Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD

løsninger, dialogen fører til med de enkelte virksomheder, skal danne grundlag for

de tilbud, de valgte virksomheder dernæst opfordres til at afgive.

Myndigheden må i dialogfasen drøfte alle aspekter af kontrakten med de udvalgte

virksomheder, herunder økonomiske forhold.

Ligebehandlingsprincippet indebærer dog visse begrænsninger for dialogen i dialogfasen.

Myndigheden må blandt andet ikke videregive oplysninger, som kan stille

nogle virksomheder bedre end andre. Herudover gælder der, at myndigheden

ikke uden samtykke må afsløre de løsninger, som en deltager har foreslået til

myndigheden, eller andre fortrolige oplysninger over for de andre virksomheder. 21

4.2.5 Myndigheden skal bevise, at principperne er overholdt

Det er myndigheden, som har bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet og

forhandlingsforbuddet ikke er overtrådt.

Det betyder blandt andet, at en offentlig myndighed, som modtager mundtlige

spørgsmål til udbudsmaterialet, skal være opmærksom på, at det påhviler myndigheden

at bevise, hvad der præcist er blevet spurgt om, samt hvad myndigheden

eventuelt har svaret. Bevisbyrden kan i praksis være svær at løfte. Det er ikke tilstrækkeligt

til at løfte bevisbyrden, at der umiddelbart efter en mundtlig samtale

eller en telefonisk kontakt udarbejdes et notat, hvor indholdet af samtalen eller telefonsamtalen

forsøges beskrevet. 22 Myndigheden bør derfor anmode virksomhederne

om at sende spørgsmålene skriftligt samt ligeledes besvare spørgsmålene

skriftligt.

4.3 HVAD MÅ MYNDIGHEDERNE OG VIRKSOMHE-

DERNE HAVE DIALOG OM?

4.3.1 Gøre en virksomhed opmærksom på udbuddet

En offentlig myndighed må gerne rette henvendelse til en virksomhed for at gøre

virksomheden opmærksom på, at myndigheden har offentliggjort et udbud. Det er

imidlertid en betingelse, at myndigheden ikke retter henvendelse, før udbuddet er

offentliggjort.

.

23 Endvidere skal myndigheden være opmærksom på, at den udelukkende

må give oplysninger, som er identiske med de oplysninger, som fremgår

af den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse

21

Jf. udbudsdirektivets artikel 29, stk. 3.

22

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. februar 2009, CLS Communication A/S mod Miljøministeriet.

23

Udbudsdirektivets artikel 36, stk. 5.

25

More magazines by this user
Similar magazines