E-læsning i skolen - Gylling Efterskole

gylling.efterskole.dk

E-læsning i skolen - Gylling Efterskole

Ydelser i tilknytning til e/læsning i skolen

Visitation

Levering af 20 it-rygsække

e/læsning

i skolen

Telefonsupport til lærere og forældre

24 timers servicegaranti

Udredning af elever

Udarbejdelse af implementeringsstrategi

Undervisning af elev, forældre og lærere

Evaluering