Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

UDBUDSRÅDET

teknisk dialog med myndigheden udelukker imidlertid ikke i sig selv virksomheden

fra at deltage i selve udbuddet.

En virksomhed kan blandt andet opnå en konkurrencefordel ved at have fået en

særlig indsigt i den udbudte opgave eller ved at have præget myndighedens valg af

produkter eller udformning af udbudsmaterialet til gunst for virksomheden.

2.2 FORHANDLINGSFORBUDDET BEGRÆNSER AD-

GANGEN TIL DIALOG UNDER OG EFTER UDBUD-

DET

Under og efter udbuddet begrænses adgangen til dialog særligt af det såkaldte forhandlingsforbud.

Forhandlingsforbuddet følger af ligebehandlingsprincippet, og

indebærer visse begrænsninger i, hvad myndighederne og virksomhederne må have

dialog om.

Det følger af forhandlingsforbuddet, at en myndighed kun må have dialog med

virksomhederne, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet

af myndighedens krav eller virksomhedernes tilbud. Endvidere må der ikke forhandles

om elementer i kontrakten, der vedrører grundlæggende elementer, samt

elementer der er relevant for tilbudsprisen.

Ligebehandlingsprincippet indebærer endvidere, at dialogen skal ske på en objektiv

og gennemsigtig måde.

10

More magazines by this user
Similar magazines