’bord heide de Loire Madsen ...

Tomas Medici

n’est otte pas ottesen si facile à rendre

comme + to lettiske de l’argent tenorer prêté.

Sus l’bord de Loire

mariez-vous la belle.

Bas 1

Sus l’bord de l’eau,

Lasse Christian Bach

sus l’bord de Loire

joli Martin matelot. palsmar

asger Lynge petersen

Teit Kanstrup

VI. Blaník

Claus Kofoed

Koret:

Rasmus Thaarup

La bell’ si nous étions

+ to lettiske basser

dedans stu hautbois

on s’y mangerions

fort Bas bien 2 des noix

on Steffen s’y mangerions Bruun à notre loisi

nique Johan nac Karlström no muse.

Belle Thomas vous Christian m’avez Sigh

t’emberlificoté

Uffe henriksen

par votre biauté.

peter Lindemann Jørgensen

Rasmus Kure Thomsen

Sopransolo:

La Jens bell’ Brückner si nous étions

dedans Jacob Lech stu vivier

on ove s’y Mynderup

mettrions

des + to p’tits lettiske canards basser

nager

on s’y mettrions à notre loisi

nique nac no muse ...


DR Musik

DR Byen

emil holms Kanal 20

0999 København C

Tlf.: 35 20 30 40

e-mail: rso-rk@dr.dk

Musikchef

Leif Lønsmann

Orkesterchef – DR SymfoniOrkestret

ole Bækhøj

Korchef – DR VokalEnsemblet og DR KoncertKoret

Tatjana Kandel

DRs ensemblers virksomhed er muliggjort

gennem støtte fra blandt andre:

augustinus Fonden

Beckett-Fonden

Bikubenfonden

Carl nielsen og anne Marie Carl-nielsens Legat

FrederiksbergFonden

Knud og Dagny Gad andresens Fond

nordea Danmark

hvor, hvad og hvordan

i Koncerthuset

Garderobe

Overtøj og større tasker skal af sikkerhedsmæssige

hensyn afleveres i garderoben

i foyeren. Man kan enten aflevere sit overtøj

i en ubemandet garderobe uden betaling,

eller man kan for 20 kroner aflevere sit

overtøj i en bemandet garderobe. Har man

ikke kontanter med, kan man købe en

garderobe-bon i baren for 20 kroner.

Toiletforhold

Der er i alt 58 toiletter i Koncerthuset,

herunder 4 handicaptoiletter.

I niveau -1 findes toiletterne v. elevatoren

ved Studie 4. I niveau +1 findes toiletterne i

den nordlige ende af den store foyer. Endvidere

findes der toiletter på

3. niveau v. parterre-indgang (mod øst)

og på 4. niveau ved Orkester A-indgang

til Koncertsalen.

Forudbestilling af pausedrink

HUSK at du kan springe køen til baren

over i pausen - bestil og forudbetal din

drink i baren før koncerten. Så venter

den på dig i pausen.

Pause

Pausen varer 30 minutter, og vi ringer nu ind

10 - 7 - 5 minutter, før dørene lukker til salen.

Til og fra Koncerthuset

Du kan læse mere om transport og parkering

på dr.dk/koncerthuset/omkoncert-huset/

foerkoncerten. Her kan du også læse mere

om tilgængelighed for publikum med nedsatte

funktioner.

www.dr.dk/koncerthuset

www.dr.dk/drso

www.dr.dk/ve

More magazines by this user
Similar magazines