Kateket Nettet - Pastoral Centret

pastoral.dk

Kateket Nettet - Pastoral Centret

KATEKET NETTET september 2010 En ny Guds katekesesæson kærlighed er – skudt vort livs i gang. vandmærke Børn skal forberedes til første kommunion og skrifte og unge til firmelse. Senere skal unge par vejledes til ægtevielse. Sådan forstår de fleste af os målgruppen for katekese og i de allerfleste menigheder begrænser trosformidlingen sig ofte til denne såkaldte sakramentskatekese. Dette er en form for katekese, som bestemt ikke må udlades, men katekese er lang mere end det. Katekese er at gå en livslang trosvej og målet er ’at bringe mennesker ikke blot i kontakt, men i virkelig fællesskab, i livssamfund, med Jesus Kristus’ (DCG (Generel Kateketisk Vejledning) 80). Katekese forstås ofte som en systematisk formidling af kundskab, men det er blot ét af dets elementer. Katekens opgave berører også undervisning i liturgi, moral og i at bede, oplæring til liv i fællesskab og indføring i mission. Og alt dette bør begynde med voksne og udgå fra voksne. Katekesens opgaver er betroet til hele menigheden, men især til sognepræsterne og deres kateketer. Ikke en let opgave, og det er netop derfor kateketerne har brug for både menighedens forbøn og et eget bønsliv. Her følger et forslag til bøn. God arbejdslyst! Kateketens bøn Herre Jesus, på trods af mine begrænsninger, min angst og mine mange andre opgaver i livet, påtager jeg mig at være kateket. Det gør jeg, fordi du, da du forlod jorden, sagde til dine disciple: „ Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple.“ Jeg beder dig ikke om at kunne uddrive dæmoner, helbrede de syge, eller tage på slanger og drikke gift, uden at blive skadet. Jeg beder dig snarere om at kunne leve mig ind i andres situation, om en livlig fantasi, og om ord, der fænger. Det beder jeg dig om for at de, som du har betroet mig kan lære dig bedre at kende og for at de kan vælge dig som Vejen, Sandheden og Livet. Herre Jesus, jeg ved, at du bønhører mig. Tonino Lasconi


Lidt af hvert Pastoral-Centret anbefaler denne konference. B-M-K arrangeres af en arbejdsgruppe med frikirklige og folkekirkelige relationer hvert andet år. Idéen bag B-M-K er at samle så mange børnemedarbejdere som muligt, fra hele landet, for at inspirere, opmuntre og udruste til den tjeneste, vi står i. I kraft af at vi samler mange bliver der grundlag for at tilbyde et enormt udvalg af undervisning og inspiration af høj kvalitet. Fællessamlinger, seminarer og workshops BMK er en blanding af fællessamlinger, seminarer og workshops. Der er fem sessioner, hvor du har mulighed for at sammensætte dit eget program. Se på www.b-m-k.dk 125-jubilæum for DIASPORA KINDERHILFE Diaspora Kinderhilfe er en tysk katolsk hjælpeorganisation som samler penge til uddeling i alle tyske og nordiske diaspora bispedømmer. Også Pastoral-Centret har nydt godt af deres velgørenhed. F. eks er de sidste katekese bøger udgivet med deres støtte. Så Tillykke med de 125 år og stor tak for trofastheden. Jubilæet blev også fejret behørigt. Eva Maria Nielsen fra Pastoral-Centret var selv med. Her kommer hendes indtryk: Sikken vrimmel under din himmel Dette motto samlede gamle og unge til 125 års jubilæum af Diaspora Kinderhilfe, som blev fejret midt i Tysklands hjerte og ældste zoologiske have i Köln. Det var et anderledes jubilæum, fordi man festede ikke for de voksne, der forvalter pengene, men for og med børn og unge. BMK 2010 BørneMedarbejderKonference holdes 5. - 7. november på Brandbjerg højskole i Jelling 2 Den 17. september var deres dag. Men alle, der på trods af alder, føler sig unge, kunne også være med. En børneandagt åbnede festivitassen, hvor Biskop Bode fortalte, at hans ynglingsdyr var kamelen. Kendte dyr fra tysk Tv som „Die Maus“ og „Shawn – Das Schaf“ kom på besøg og derefter gik børnene på jagt efter bibelske dyr. Imens underholdt børnecirkussen Birikino fra Chemnitz og den tyske komiker Erwin Grosche. Et anderledes jubilæum, hvor brugerne af Kinderhilfe stod i centrum og blev fejret. Det var et tydeligt minde om, at Jesus ønsker, at de små må komme til ham. Kirken har brug for alle, også børnene. Eva Maria Nielsen


KATEKESE OG JESU LIGNELSER Lignelsen Lignelsen Lignelsen om om om k kkongesønnens k ongesønnens br bryllup br yllup Hos Matthæus har lignelsen om kongesønnens bryllup (Matt 22,1-14) en slutning med brod i. Der er tale om endnu en af disse lignelser, som foranlediger os til at protestere. Vi kan ikke forstå den åbenbare hårdhed, hvormed kongen behandler gæsten, – formodentlig lige bragt ind fra gaden – der ikke bærer bryllupsklæder. Så er vi fristet til at trække på skulderen og tænke i vores stille sind, at vi finder den ukristelig. Det samme gør sig gældende med lignelsen om de ti brudepiger. Her er det de kloge jomfruers behandling af de tåbelige, der ser ud til at være modsat de værdier, vi lærte i evangelierne. Vi må bede Helligånden om at oplyse os! 3 Af Mons. Paul Watson Lukas 14,15-24: Efter at have hørt det sagde en af gæsterne til ham: „Salig er den, som sidder til bords i Guds rige!“ Jesus svarede: „Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom, nu er alt rede! Men de gav sig alle som én til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og skal ud at prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagdherren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer: Ingen af de mænd, som var indbudt skal smage mit måltid.“ Matthæus 22,1-14: Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: „Himmelriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet! Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejen ender, og indbyd hvem som helst, I finder, til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på én, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham i mørke udenfor. Der skal være gråd og tænderskæren. Thi mange er kaldet, men få er udvalgt.“ Lukas og Matthæus Lukas’ version af lignelsen (Lukas 14,15-24) synes enkel. I lighed med flere andre lignelser udspiller den sig omkring et måltid i en fremtrædende farisæers hus. Men den bevæger sig fra at berette om jødernes traditioner i forbindelse med måltider – de værdier, man tog i agt, når man inviterede, så som ydmyghed og respekt for alle menneskers værdighed - til messiansk undervisning. På de ene side er der fare for, at de først indbudte, jøderne, På Herrens mark vil afvise tilbuddet om frelse, når Messias kommer; på den anden side vil tilbuddet komme til at omfatte ikke-jøder og hedninger. Matthæus skrev for et jødisk kristent publikum, og han bevæger sig i en helt anden sammenhæng. Jesus er kommet til Jerusalem få dage før sin død. Han underviser i templet, hvor hans myndighed bliver udfordret af


ypperstepræsterne og folkets ældste. Matthæus knytter lignelsen til en bryllupsfest, som en konge holder for sin søn. I Det gamle Testamente beskrev man den messianske tid som en fest, og lignelsen bliver nu iklædt en kristologisk betydning: det handler om en bryllupsfest for Messias, Kongens søn. Mattæus sætter lignelsen ind i den store historie om Israel og pagten. Kongens tjenere er uden tvivl blevet genkendt som profeterne, og på Matthæus tid som apostlene, der blev behandlet på samme måde som profeterne før i tiden. Lige som Stefans sidste tale før hans martyrdød, tilskynder lignelsen os til en genlæsning af Israels historie som en vedvarende afvisning af Guds kalden. Bryllupsklæder Men der er et andet punkt, hvor lignelsen hos Matthæus er forskellig fra den hos Lukas. Enten har Matthæus flettet sin fortælling sammen med en anden lignelse, eller han fortæller den i en udvidet variant: her handler det om manden uden bryllupsklæder. Gennem denne tilføjelse kommer der fokus på spørgsmålet om, hvad der kræves for at få adgang til Kongerigets fest og hvilken målestok, der vil blive anvendt ved tidernes ende. Lignelsen fortæller at bryllupssalen bliver fyldt af gæster, både onde og gode, som tjenerne havde indbudt. Men det viser sig at have stor betydning, om den enkelte bærer bryllupsklæder, og på dette punkt er vi tilbøjelige til at reagere! For mange år siden blev min egen forståelse af lignelsen påvirket, da jeg læste, at det var skik i antikken, at kongen ikke kun inviterede sine gæster, men at han også sørgede for tøjet. Hvad der var meget væsentligt for mig, var måden hvorpå denne lille stump information totalt ændrede min opfattelse. Jeg begyndte at se denne del af lignelsen i et andet lys. Hvis det, jeg havde læst, var rigtigt, handlede det ikke om mandens manglende bryllupsklædning, men om at han nægtede 4 at tage den på. Denne afvisning bliver måske forstærket i lignelsen, når han også nægter at svare kongen, som tiltaler ham som „min ven“. Hvad enten denne oplysning om bryllupper i antikken er sand eller ej, så tjener den til illustration af, at en lille ændring i perspektivet kan give et nyt indblik i teksten. Det hjalp mig til at flytte fokus væk fra det som syntes uretfærdigt - en forventning om, at manden tilfældigvis havde bryllupsklædning på netop den dag, for det tilfælde at han ville blive indbudt til et bryllup. I stedet kom nu selve bryllupsklædningen i fokus. Påklædningen ser ud til at være afgørende for adgangen til festmåltidet. Frelsens klæder (Es 61,10) Nu er vi kommet så langt, at vi kan se på klædernes betydning. Fra kirkens tradition og fra egen erfaring ved vi, at et vigtigt led i adgangen til Kirken, til frelse i Kristus, er, at vi iføres en hvid dragt. Det ses ved dåben og forekommer også i begravelsesliturgien. Forestillingen om at iføre sig Kristus er også et tema i Paulus’ skrifter. Vi ender således med en tolkning af bryllupsklæderne, som henvisende til dåben. Kirkens konstitution Lumen Gentium fortæller os, at dåbens nådegave i Kristus symboliseret ved dåbsklæderne, har 3 stadier, - vi modtager helliggørelsen i sakramentet; vi fastholder den; og vi bringer den til fuldkommenhed. (LG40). Med andre ord har vi fået et ansvar for at fastholde og fuldkommengøre det nye liv i Kristus, som vi er blevet iklædt. I sidste instans er det dette, vi vil blive dømt på. Lignelsen indbyder til at glædes over, at vi kan deltage i frelsesfesten, men ikke kun dét; den opfordrer os til i hverdagen at fastholde og leve det liv, vi er døbt til. Det er også for os et meget reelt og væsentligt spørgsmål, om vi vælger at iføre os dåbens klædning, eller om vi nægter det. Mons. Paul J. Watson er leder af Maryvale Instituttet og regelmæssig bidragsyder til The Sower. The Sower, oktober 2009, Oversat fra engelsk af Grietje Andersen


Undervisningsforslag Aldersgruppe 8-15 år Om at tage imod Guds indbydelse Luk 14,15-24 Materialer · Du har brug for en præmie til vinderen, f.eks. et smukt bogmærke eller en kristen lovsangs-cd (alt efter menighedens ”pengepung”). · Ved foregående møde har deltagerne fået som hjemmeopgave at finde på den bedste undskyldning for, hvorfor der er nogle, der ikke laver deres hjemmearbejde. · Bibler. · Evt. cd’er og afspiller. Tid ½-1 time Ved foregående møde har deltagerne fået en hjemmeopgave: Find på den sjoveste undskyldning for, hvorfor der er nogle, der ikke laver deres hjemmearbejde. Det er en ”verdenskonkurrence”, de deltager i. Vis dem allerede nu præmien, og forklar reglerne for konkurrencen. 1. Inden næste møde interviewer deltagerne deres familie, venner, naboer eller nogle af menighedens medlemmer for at finde på den sjoveste undskyldning for, hvorfor man ikke har lavet sin (hjemme)opgave og afleveret den til tiden. F.eks. ”Min hund har spist min opgave.” Eller ”Jeg har stillet min opgave til rådighed for en videnskabelig undersøgelse.” 2. Man må ikke bruge andres undskyldninger. 3. Alle skal komme med 10 undskyldninger til næste undervisningsforløb. Selve mødet: Udvælg 2 dommere, som skal udvælge de 20-30 sjoveste og mest grinagtige undskyldninger. Læs disse undskyldninger op, og lad gruppen klappe af dem. Den undskyldning, som får flest klapsalver, vinder. Den, der har vundet, modtager præmien. Sig bagefter: Vore undskyldninger for, hvorfor vi ikke kunne overkomme vore aftaler eller aflevere vor opgave til tiden, var temmelig morsomme. Jesus har engang fortalt en historie om de undskyldninger, mennesker kommer med for ikke at tage imod Guds indbydelse. Lad os nu læse historien. Bed en bøn, og læs i gruppen Luk 14,15-24. Sammenlign vore undskyldninger ved konkurrencen med de undskyldninger, menneskene i fortællingen kommer med. Hvorfor fortalte Jesus denne historie? Tror du, at historien er realistisk? Hvilke undskyldninger kommer mennesker med for ikke at tage imod Guds indbydelse? Hvad kan du gøre for at være lydhør over for Guds indbydelse? vend 5 Teksten er taget fra Værktøjskassen‚ ‚Bibelarbejde med børn‘, skrevet af Eva Maria Nielsen og udgivet af Pastoral-Centret.


Afslut mødet med at lytte til sangen: ”God of Grace” på cd’en ”New Irish Hymns. Father, Son and Holy Spirit” af Margaret Becker, Joanne Hogg, Kristyn Lennox, Kingsway Music 2003. Denne sang er egnet til de ældre deltagere (13-15). For yngre børn (8-10) er det en god idé at afslutte med en bøn eller sangen: ”Byg ikke hus på en sandet strand” på cd’en ”Go’ morgen sol”, som kan bestilles hos www.royalmusic.dk. Frit bearbejdet efter: The Youth Worker’s Encyclopedia of Bible-Teaching Ideas: New Testament, 1994; 110f. Tegning til de mindste. Kan frit kopieres til brug i menighed eller skole. 6 © Les presses d‘ile de France


Boganmeldelser Katolsk Bibelstudium Paulus’ Brev til Efeserne Det kateketiske Senter Format: A4 Pris: Norske kroner 105,- Dr. Scott Hahn er ikke et ukendt navn blandt katolikker i Danmark. Nu har også Det kateketiske Senter i Oslo udgivet hans og Mark Sheas bibelstudiemateriale til Efeserbrevet. Materialet er opdelt i syv lektioner samt en indledning til selve brevet. Hver lektion åbnes med en indledning til den udvalgte tekst fra Efeserbrevet. Derefter følger der en fælles tekstlæsning, som man efterfølgende arbejder videre med vha. studiespørgsmålene. Derudover byder hver lektion på spørgsmål til refleksion og en kateketisk undervisning, som uddyber den bibelske tekst, henvisninger til Den katolske Kirkes Katekismus samt en opsummering. Som alt materiale fra Salvation Center er også dette gennemarbejdet, inspirerende og meget grundigt. Det er nemt at gå til, selv om det er på norsk. Det kan varmt anbefales. Bestilling på www.katekese.no/?nid=1578&kat=2 Format: A5 Pris: Kr. 25,- Best. nr.: 3070 Halloween Halloween og og vor vor kristentr kristentro kristentr Halloween kan ligne en fest, hvor døden og den kendsgerning at vi skal dø, gøres til lutter sjov og ballade med græskar-vrængbilleder af helgenerne. Man kan spørge sig selv, hvordan man skal forholde sig til denne „nye“ fest som kateket? Her i hæftet vil vi vise, hvordan vi i den katolske kirke har masser af muligheder for at lave arrangementer omkring halloween – nemlig som Allehelgens- og Allesjælesfester. Festerne henvender sig enten til børn, unge eller voksne og nogle af dem kan med fordel holdes for og med flere kateketer i et område. Hæftet er en praktisk håndsrækning til kateketer og andre børne- og ungdomsledere i menigheden eller på skolen. Her finder du forslag til arrangementer for børn, unge og voksne. Bestilles på Pastoral-Centret. 7


Tiderne ændrer sig og det gør behovene også. Men der er også andre grunde til at papirudgaven af Kateket-Nettet med tiden erstattes af et elektronisk nyhedsbrev. Højere portoomkostninger er én af dem. Det behøver dog på ingen måde at blive en forringelse, tvært imod: dels håber vi med et elektronisk nyhedsbrev at nå ud til flere og oftere. Det er nemlig meningen af der udkom- ORDET FRA PASTORAL-CENTRET byder på Ordet: Alt omkring Guds Ord Råd: til undervisningen Din verden: Rubrik om unges verden, åndeligt liv og guldkorn Etik og moral: Hvordan leves den kristne tro i hverdagen Tips til kateketen – det kan være alt fra leg, dans, bagning, krea-værkstedet og mere Vi håber selvfølgelig også at få indput fra jer. Pastoral-Centret sender elektronisk Nyhedsbrev fra 2011 Så husk: at sikre dig, at vi har din E-mailadresse. PASTORAL-CENTRET Gl. Kongevej 15, 1610 København V Telefon 3355 6050 - Telefax 3355 6018 E-mail: pastoral@pastoral.dk www.pastoral.dk mer et brev hver måned. Så hvis du vil blive modtager, er det en god ide at sikre dig, at vi har din E-mailadresse. Er du i tvivl kan du altid sende den til pastoral@pastoral.dk. Vær også venlig at skrive dit navn, adresse og hvilken menighed eller skole du underviser i. Vi har tænkt en del over, hvad der skal med i brevet. Her er vores foreløbige bud:

More magazines by this user
Similar magazines