TietgenNyt - oktober 2009 - TietgenSkolen

tietgenportalen.tietgen.dk

TietgenNyt - oktober 2009 - TietgenSkolen

oktober

2009

Tietgen

Nyt

Redaktør

Lizzie Clausen

65 45 25 08

licl@tietgen.dk

Næste nummer

November 2009

I dette nummer

>> Direktøren har ordet

>> EAL nomineret til Pionerprisen

>> Nyttig læring på spil

>> Innovation i Nyborg

>> Super studiestart

>> Opgradering af Notebooks

>> Tietgen Seniorer


Direktøren har ordet

Peter Enevold

Side 2

Overalt på skolen er det nye skoleår kommet godt fra start, og vi går

nu den tid i møde, hvor temperaturen falder udendørs samtidig med,

at den mest ”produktive” periode er startet indendørs.

Det er nu, der for alvor er etableret grundlag for kompetenceudvikling

på heltidsuddannelserne, lærings- og klassemiljøet er på plads,

nu skal der rykkes. Samtidig er der fuldt tryk på kedlerne på kursusområdet.

Det er også nu, at de første frafalds-symptomer viser sig, og tallene

fra sidste år fortæller, at vi rundt om på skolen har udviklet gode metoder

til at forudsige og dæmme op for netop frafald.

Dette gode arbejde skal fortsætte på samme høje niveau - ikke

mindst i lyset af de nuværende konjunkturer, hvor frafaldstruede elever

intet som helst har at gå ud til. Virksomhederne står ikke og råber

på løs arbejdskraft. Elever, der går ud, vil gå ud til lediggang, og der er

ikke ret mange reelle tilbud til frafaldne elever ”uden for skolen”, så vi

må gøre vores yderste for at fastholde dem!

Sammen med de kommuner, vi betjener – naturligvis primært Odense

Kommune – gør vi meget for, at overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse

er så problemfri som mulig samtidig med, at vi forsøger

at bidrage til, at elever, der falder fra, ikke ”falder helt igennem”.

Men der er ingen grund til at skjule, at der bestemt er plads til forbedringer.

Overgangene fungerer simpelthen ikke godt nok. Der flyttes for mange

”aber fra skulder til skulder”. Det gælder ved overgangen fra folkeskolen,

hvor vi stadig modtager for mange elever, der slet ikke er klar

til en ungdomsuddannelse. Og det opdager eleven og vi ofte først efter

nogen tid, selvom de skoler, eleverne kommer fra, kender problemerne

– og har kendt dem i flere år. Der er plads til forbedring, og på

TietgenSkolen gør vi vores til, at det i fremtiden lykkes endnu bedre.

Tilsvarende med de elever, der opdager, at TietgenSkolen alligevel

ikke lige er noget for dem. Her er ”systemet” endnu ikke optimalt, for

mange frafaldne elever bliver ikke ”samlet op”, når de har forladt TietgenSkolen

eller en hvilken som helst anden ungdomsuddannelse.

Mange gode kræfter på skolen er på forskellig vis meget aktivt involveret

i disse problemstillinger, og det er jeg glad for, da det netop er

vores samfundsmæssige opgave. Jeg ved godt, at arbejdet til tider

kan virke ørkesløst, men der er kun én vej frem, og det er at fortsætte

med at insistere på, at forholdene skal og kan blive endnu bedre.

God arbejdslyst til alle.


EAL nomineret til Pionerprisen

af projektleder Alice Petersen

Side 3

Erhvervsakademiet Lillebælt har udviklet

et af Danmarks mest innovative forløb

Den 20. august nominerede Undervisningsministeriet EAL’s 48 timers

forløb til Pionerprisen. Pionerprisen gives til undervisere, der har

skabt nytænkende undervisningsprojekter, som styrker elever og

studerende i idéudvikling, innovation og iværksætteri. Ministeriets

nominering præmieres med en studietur til USA.

EAL’s 48 timers projekt gik kort fortalt ud på, at studerende fra alle

grene af Erhvervsakademiet Lillebælt arbejdede sammen på Midtfyns

Bryghus i 48 timer. Efter forløbet afleverede de studerende en række

gennemarbejdede projektforslag, som virksomheden umiddelbart

kunne implementere.

Derudover afleverede de studerende et stort antal mere løse ideer,

som virksomheden kunne videreudvikle på efterfølgende - evt. i et

fortsat samarbejde med de studerende.

48 timers projektet blev udtænkt og gennemført af:

• Hans Petersen Jessen, SDE

• Peder Stockholm Seerup, SDE

• Lars Krog, SDE

• Finn Jørrald, Vejle Handelsskole

• Niels Himmelstrup, Kold College

• Susanne Lier Hansen, Kold College

• Henning Knudsen, TietgenSkolen

• Merethe Andersen, TietgenSkolen

• Tove Zøga Larsen, TietgenSkolen

• Erik Toft, TietgenSkolen

• Alice Petersen, TietgenSkolen

Det næste 48 timers projekt er i støbeskeen og bliver afviklet på DesignModul

A/S i Gravens ved Egtved fra den 19. til den 21. november

2009.

Vi har sammen med DesignModul og Vejle Erhvervsudvikling valgt

uge 47, som er Global Entrepreneurship Week – en uge, hvor mere

end hundrede lande sætter fokus på innovation og iværksætteri. Valget

af denne uge skulle gerne sikre os god medieomtale af det næste

48 timers projekt.


Nyttig læring på spil

af Erik Lundorff, afdelingsleder Nyborg-Kerteminde Handelsskole

Side 4

På hhx 2. år er det efterhånden en fast tilbagevendende og god tradition

på NKH, at eleverne deltager i et 3-dages virksomhedsspil - Decision

Base.

Decision Base er et undervisningsspil, hvor millionerne ruller, og hvor

eleverne skal træffe mange vigtige beslutninger omkring investeringer,

markedsføring, produktudvikling m.v. - præcist som det foregår

ude i virkelighedens verden. I virksomhedsspillet Decision Base er

casevirksomheden en standard produktionsvirksomhed.

I uge 39, hvor disse billeder stammer fra, indtog afsætningsklassen,

hh2f, bordene i skolens Auditorium.

I uge 40 skal økonomiklassen, hh2g, i spil, og så er det deres tur til at

få millionerne til at rulle på den bedste og mest lønsomme måde!

I begge forløb er vicedirektør Erik Schou spilstyrer - med VØ-underviser,

Niels Halmø, på sidelinien og i oplærings-rollen som ”spildirigent

in spe”.

Alt taler for, at der også i næste skoleår bliver spillet Decision Base i

Nyborg! Her er nogle af elevernes kommentarer til Decision Base:

"Sjovt - anderledes måde at lære tingene på".

"Vi har lært, hvor vigtigt det er, at en virksomhed tænker langsigtet!"

"Det er nyttigt at lære, at valg af beslutninger og handlinger også medfører

konsekvenser".

"Vigtigt at tænke sig godt om, før man handler - og livsfarligt at være for

hurtig på aftrækkeren!"

"Nu forstår vi meget bedre virkeligheden bag f.eks. faget virksomhedsøkonomi".


2 temadage om Innovation!

af Erik Lundorff, afdelingsleder Nyborg-Kerteminde Handelsskole

Side 5

Det normale skema var lagt til side den 15. og 16. september, da TietgenSkolens

østlige afdeling afholdt temadage under hovedoverskriften

Innovationsdage. Temadage er en god tradition på NKH, fordi

det både skaber mulighed for fordybelse i et aktuelt, fagligt emne -

en anderledes formidling og læring – samt dialog med erhvervslivet.

I en tid, hvor der sker store forandringer i samfundet og dansk erhvervsliv

med outsourcing, lukning af industriarbejdspladser m.v., er

temaet innovation et centralt og vigtigt emne at tage op.

Derudover har vi på linie med andre Tietgenafdelinger i forvejen meget

fokus på iværksætteri og aktiviteterne i Young Enterprise, ligesom

innovation er et selvstændigt fag i hhx-uddannelsen. Så af flere grunde

mente vi, at dette års hovedtema for fælles temadage skulle og

burde være Innovation.

De sidste 2 års hovedoverskrifter for skolens fælles temage har været

”International Sprogdag” og ”Oplevelsesøkonomi”.

Rent praktisk valgte vi i år at lægge en ekstra temadag ind, således

at temadag 1 omhandlede gæstebesøg og forskellige faglige indlæg

ude i klasserne, mens dag 2 blev brugt til at slippe kreativiteten, idérigdommen

og innovationskraften løs ude i de enkelte klasser.

Alle skolens klasser, med undtagelse af 3. års eleverne på handelsgymnasiet,

der forberedte studietur til Lissabon i uge 39, deltog i temadagene.

Følgende var indbudt som indlægsholdere på Innovationsdag 1:

• Professor Dannie Kjeldgaard, Institut for Marketing, Syddansk Universitet,

Odense

• Michael Mandrup, Regionalleder VENTURE CUP, Elitecenteret

SDU, Odense

• Vinhandler Kenneth Løndahl, Vinspecialisten, Nyborg

• Kontaktdirektør Thomas Mølgaard, Reklamebureauet Fingerspitz,

Odense

• HR-chef Finn Buch, Ib Andresen Industri, Langeskov

• Eksportmedarbejder Michael Maegaard Hansen, Sika-Design A/S,

Odense.


Succes med overbygninger & teambuilding

af Line Skøttegaard Simonsen, kommunikationsmedarbejder Tietgen Business College

Side 6

Det har været en utrolig god studiestart for de videregående

uddannelser på Tietgen Business College,

heriblandt de nye professionsbachelor-overbygninger,

der er meget populære.

Mere end 500 nye studerende er i september startet på de korte videregående

uddannelser samt på de fire helt nye 1½-årige overbygninger,

der gør det muligt at opnå professionsbachelor-niveau:

• International Handel & Markedsføring (i både en dansk og engelsk

udgave)

• International Hospitality Management

• Webudvikling (i både en dansk og engelsk udgave)

• Softwareudvikling.

De studerende blev budt velkomne af uddannelsesledere og undervisere

med forventninger om, at de i deres studietid vil få et godt fagligt

udbytte og skabe gode resultater.

Succes med teambuilding

For at styrke de studerendes sammenhold fra starten var der arrangeret

forskellige ”ryste sammen” aktiviteter på uddannelserne. På jordbrugsteknolog

bød programmet fx på hyttetur med o-løb, mad og

hygge. For uddannelserne finansbachelor, finansøkonom samt markedsføringsøkonom

var der teambuilding på Tyrsbjerg Spejdercenter.

De studerende blev inddelt i deres studiegrupper og blev sendt rundt

til aktiviteter udstyret med kort og walkie-talkier, så de kunne kommunikere

sammen undervejs.

Det er andet år, at teambuilding-dagene med stor succes bliver brugt

til at ryste de studerende sammen. Aktiviteterne styrker de studerendes

evner til at samarbejde og kommunikere, og det vil de få stor

gavn af i deres fremtidige arbejde på uddannelserne og i studiegrupperne.

Hurtigt i gang

På international handel og markedsføring var de studerende hurtigt i

gang med undervisningen - allerede på studiets anden dag havde de

deres første gæsteforelæsning med Henrik Steffensen fra snackproducenten

KIMS.

Efterfølgende arbejdede de resten af ugen i grupper med at analysere

KIMSs marked og målgrupper og sluttede af med at fremlægge en

fremtidig strategi over for medstuderende og undervisere.

”De studerende skal mærke, at det er en overbygning, de er startet på

- at de bliver professionsbachelorer - og at der derfor stilles høje krav

til dem og deres indsats på studiet”, siger uddannelsesleder Susanne

Bækholm om den hurtige start.


xxxx Opgradering af medarbejdernotebooks

af Merete Mortensen, It-Support

Side 7

Vi har hen over sommeren opgraderet alle stationære pc’er på skolen

til Office 2007.

Alle medarbejdere, der har en notebook herfra, har fået tilbud om en

opgradering. Vi har opgraderet rigtig mange; men mangler stadig en

hel del.

Er du en af dem, der ikke har fået opgraderet din notebook til den nye

version af Office, vil vi bede dig indgå en aftale med Supporten snarligt.

Du skal regne med at undvære din notebook ca. ½ dag. Udover

Office vil vi opgradere med mere ram og nyere standardprogrammel.


Tietgen

xxxx

af

Hvem kan blive medlem?

Alle medarbejdere: servicemedarbejdere, administrative

medarbejdere, lærere og ledere.

Optagelseskrav

Pensionister pensioneret direkte fra stilling

TietgenSkolen uanset pensioneringens

årsag.

Aktive medarbejdere, som er fyldt 58 år.

Kontaktpersoner

For yderligere oplysninger og indmeldelse:

• Erik Lange

66 12 19 66

erik.lange@mail.dk

• Svend Arne Sørensen

66 14 24 91

saso@tietgen.dk

• Helge Helding Madsen

65 96 17 42

h.helding@mail.dk

Seniorer

Side 8

Aktivitetsplan 2009/2010

Opdateret september 2009

Tirsdag den 27. oktober 2009 Generalforsamling

Mandag den 8. februar 2010 Skolens møde

Lørdag den 26. juni 2010 Translokation (forventet

dato)

More magazines by this user
Similar magazines