Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD

Kapitel 3 Dialog før udbuddet

går i gang

Før udbud

Bred

adgang til dialog

Efter offentliggørelse af udbud,

men før tilbudsfristens udløb

Snæver adgang

til dialog

Efter tilbudsfristens udløb,

men før kontraktindgåelse

Meget snæver

adgang til dialog

Efter kontraktindgåelse

Bred

adgang til dialog

3.1 HVORNÅR KAN MYNDIGHEDERNE OG VIRKSOMHE-

DERNE HAVE BEHOV FOR DIALOG?

Inden en offentlig myndighed udbyder en opgave, kan myndigheden have behov

for dialog med virksomhederne med henblik på udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Der kan fx være behov for at rette henvendelse til den virksomhed, som hidtil har

haft kontrakt med myndigheden for at få faktiske oplysninger omkring den hidtil

udførte opgave.

Myndighedens behov for dialog kan også opstå, hvis myndigheden ikke besidder

den fornødne faglige kompetence til selv at foretage en tilstrækkelig teknisk beskrivelse

af opgaven og derfor har behov for viden fra virksomhederne herom.

Myndigheden kan også have behov for, at en eller flere virksomheder udfører visse

forberedende arbejder for myndigheden i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Det kan være udførelse af studier, forsøg, undersøgelser eller udvikling.

Endvidere kan myndigheden have behov for dialog med en eller flere virksomheder

for at skabe et overblik over, hvilke produkter, ydelser eller bygge- og anlægsarbejder

der er på et bestemt marked. Det kan fx være for at få nye ideer til løsning

af en bestemt opgave.

En virksomhed kan fx ønske at rette henvendelse til en offentlig myndighed for at

gøre myndigheden opmærksom på alternative opgaveløsninger.

11

More magazines by this user
Similar magazines