Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD

Derfor skal myndigheden informere alle virksomheder om fx alle relevante

spørgsmål, der er stillet til udbudsmaterialet og svarene på disse spørgsmål. Myndigheden

skal ikke kun orientere om uddybende spørgsmål, men skal også orientere

om spørgsmål, der er af rent opklarende karakter (fx hvor på myndighedens

hjemmeside udbudsmaterialet ligger). 12

Supplerende oplysninger skal sendes samtidig til samtlige virksomheder, som har

vist interesse i at afgive tilbud. Derfor bør myndighedens supplerende oplysninger

og svar på spørgsmål altid afgives skriftligt. Hvor myndigheden ikke kender kredsen

af interesserede virksomheder (fx hvor udbudsmaterialet kan downloades på

myndighedens hjemmeside), bør myndigheden lægge oplysningerne på myndighedens

hjemmeside for at sikre, at alle interesserede virksomheder får de supplerende

oplysninger.

En offentlig myndigheds orientering om spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet

skal ske ved, at spørgsmålene videresendes til alle interesserede virksomheder i

den form, de er modtaget. Myndigheden må således ikke redigere i spørgsmålene,

fx ved at omformulere spørgsmålene og sammenskrive spørgsmål fra flere virksomheder

til et spørgsmål. 13

Det følger af udbudsdirektivet, at supplerende oplysninger skal meddeles af den

offentlige myndighed senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb, forudsat at virksomhederne

har anmodet herom i tide. 14 En offentlig myndighed må ikke fastsætte

en frist for, hvornår virksomheder senest kan anmode om supplerende oplysninger

til udbudsmaterialet, men skal derimod besvare alle spørgsmål senest 6 dage før

tilbudsfristens udløb, forudsat at spørgsmålene er fremsat i tide. 15

Myndigheden kan vælge at afholde et spørgemøde, hvor alle virksomheder, som

kan have interesse i at afgive tilbud, indbydes til at deltage. På spørgemødet kan

virksomhederne stille spørgsmål til indholdet af udbudsmaterialet. Myndigheden

bør informere om spørgemødet, så alle interesserede virksomheder bliver opmærksomme

herpå. Det kan fx være i udbudsmaterialet. Hvor myndigheden først

efter udsendelse af udbudsmaterialet bliver opmærksom på, at den vil afholde et

spørgemøde, bør det fremgå klart af myndighedens hjemmeside eller af et supplerende

materiale, som myndigheden sender til alle interesserede virksomheder, at et

sådant spørgemøde vil blive afholdt.

12

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. februar 2009, CLS Communication A/S mod Miljøministeriet.

13

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. februar 2009, CLS Communication A/S mod Miljøministeriet.

14

Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2 og artikel 40, stk. 4.

15

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. november 2009, Yding A/S mod Viborg Kommune.

23

More magazines by this user
Similar magazines