Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD

debærer imidlertid ikke, at virksomheden i videre omfang end ved offentligt og

begrænset udbud kan supplere tilbuddet med manglende oplysninger. 38

5.2.5 Udvidet adgang til forhandling om de endelige kontraktvilkår,

når kontrakten er tildelt

Når myndigheden har besluttet, hvilken virksomhed der skal have kontrakten tildelt,

udvides adgangen til forhandling med henblik på at fastlægge de endelige

kontraktvilkår.

Det er i denne fase blandt andet tilladt for myndigheden at forhandle om, hvorvidt

forbehold, der vedrører ikke-grundlæggende elementer, skal være gældende for

kontrakten eller ej.

Endvidere er det tilladt at forhandle om mindre ændringer i forhold til den valgte

tilbudsgivers tilbud og/eller udbudsmaterialet.

Herudover er det selvfølgelig også tilladt at supplere eller præcisere indholdet af

virksomhedens tilbud og myndighedens krav.

5.2.6 Tilladt at indhente supplerende dokumentation for virksomhedens

egnethed

En offentlig myndighed kan i henhold til udbudsdirektivets artikel 45-50 stille

krav om dokumentation for virksomhedernes egnethed til at udføre den udbudte

opgave. En virksomhed, som ikke indsender den dokumentation, som myndigheden

kræver, vil blive udelukket fra at afgive tilbud. Det skyldes, at myndigheden i

henhold til udbudsdirektivets artikel 51 alene kan anmode en virksomhed om at

supplere eller uddybe den i medfør af artikel 45-50 forelagte dokumentation. For

at en virksomhed kan afgive supplerende oplysninger om den krævede dokumentation,

forudsætter det, at virksomheden har indsendt den krævede dokumentation.

39 Myndigheden kan således ikke rette henvendelse til en virksomhed med henblik

på at få den til at eftersende den krævede dokumentation.

5.2.7 Myndigheden skal bevise, at principperne er overholdt

I henhold til Klagenævnet for Udbuds praksis påhviler det den offentlige myndighed

at bevise, at den dialog, som myndigheden har ført med en virksomhed om

38

Klagenævnet for Udbud af 6. april 2010, Triona AB mod Vejdirektoratet.

39

Klagenævnet for Udbuds kendelser af 16. februar 2004, Eurofins Danmark A/S mod Ringkjøbing Amt, og kendelse

af 3. april 2009, Smith og Nephew A/S mod Region Nordjylland.

31

More magazines by this user
Similar magazines