Brochure 24.indd

tech.shop.dk

Brochure 24.indd

Fællesorganisationens Boligforening

Slotsalleen 55

4200 Slagelse

www.fob-slagelse.dk

Telefon: 58 52 25 55

Telefax: 58 50 14 70

Telefonsvarer/ledige boliger: 58 50 50 16

Vagttelefon: 28 35 05 99

Fællesorganisationens Boligforening

Slagelse

Boliger for alle

Almene boliger


2

Forord

Velkommen til FOB

Fællesorganisationens Boligforening blev stiftet den 3. februar 1942,

og er dermed den største boligforening i Slagelse. I dag råder FOB

over i alt 3.484 lejemål fordelt på 51 afdelinger, og der er altid en ny

afdeling under opførelse. Ud over nybyggeriet er der altid renoveringsarbejder

i gang.

I Slagelse kommune bor der p.t. ca. 36.000 borgere, og heraf bor ca.

¼ hos FOB.

Boliger for alle

I FOB lægger vi vægt på at kunne tilbyde alle former for boliger. Vi har

et stort udbud lige fra familieboliger i etage- og rækkehuse til

ungdoms- og ældreboliger. Med det store boligudbud kan FOB

imødekomme næsten alle boligønsker.

Høj boligstandard

FOB er kendt for deres høje vedligeholdelsesstandard i de enkelte

afdelinger. Ud over den almindelige vedligeholdelse har mange

afdelinger undergået forbedringer i form af bl.a. udskiftning af vinduer,

renovering af tage – udearealer – badeværelser og køkkener.

Beboerdemokrati

En af grundpillerne i FOB er det udvidede beboerdemokrati. I næsten

alle afdelinger er der valgt en afdelingsbestyrelse, og disse mange

beboervalgte udfører et stort stykke arbejde for beboerne både i

forbindelse med moderniseringer, renoveringer og fornyelser, men

også i form af mange fritidsaktiviteter.

Vi er beliggende på Slotsalleen

Boligforeningens administration har til huse på Slotsalleen 55, og her

hjælper medarbejderne de mange beboere og medlemmer med alt

inden for udlejning, reparationer og meget andet.

Vores hjemmeside

På www.fob-slagelse.dk fi nder du vores funktionelle og altid

opdaterede hjemmeside. Herfra kan du søge bolig, få information om

FOB, og som beboer kan du benytte vores intranet med forum,

eventkalender og meget mere.

Gem brochuren

På de følgende sider præsenteres FOB’s forskellige afdelinger med

billeder og eksempler på grundplaner. Brochuren er et godt

opslagsværk, hvis man får behov for at skifte bolig. Ledige boliger vil

stadig blive opslået ved kontoret samt på hjemmesiden.

990 m

1,2 km Vaskem.

i hver lejl.

Nej Nymarkskolen

960 m

Varmeforsyning: Fjernvarme

Fællesantenne: Ja

Elkomfur: Nej (trinette m/kogeplader)

Køleskab: Ja

Øvrig afdelingsoplysninger:

Bad & toilet.

Smedegade 29A-29B & 33

Bygningstype: Enkelthuse 3 stk.

Antal etager: 1 stk. i 2, 1 stk. i 3 & 1 stk. i 4 etager alle

incl. udnyttet tagetage, opført 1993

9 lejemål fordelt på:

9 stk. 2 vær. á 56,44 kvm. ungdomsboliger

De angivne kvardratmeter er en gennemsnitsberegning

af de forskellige lejlighedstyper

Grundplan:

Type A: 2 vær. á 52,90 kvm.

Type B: 2 vær. á 63,00 kvm.

Der fi ndes fl ere lejlighedstyper på adressen. Spørg på

kontoret.

15


14

Afdeling 59

Pictogramforklaring

Herunder kan du fi nde forklaringer på de pictogrammer, som

anvendes i brochuren.

Pictogrammerne har under sig en forklarende tekst, som enten

beskriver, hvor langt der er til det pågældende sted eller om

den pågældende ting er tilladt.

Pictogrammerne fi ndes ved alle afdelinger i brochuren.

Afstand til Slagelse station

Afstand til Vestsjællandscentret/bymidte

Fællesvaskeri i afdelingen

Er husdyr tilladt i afdelingen

Afstand til skole

3


4

Afdeling 19

1,8 km

Spørg

1,6 km

Ja

Nørrevangsskolen

340 m

Varmeforsyning: Fjernvarme

Fællesantenne: Ja

Elkomfur: Ja (ungdomsboliger

kogeplader)

Køleskab: Ja

Øvrige afdelingsoplysninger:

Bad, toilet, legeplads,

festsal, beboerlokale, delvis

fuld kælder under blokke.

Nogle lejligheder har altan,

ungdomsboliger har terrasse,

rækkehuse har have og

terrasse.

Dybbølvej 1-117,

Dannevirkevej 2-122 & 1-95

Istedvej 2-40

Bygningstype: Blokke 6 stk. Ungdomsboliger 2 blokke.

Rækkehuse 18 stk.

Antal etager: 3 i blokke, 2 i rækkehuse og ungdomsboliger,

opført 1913

162 og 24 ungdomsboliger i alt 186 lejemål fordelt på:

24 stk. 1 vær. á 30,00 kvm. ungdomsboliger

56 stk. 2 vær. á 67,62 kvm.

72 stk. 3 vær. á 88,04 kvm.

34 stk. 4 vær. á 90,29 kvm.

De angivne kvardratmeter er en gennemsnitsberegning

af de forskellige lejlighedstyper.

Grundplan:

Type A: 1 vær. á 28,00 kvm.

Type B: 2 vær. á 71,40 kvm.

Type C: 3 vær. á 82,96 kvm.

Type D: 4 vær. á 97,91 kvm.

Der fi ndes fl ere lejlighedstyper på adressen. Spørg på

kontoret.

13


12

Afdeling49

1,7 km. 2 km . Nej

Ja

Marievangsskolen

600 m

Varmeforsyning: Fjernvarme

Fællesantenne: Ja

Elkomfur: Ja

Køleskab: Nej

Øvrige afdelingsoplysninger:

Bad, toilet, fuld kælder, have,

terrasse.

Møllevangen 2 - 32 &

1 - 53

Bygningstype: Rækkehuse 8 stk., opført 1956

Antal etager: 1

43 lejemål fordelt på:

1 stk. 2 vær. á 69,00 kvm.

42 stk. 3 vær. á 68,21 kvm.

Grundplan:

Type A: 3 vær á 68,21 kvm.

5


6

Afdeling 32

783 m

Nej

834 m

Ja

Antvorskov Skole

1,3 km

Varmeforsyning: Fjernvarme

Fællesantenne: Ja

Elkomfur: Ja

Køleskab: Ja

Øvrige afdelingsoplsyninger:

Bad, toilet, fuld kælder,

køkkentrappe, beboerlokale.

Bredegade 44A & 44B

Bygningstype: Blok 1 stk.

Antal etager: 3, opført 1913

12 lejemål + 1 erhverv fordelt på:

12 stk. 2 vær. á 46,33

1 stk. erhvervslejemål: I alt 48 kvm.

De angivne kvardratmeter er en gennemsnitsberegning

af de forskellige lejlighedstyper.

Grundplan:

Type A: 2 vær. á 42,66 kvm.

Type B: 2 vær. á 46,93 kvm,

Der fi ndes fl ere lejlighedstyper på adressen. Spørg på

kontoret.

11


10

Afdeling 37

1,5 km

1 stk.

1,3 km

Ja

Nørrevangsskolen

1,2 km.

Varmeforsyning: Fjernvarme

Fællesantenne: Ja

Elkomfur: Ja

Køleskab: Nej

Øvrige afdelingsoplysninger:

Bad, toilet, fuld kælder, altan

med klimaskærm, legeplads.

Festsal afd. 32 Jacob

Dampesvej 12

Albert Ibsensvej 24 - 56

Arnskovsvej 1 - 5

Jacob Dampesvej 2 - 12

Bygningstype: Blokke 6 stk., opført 1969

Antal etager: 4

195 lejemål + 4 erhverv fordelt på:

20 stk. 1 vær. á 42,00 kvm.

67 stk. 2 vær. á 67,94 kvm.

20 stk. 3 vær. á 86,80 kvm. -

88 stk. 4 vær. á 99,77 kvm.

4 stk. erhvervslejemål: I alt 1.132 kvm.

De angivne kvardratmeter er en gennemsnitsberegning

af de forskellige lejlighedstyper.

Grundplan:

Type A: 1 vær. á 39,37 kvm.

Type B: 2 vær. á 69,03 kvm

Type C: 3 vær. á 84,02 kvm.

Type D: 4 vær. á 96,09 kvm.

Der fi ndes fl ere lejlighedstyper på adressen. Spørg på

kontoret.

7


8

Afdeling 34

2,3 km

1 stk.

Varmeforsyning: Fjernvarme

Fællesantenne: Ja

Elkomfur: Ja

Køleskab: Ja

2,4 km

Ja

Antvorskov Skole

1,5 km

Øvrige afdelingsoplysninger:

Bad, toilet, fuld kælder, altan

med klimaskærm, legeplads.

Ærøvej 2 - 40 & 82 - 92

Bygningstype: Blokke 11 stk.

Antal etager: 3, opført 1976

222 lejemål fordelt på:

21 stk. 1 vær. á 45,00 kvm.

90 stk. 2 vær. á 65,35 kvm.

87 stk. 3 vær. á 83,48 kvm.

24 stk. 4 vær. á 93,00 kvm.

De angivne kvardratmeter er en gennemsnitsberegning

af de forskellige lejlighedstyper.

Grundplan:

Type A: 1 vær. á 39,37 kvm.

Type B: 2 vær. á 69,03 kvm.

Type C: 3 vær. á 84,02 kvm.

Type D: 4 vær. á 96,09 kvm.

Der fi ndes fl ere lejlighedstyper på adressen. Spørg på

kontoret.

9

Similar magazines