Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

UDBUDSRÅDET

kommentarerne sendes skriftligt til myndigheden eller gives mundtligt på et fælles

møde, hvor alle interesserede virksomheder har mulighed for at deltage.

På markeder, hvor der kun er få virksomheder, kan myndigheden overveje at rette

henvendelse til brancheorganisationerne i stedet for virksomhederne. Derved har

myndigheden sikkerhed for, at ingen af de få virksomheder på markedet risikerer

at blive erklæret inhabil.

Det er ikke nødvendigvis et krav, at myndigheden bruger oplysninger fra alle de

virksomheder, som myndigheden har haft dialog med. Myndigheden skal dog være

opmærksom på, at udbudsmaterialet ikke bliver skræddersyet til en virksomheds

løsning, idet virksomheden i så fald vil være inhabil.

3.2.4 Myndigheden skal foretage vurderingen af, om en rådgivende

virksomhed har opnået en konkurrencefordel

Den offentlige myndighed må ikke alene af den grund, at en virksomhed har ydet

myndigheden teknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet,

udelukke virksomheden fra at byde på opgaven. 5 Det vil være i strid med

ligebehandlingsprincippet. Myndigheden skal derimod altid foretage en konkret

vurdering af, om den virksomhed, der har ydet den offentlig myndighed teknisk

rådgivning, har opnået en konkurrencefordel, som gør, at virksomheden må udelukkes

fra udbuddet.

Myndighedens vurdering af om en virksomhed har opnået en konkurrencefordel

beror på et skøn, hvor alle relevante elementer skal tages i betragtning. Der er i

den sammenhæng tillagt myndigheden en betydelig skønsmargin ved vurdering

heraf. 6

Det er myndigheden, som skal bevise, at den rådgivende virksomhed ikke har opnået

en konkurrencefordel. 7 Hvor myndigheden vurderer, at den rådgivende virksomhed

ved den tekniske dialog har opnået en konkurrencefordel, og derfor udelukker

virksomheden fra at deltage i udbuddet, er det omvendt virksomheden som

skal bevise, at den ikke er inhabil. 8

5

EU-domstolens dom af 3. marts 2005 i de forenede sager C-21/03 og C-34/03, Fabricom, og Klagenævnet for

Udbuds kendelse af 2. maj 2006, Danske Arkitektvirksomheder mod Albertslund Boligselskab og Vridsløselille

Andelsboligforening.

6

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. juni 1996, Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Roskilde Kommune,

og kendelse af 2. maj 2006, Danske Arkitektvirksomheder mod Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening.

7

Klagenævnet for Udbud af 24. marts 2010, Almenbo a.m.b.a. mod Den selvejende almene boligorganisation Boligorganisationen

Nygårdsparken.

8

EU-domstolens dom af 3. marts 2005 i de forenede sager C-21/03 og C-34/03, Fabricom.

14

More magazines by this user
Similar magazines