nr. 1 for marts til maj 2013 - Voer og Agersted Sogne

voer.agersted.sogne.dk

nr. 1 for marts til maj 2013 - Voer og Agersted Sogne

• Forårskoncert med

Hjallerup Sangkor

• Fælles

friluftsgudstjeneste

• Kirkegårdsvandring

Voer kirkegård

• Påsken i Voer og

Agertsed kirker

Nummer 1

Marts-April-Maj 2013

41. årgang

Kyndelmisse 2013


Tilgiv dem, for de ved ikke,

hvad de gør!

Nogen gange hører man folk sige, at de

ikke går i kirke, for det er så fordømmende.

Og derfor har de aldrig sat deres ben i

en kirke.

I gamle dage var det ofte dom, der lød i

kirkerne, det har de i hvert fald hørt – og

så er det sikkert også sådan i dag.

Men det er måske i virkeligheden folks

egen magelighed, der får dem til at finde

undskyldninger i gamle fordomme i stedet

for selv at tage hen i kirken og undersøge

sagen ved selvsyn.

Ja, der er da rigtigt, at folk engang blev truet

med Helvede og fortabelse, men det er

altså meget lang tid siden. Når man flygter

fra kirken og begrunder det med, at den

er fordømmende, så er det et skalkeskjul.

Måske ved man godt inderst inde, at det

der lyder i kirken er et krav om kærlighed

og tilgivelse. En kærlighed så fulkommen,

at vi ikke kan leve op til den. Og det er

vores egen afmagt over for kravet, der gør,

at vi føler os dømt.

Dømt for vores ugidelighed og vores lette

løsninger. Dømt for at vi vælger os selv.

Dømt for at vi dømmer og fordømmer

vores medmennesker. Dømt for at vi lyver

kirken alt muligt på, for at slippe for at

høre Guds ord og Guds krav til os.

Men hvis vi gider bevæge os hen i kirken

og høre evangeliets egne ord om dommen,

så er det vi opdager, at Dommeren

er ham som på korset bad for sine fjender:

”Tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør!”

Dommen er altid tilgivelse!

Kathrine Buus

Påsken i Voer og Agersted Kirker

bliver fyldt med musik

Palmesøndag kl.14.00 i Voer Kirke og kl.

15.30 i Agersted Kirke er der familiegudstjenester.

Kirkekoncert i Voer kirke med Michala Petri

Tirsdag d. 12. marts kl. 19.00 slår vi dørene op for en

koncert med Hannibal og Petri.

Vi fejrer Michala Petris udnævnelse til adjungeret

professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

med en kirkekoncert tourné i

Danmark med Petri/Hannibal Duo

Petri/Hannibal Duo fejrede i 2011 deres 20 års jubilæum,

og som Duo er det blevet til mere end 1.500 koncerter rundt om i verden.

Koncerten med Petri/Hannibal DUO er en rejse i den populære klassiske musiks

forunderlige verden, blandet med oplysende informationer om musikken de spiller,

deres instrumenter og fortællinger fra deres enestående karriere og koncertrejserne

rundt om i verden.

Billetter kan købes hos Brugsen i Agersted, Købmanden i Flauenskjold og ved

indgangen. Pris: 100,-

Voer Kirkes Børnekor og Agersted Kirkes

Børnekor samarbejder denne dag om at

opføre musicalen ”Superhelt på æsel” ved

begge gudstjenester.

Den dramatiske historie om Jesus’ korsfæstelse

og død afspejles stemningsfuldt i

musik og tekst ved 4 musikgudstjenester:

Skærtorsdag kl. 10.15 i Voer Kirke og

Langfredag kl. 10.15 i Agersted Kirke får vi

besøg af cellist Natalie Hoejenbos.

Natalie har gået på Nordjysk Musikkonservatorium

fra 2007-2010 med Ian Phillis

som lærer, der er 2. solocellist i Aalborg

Symfoniorkester.

Hun har dog nu valgt

en anden vej i livet

og læser lingvistik på

Aarhus Universitet,

men spiller stadig en

del ved siden af studiet

i forskellige sammenhænge

som freelance

og i orkestre. Hun er fast med i Aarhus

Strygerensemble, der giver koncerter i

hele Jylland under dirigenter som Søren K.

Hansen og Carsten Seyer-Hansen.

Hun vil sammen med kirkens organist,

Karina Brix Andersen på klaver, spille

stemningsfulde, mere eller mindre kendte

stykker fra cellorepertoiret i løbet af gudstjenesten

herunder Svanen fra Dyrenes

Karneval af Saint-Saëns og Bach/Gounods

Ave Maria.

Påskedag kl. 9.00 i

Agersted Kirke og kl.

10.15 i Voer Kirke opføres

uddrag af Pergolesis

”Stabat Mater”

med sopran Marianne

Heuer, mezzosopran

Marie Keller

Sørensen og organist/

pianist Karina Brix Andersen.

Stabat Mater er en passionssalme, skrevet

i middelalderen. Den latinske tekst, her

sat i musik af Pergolesi, omhandler Marias

sorg da hun står ved Jesu kors. Musikken

er dog ikke entydigt sørgmodig - værket

indeholder både langsomme udtryksfulde

satser, samt mere muntre og dansante

passager. Dette skyldes at Pergolesi var

komponist i en tid hvor operaen begyndte

at gøre sig gældende som genre – operaens

drama og bravour trængte også ind i

kirkemusikken.

Marianne Heuer afsluttede i 2011 sin kan-


didatuddannelse på

Det Jyske

Musikkonservatorium,

Aalborg (det

daværende NordjyskMusikkonservatorium)

som elev

af lektor Annette Bo

Nielsen.

Hun modtog i 2011 Rebild Musikpris på

25.000 kr., som gives til årets unge, nordjyske

talent indenfor klassisk musik. Siden

er hun videreuddannet ved Bodil Øland

og Ulrich Stærk, samt tenoren Kristian

Sørensen i Leipzig.

Biskop: Luk kirkerne og tag i

sportshal i stedet!

Sådan lyder biskop Henning Toft Bros

opfordring til alle menigheder i Aalborg

Stift, når Danske Kirkedage skydes i gang

torsdag den 9. maj kl. 15.30 med en storslået

åbningsgudstjeneste i Gigantium i

Aalborg. Denne dag opfordres alle sogne

i stiftet til at aflyse højmessen og i stedet

arrangere fælles deltagelse i gudstjenesten

i Gigantium. Der ventes 5.000 mennesker

fra alle dele af landet til denne første del

af fire dages kirkefest i Aalborg i dagene

9.-12. maj.

Kom og vær med til fire dages kirke-

og kulturfestival!

Danske Kirkedage i Kristi Himmelfarts-

Marianne er desuden fast medlem af DR

Koncertkoret og assistent i DR Vokalensemblet,

og har i denne sammenhæng

medvirket i mange forskellige store TV- og

radiotransmitterede koncerter.

Marie Keller Sørensen, Mezzosopran, er

uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium/Det

Jyske Musikkonservatorium

2010 ved Dorthe Stengaard og docent Armeen

Rasmussen.

Hun er fast medlem af det professionelle

vokalensemble Mundus Vocalis og den

nordjyske kvartet Fleurs de Saison som

opfører ny musik.

Marie er ansat som kirkesanger i Vor Frel-

dagene er en enestående lejlighed for

hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn

af aktiviteter med foredrag,

debatter, musik, Knirkerevy, workshops,

kunst, Mulighedernes Marked og gudstjenester.

Mere end 200 forskellige programpunkter

for alle fra 3 år til 100+ venter og

viser mangfoldigheden blandt de 60 forskellige

kirker og kirkelige organisationer,

som står bag kirkedagene.

Blandt de personer, man kan møde på kirkedagene

er:

– Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge,

der på baggrund af terrorhandlingerne i

Oslo og på Utøya taler om ’At rejse sig

efter en rystelse’.

– Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil fortælle

om kvindeskikkelser i Bibelen.

– Forfatteren Jens Smærup Sørensen vælger

sange fra Højskolesangbogen og

causerer over livet i almindelighed og

sangene i særdeleshed.

– Værterne på DR´s Tro-redaktion, som vil

være til stede under kirkedagene og – ud

over at bringe indslag i DR fra kirkedagene

- invitere til dialog om DR´s programmer

om tro og eksistens.

sers Kirke, Aalborg og som sanglærer i

Aalborg Kulturskole. Derudover har Marie

et virke som koncertsanger og solist i

kirker og sangforeninger, hvor hun har

sunget bla. Vivaldis Gloria, Rossinis Petite

Messe, Duruflés Requiem og Brahms Zigeunerlieder.

Sogneaften

Mit liv som jægersoldat

Tidligere jægersoldat og

gravermedhjælper ved

Agersted kirke Frank

Vognsen holder foredrag

i Voer præstegård

– Korshærschef Helle Christiansen, der

taler om kirkens troværdighed – eller

mangel på samme.

– Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil

forsvare gudstjenesten.

– Internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan,

Syrien, USA, Myanmar, Indien,

Ægypten og Japan.

Alle kan deltage på Danske Kirkedage

Der er mulighed for at tilmelde sig ’hele

pakken’ fra torsdag til søndag eller vælge

at være med én enkelt eller to af dagene.

Tilmelding inden 1. april sker på www.kirkedage.dk,

hvor man også kan finde det

samlede program og alle praktiske oplysninger

om arrangementet. Henvendelse

kan også ske til kirkedagenes sekretær

Christen Staghøj Sinding: css@km.dk eller

tlf. 40 34 90 96.


d. 17. april kl. 19.00, hvor han fortæller om

hans tid som jægersoldat.

Vel mødt til en spændende aften.

Kirkebilen kan bestilles.

Forårskoncert med

Hjallerup Sangkor

Onsdag d. 8. maj kl. 19.30 er der forårskoncert

i Agersted Kirke med Hjallerup

Sangkor.

Hjallerup Sangkor blev stiftet i 1976 og er

et firstemmigt blandet kor med ca. 50 aktive

medlemmer.

Koret ledes af dirigent Karina Brix Andersen

og pianist Simon Søgaard Kristensen.

Hjallerup Sangkor har et aktivt koncertprogram

rundt omkring i landsdelen med

efterårskoncerter, julekoncerter og forårskoncerter.

Hjallerup Sangkor holder altid selv en

forårskoncert i Hjallerup Kulturhus som

afslutning på sæsonen.

Desuden giver koret også koncerter i

forskellige andre sammenhænge – og

i udlandet. Koret har bl.a. været i Norge,

Sverige, Schweiz, Østrig og Tyskland.

Koret har til formål: - at drive et amatørkor

med ambitioner om stadig udvikling

– at udvikle sangglæden hos det enkelte

medlem - at skabe sociale relationer gennem

fælles koroplevelser – at afholde et

passende antal koncerter årligt.

Korets repertoire spænder vidt, fra enkle

danske korsatser til større værker med ak-

kompagnement. De synger verdslig musik,

kirkemusik og musicals.

Denne aften byder på danske og svenske

sange, musical sange, humoristiske sange,

spirituals, klassiske satser og fællessange.

Et skønt blandet program med nogle af de

satser koret holder allermest af – velkommen

til koncert!

I kan læse mere om koret på

www.hjallerupsangkor.dk

Kirkegårdsvandring på Voer kirkegård,

torsdag den 16. maj kl. 19.00

En kirkegård rummer rigtig meget historie

og rigtig mange historier, som ganske

enkelt dør ud hvis de aldrig bliver fortalt.

På en vandring igennem kirkegården, kan

man hver især fortælle og /eller høre om

nogle af de personer som ligger begravet

her, om deres liv og virke imens de levede.

(Det er naturligvis ikke negativ sladder vi

er ude efter).

Jeg er sikker på at rigtig mange ligger inde

med en viden, som man gerne vil dele

med andre.

Der bliver også plads til en snak om de

forandringer, der er sket med beplantningen

omkring kirkegården, for der er sket

en del de sidste 15 år.

Vi har forhåbentlig også noget helt nyt,

som vi vil vise Jer.

Vi vil også gå forbi de bevaringsværdige

sten, som er opstillet ved siden af kapel-

let, måske er der nogen som har lidt at

fortælle om de personer hvis navn står på

disse sten.

Så kom og gå med rundt i de smukke omgivelser,

på en dejlig forsommer aften.

Vi håber selvfølgelig på godt vejr, men ellers

er regntøj og paraply da heldigvis opfundet.

Efter vandringen på kirkegården, er der

kaffe i præstegården.

Vi mødes ved kirken kl. 19.00, tilmelding

er ikke nødvendig, men hvis nogen på

forhånd gerne vil orientere os om, hvad

de vil fortælle kan de henvende sig på kirkegården

eller på tlf. 20 25 47 25.

Graver

Else Pedersen

Fælles friluftsgudstjeneste

2. pinsedag, den 20. maj kl. 14.00 i Oasen

i Ørum

Kirkerne i den gamle Dronninglund

Kommune arrangerer 2. pinsedags eftermiddag

fælles friluftsgudstjeneste i Oasen

i Ørum (Oasen er et grønt område med

bl.a. stor legeplads og shelters for enden

af Digemarken). Ved gudstjenesten medvirker

et stort sammensat kor og en ypperlig

saxofonkvartet vil stå for musikken.

Medtag evt. tæppe eller klapstol. Ørum

og Hellevad menighedsråd er efterfølgende

kaffeværter. I tilfælde af vedholdende

regn holdes gudstjenesten i Ørum kirke.


Kirkelige handlinger

Dåb i Voer kirke

18/11 2012 Justin Heuer Attrup,

Ørsøvej 144, Agersted

13/01 2013 Liam Bøgh Vestmark Christensen,

Bittebyvej 3, Flauenskjold

Begravelse/bisættelse fra Agersted kirke

12/12 2012 Niels Vestergaard Andersen,

Gl. Kongevej 18, Agersted

04/01 2013 Edith Kristine Pedersen,

Margrethelund, Dronninglund

24/01 2013 John Preben Nielsen,

Hvidkildevej 5, Agersted

Konfirmation – hvor og hvornår?

Agersted: Lige år: St. bededag

Ulige år: Søndagen efter st. Bededag

Voer: Lige år: Søndagen efter St. Bededag

Ulige år: St. Bededag

Indsamling til

Folkekirkens Nødhjælp

Søndag d. 10. marts samles der ind til

Folkekirkens Nødhjælp over hele landet. Det

sker mellem kl. 10 og 12. Vi afslutter med en

let frokost. Har du lyst til at hjælpe med at

samle ind, så meld dig til Karin Kirk som kan

træffes på tlf. 9885 4353

Praktiske oplysninger

Kirkebogsføringen sker på kirkekontoret

i Dronninglund, hvilket har betydning for

hvordan man skal forholde sig ved fødsel,

navneændring og dødsfald.

Fødsel:

Er man ikke gift, men ønsker at få fælles

forældremyndighed, så skal man aflevere

en Omsorgs- og ansvarserklæring senest

2 uger efter fødslen. Vær opmærksom på,

at bliver den ikke afleveret ved personligt

fremmøde enten hos sognepræsten eller

kordegnen i Dronninglund, men sendes

pr. brev, så skal blanketten underskrives

Følgende konfirmeres i Voer

Kirke d. 26. april kl. 10.00

Anja Larsen

Jeppe Witting Sørensen

Mathias Bisgaard Larsen

Emma Bro Christensen

Michelle Rebecca Løth

Emma Louise Kristensen

Tobias Dorf Jelsbak

Mikkel Egebak Jensen

Martin Egebak Jensen

Emilie Christensen

Nanna Gadensgaard Nielsen

Mathilde Kjær Pedersen

Jacob Borrisholt

Camilla Graunkjær Sørensen

Patrick Bejlgaard Josefsen

Patrick Skovman Nielsen

Besøg

Har du lyst til at jeg kommer og besøger dig,

eller kender du en, der gerne vil have besøg?

Det er altid muligt at kontakte mig og bede

om et besøg. Jeg kommer gerne og ser forbi.

Jeg vil også gerne holde hjemmealtergang for

alle, der måtte ønske det.

Kathrine Buus

af 2 vitterlighedsvidner. Blanketten kan

findes på www.personregistrering.dk.

Navneændring:

Blanketter og vejledning findes på:

www.personregistrering.dk, eller udleveres

på kirkekontoret i Dronninglund eller

hos sognepræsten. Udfyldte blanketter

sendes eller afleveres på kirkekontoret i

Dronninglund.

Dødsfald:

Ved dødsfald henvender man sig

almindeligvis til en bedemand, som

Følgende konfirmeres i Agersted

Kirke d. 28. april kl. 10.00

Jakob Bruun Pedersen

Marika Vejrum Terp Pedersen

Rikke Hedegaard Jensen

Iben Juel Baand

Katrine Østergaard Jensen

Mikkel Søndergaard Poulsen

Mads Allan Petersen

Nikoline Hallengreen

Andreas Nielsen

Anders Lindhardt Alman Nielsen

Frederik Vestergaard Bøgh Pedersen

Emilie Rydal Thomsen

Alle konfirmander med familie ønskes

hjertelig tillykke med dagen.

Besøgstjenesten

Ønsker du at få besøg, eller er du interesseret

i at blive besøgsven, kan du henvende dig til:

Bent Heiselberg på tlf. 98 85 46 55 eller Elin

Andreasen på tlf. 98 84 15 18.

Agersted FDF

Puslinge mødes torsdage kl. 16.00-17.30

(børnene hentes i børnehaven)

Tumlinge/Pilte/Væbnere mødes torsdage

kl. 18.30-20.00

hjælper med de praktiske ting og med

udfyldelse af dødsanmeldelse, som

afleveres på kirkekontoret i Dronninglund

senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Kirkekontoret kan også være behjælpelig

med udfyldelse af papirer.

Kirkekontoret i Dronninglund

har følgende adresse:

Slotsgade 8d

9330 Dronninglund

Tlf. 9884 4243


GUDSTJENESTER

Søndag d. 3. marts

3. s. i fasten

Søndag d. 10. marts

Midfaste

Søndag d. 17. marts

Mariæ bebudelses dag

Søndag d. 24. marts

Palmesøndag

Torsdag d. 28. marts

Skærtorsdag

Fredag d. 29. marts

Langfredag

Søndag d. 31. marts

Påskedag

Mandag d. 1. april

Anden påskedag

Søndag d. 7. april

1. s. e. påske

Søndag d. 14. april

2. s. e. påske

Søndag d. 21. april

3. s. e. påske

Fredag d. 26. april

Bededag

Søndag d. 28. april

4. s. e. påske

Søndag d. 5. maj

5. s. e. påske

Torsdag d. 9. maj

Kristi himmelfarts dag

Søndag d. 12. maj

6. s. e. påske

Søndag d. 19. maj

Pinsedag

Mandag d. 20. maj

Anden pinsedag

Søndag d. 26. maj

Trinitatis søndag

Ingen

10.15 (K)

Ingen

VOER AGERSTED

14.00 (K)

Børne- og familiegudstjeneste

10.15 (K) Jeanette Geller

Musikgudstjeneste

Ingen

10.15 (K)

Musikgudstjeneste

Ingen

10.15 (K)

Ingen

9.00 (K)

Jeanette Geller

10.00

Konfirmation

Ingen

10.15 (K)

10.15 (K)

(kollekt: Folkekirkens Nødhjælp)

9.00 (K)

(kollekt: Folkekirkens Nødhjælp)

10.15 (K)

(kollekt: Folkekirkens Nødhjælp)

15.30 (K)

Børne- og familiegudstjeneste

Afslutning m. minikonfirmander

(kollekt: Folkekirkens Nødhjælp)

Ingen

10.15 (K)

Musikgudstjeneste

(kollekt: Folkekirkens Nødhjælp)

9.00 (K)

Musikgudstjeneste

(kollekt: Folkekirkens Nødhjælp)

10.15 (K)

(kollekt: Danmarks Folkekirkelige

Søndagsskoler)

9.00 (K)

(kollekt: Danmarks Folkekirkelige

Søndagsskoler)

10.15 (K)

(kollekt: Danmarks Folkekirkelige

Søndagsskoler)

Ingen

Ingen

10.00

Konfirmation

9.00 (K)

(kollekt: KFUM og KFUK i DK)

15.30 i Gigantium, Aalborg 15.30 i Gigantium, Aalborg

Ingen

9.00 (K)

14.00

Fælles friluftgudstjeneste for den

gamle Dronninglund kommune i

Oasen i Ørum

10.15 (K)

14.00 (K)

Hanne Dahl

(kollekt: KFUM og KFUK i DK)

10.15 (K)

(kollekt: KFUM og KFUK i DK)

14.00

Fælles friluftgudstjeneste for den

gamle Dronninglund kommune i

Oasen i Ørum

9.00 (K)

(kollekt: KFUM og KFUK i DK)

K) betyder, at kirkebilen kører. Kirkebilen til Voer kirke kører ad ruten, som begynder ved byskiltet i sydenden af Flauenskjold og fortsætter ad

Aalborgvej til Frederiksberg og tilbage til den gamle Shell Station – Oiensvej – Kristianshåbsvej – J.P. Jensensvej – skolen – Ingeborg Skeelsvej.

Ruten påbegyndes en halv time før gudstjenestens begyndelse. Desuden kan man blive afhentet på bopælen eller få ruten ændret, hvis man

dagen forinden senest kl. 16.00 ringer på 98 86 42 14 (Dybvad Taxi).

Agersted kirkebil afhenter på bopælen, hvis man ringer 98 84 24 66 (Lynges Taxa), senest kl. 18.00 dagen forinden gudstjenesten.

Adresseliste

Sognepræst

Kathrine Buus Christensen

Voergårdsvej 26, Voer,

9330 Dronninglund.

Tlf. 98 86 70 14 og email kbch@km.dk

www.voer-agersted.dk

Kirkesanger

Bodil Olesen, Tlf. 98 85 41 49

Organist

Karina Brix Andersen, Tlf. 26 63 23 04

Voer

Graver

Else Pedersen

træffes på tlf. 20 25 47 25

Menighedsrådets formand

Kirsten Sejlund Jensen, tlf. 98 86 12 38

Kirkeværge

Lars Hans Pedersen, tlf. 98 85 24 24

Kasserer

Bente Christensen, tlf. 98 86 73 70

Agersted

Graver

Svend Christensen træffes på 20 31 45 15,

privat 98 84 22 18

Menighedsrådets formand

Kamma Søndergård, tlf. 98 85 41 58

Kirkeværge

Helge Christensen, tlf. 98 85 40 84

Mobil 61 54 32 35

Kasserer

Jane Holm Jensen, tlf. 98 85 49 02

Obs: Kirkebetjeningen holder fri mandag,

hvorfor kirkelige handlinger så vidt muligt

må henvises til ugens øvrige hverdage.

Stof til næste kirkeblad (juni-juliaugust)

bedes afleveret til sognepræsten

senest den 1. maj.

Udgivet af menighedsrådene i

Voer og Agersted sogne.

Redaktionsudvalg

Kirsten Sejlund Jensen, Karin Kirk og

Kathrine Buus Christensen (ansh.)

Tryk: Basis-Tryk

More magazines by this user
Similar magazines