Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD

Kapitel 4 Dialog efter offentliggørelse

af udbuddet,

men før tilbudsfristens

udløb

Før udbud

Bred

adgang til dialog

Efter offentliggørelse

af udbud, men før

tilbudsfristens udløb

Snæver adgang

til dialog

Efter tilbudsfristens udløb,

men før kontraktindgåelse

Meget snæver

adgang til dialog

Efter kontraktindgåelse

Bred

adgang til dialog

4.1 HVORNÅR KAN MYNDIGHEDERNE OG VIRKSOM-

HEDERNE HAVE BEHOV FOR DIALOG?

En offentlig myndighed kan have behov for at kontakte interesserede virksomheder

for at gøre opmærksom på, at udbudsmaterialet ændres. Det kan blandt andet være,

at myndigheden ønsker at ændre i udbudsmaterialet, fx på grund af fejl eller

uklarheder i materialet. Myndigheden kan også have behov for at ændre de kontraktvilkår,

der eventuelt er en del af udbudsmaterialet.

Virksomhederne kan have behov for dialog med den offentlige myndighed for at

få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet. Der kan således være behov for

at stille afklarende spørgsmål eller ønske om at få myndigheden til at ændre udbudsmaterialet.

21

More magazines by this user
Similar magazines