Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD

Kapitel 2 Hvad siger EUreglerne

om dialog?

Det er ikke direkte reguleret i EU-retten, hvornår og i hvilket omfang en offentlig

myndighed kan have dialog med private virksomheder, der eventuelt ønsker at afgive

tilbud på en af myndigheden udbudt opgave. Det er dog klart, at en offentlig

myndigheds adgang til dialog med en virksomhed ikke til enhver tid er fri. Myndigheden

er blandt andet forpligtet til at overholde det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip.

1

Ligebehandlingsprincippet indebærer, at alle interesserede virksomheder skal have

mulighed for at afgive tilbud på de samme vilkår og betingelser. Herved sikres en

lige konkurrence mellem virksomhederne.

Ligebehandlingsprincippet finder både anvendelse, inden den offentlige myndighed

udbyder en opgave, under selve udbuddet (dvs. fra offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen

til kontrakten indgås), og efter kontrakten er indgået.

Myndigheden skal overholde ligebehandlingsprincippet, hvad enten den offentlige

kontrakt er omfattet af udbudsdirektivets detaljerede procedureregler eller ej. Det

betyder blandt andet, at myndigheden også er forpligtet til at overholde ligebehandlingsprincippet

ved udbud af offentlige kontrakter efter tilbudslovens regler.

2.1 RÅDGIVERINHABILITET BEGRÆNSER ADGANGEN

TIL TEKNISK DIALOG FØR UDBUDDET

Før udbuddet indebærer ligebehandlingsprincippet særligt en begrænsning i den

offentlige myndigheds adgang til at søge og modtage rådgivning – såkaldt teknisk

dialog.

Ligebehandlingsprincippet indebærer, at hvor en virksomhed gennem dialog med

myndigheden opnår en konkurrencefordel i forhold til andre interesserede virksomheder,

vil virksomheden være udelukket fra at deltage i selve udbuddet som

følge af rådgiverinhabilitet. Det forhold, at en virksomhed før udbuddet har haft

1 At offentlige myndigheder ved udbud er underlagt ligebehandlingsprincippet fremgår blandt andet af udbudsdirektivet

artikel 2 og 2. betragtning til udbudsdirektivet (Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 ”om samordning

af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter

og offentlige bygge- og anlægskontrakter”)

9

More magazines by this user
Similar magazines