Leasing - det betaler sig....... - TaxiDanmark

taxidanmark.com

Leasing - det betaler sig....... - TaxiDanmark

Handel med taxitilladelser

Det D kun f.eks være med en øvre

værdi på 500.000 kroner og en

nedre værdi på 400.000 kroner.

Ønskes der en nedskæring i antallet

af tilladelser fra de nuværende

2.100 tilladelser, kunne

det her og nu gøres ved at udstede

50 nye tilladelser i takt

med at 150 inddrages. Det ville

betyde 166.666 kroner lige i

lommen til den, der her og nu

vil forlade arbejdsmarkedet. Med

andre ord en hurtig gennemførelse

af en nødvendig nedskærring

af antallet af tilladelser i

Storkøbenhavn,” konkluderer

Niels Kaae.

Når en taxitilladelse kommer

til at koste en halv million kroner,

er det vigtigt at de unge mennesker

har øje for fordelen: De kommer

hurtigere i gang med deres

egen taxitilladelse og mens de

afdrager på købssummen på

købet af taxitilladelsen, sparer op

til deres egen pension, som kan

indfries, når de vælger at sælge.

Taxi-video

overvågning

Iphone &

tv i bilen

4 TAXI DANMARK MAJ 12

Taxinævn tager

afstand fra at

handle med tilladelser

Af Tommy Verting

Næstformand og medlem af forretningsudvalget

i Taxinævnet i

Region Hovedstaden, Thomas

Bak, er langt fra enig i Niels

Kaae´s ideer om handel med

taxitilladelser.

”Det er en meget dårlig idé

og argumentationen er meget

hul. I alle andre brancher sørger

man for at spare op til pensionen

via arbejdsmarkedsaftaler.

Og vi kan ikke straffe nye ansøgere

til taxitilladelser, fordi der er

nogle i branchen, der ikke har

sparet op til at supplere deres

folkepension. Det vil heller ikke

være rigtigt at forgylde indehavere

af taxitilladelser med store beløb,

når de ikke selv har betalt for

taxitilladelsen, da den i sin tid

blev udstedt. I givet fald ville det

Vi monterer også DIN taxa

TILBUD

Taxa videoovervågning

kun komme på tale, at værdiansætte

tilladelserne, hvis det

skete i forbindelse med udstedelsen

af nye tilladelser.

Har man betalt for tilladelsen,

skal man have mulighed for at

få sine penge hjem, det er mest

fair og det kan derfor aldrig komme

at gælde for de vognmænd,

der ikke har betalt én krone,” påpeger

Thomas Bak, som i stedet

peger på andre reguleringsmetoder,

som taxinævnet kan tage

i anvendelse for at nedbringe

antallet af tilladelser i takt med

at indføre et generationsskifte i

branchen.

”Taxinævnet kan jo undlade

at forny de nuværende 10-årige

tilladelser helt eller delvis. Vi har

jo også muligheden for at udstede

tilladelser, der gælder for

kortere perioder end de 10 år,

Opkøber på

Sjælland........

* Besigtigelse af biler hver dag

* Egen auto-transporter

* Uforbindende tilbud gives

Auto Prestige AS

der er normalen. Vi kunne også

vælge, ikke at forny en tilladelse,

hvis folk har nået folkepensionsalderen,

eller måske undlade at

forny alle tilladelser blandt de

enkelte vognmænd.

Hvis en vognmand har flere

taxier, kunne vi undlade at forny

en enkelt eller måske efter en

værdi, der svarer til 10 procent

af vognmandens vognpark,

hvis det er en storvognmand,”

forklarer Thomas Bak videre.

Han understreger dog, at det

absolut ikke er aktuelt her og nu,

at skride ind med begrænsninger

overfor de nuværende etablerede

vognmænd, men han opridser

blot nævnets muligheder i forbindelse

med forslaget om

handel med taxitilladelser, som

TAXA´s direktør, Niels Kaae, er

fremkommet med.

Alle mærker

V/Michael Geertsen • tlf. 46 19 56 52 • mobiltlf. 40 53 84 21 / 40 87 84 21

fax 46 19 56 53 • autoprestige@mail.dk

More magazines by this user
Similar magazines