Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD

Kapitel 6 Dialog efter

kontrakten er indgået

Før udbud

Bred

adgang til dialog

Efter offentliggørelse af udbud,

men før tilbudsfristens udløb

Snæver adgang

til dialog

Efter tilbudsfristens udløb,

men før kontraktindgåelse

Meget snæver

adgang til dialog

Efter kontraktindgåelse

Bred

adgang til dialog

6.1 HVORNÅR KAN MYNDIGHEDERNE OG VIRKSOM-

HEDERNE HAVE BEHOV FOR DIALOG?

Myndigheden eller virksomheden, som har fået kontrakten tildelt, kan, efter at

kontrakten er indgået, have behov for dialog med henblik på at tilpasse kontrakten.

Behovet for dialog kan i den forbindelse opstå på alle tidspunkter i løbet af

kontraktperioden og kan skyldes forskellige eksterne eller interne omstændigheder.

Parterne kan blandt andet ønske at tilpasse kontrakten på grund af en ændring

af lovgivningen.

En virksomhed, som har deltaget i udbuddet, men som ikke har fået kontrakten tildelt,

kan have behov for dialog med den offentlige myndighed med henblik på at

få oplyst, hvorfor myndigheden har valgt ikke at indgå aftale med den pågældende

virksomhed. Virksomheden kan også have behov for dialog med myndigheden

om, hvad der skal til for, at virksomheden er bedre stillet ved et eventuelt nyt udbud.

6.2 HVAD ER GRÆNSERNE FOR DIALOG?

Efter kontraktindgåelse har virksomhederne ikke mulighed for at påvirke resultatet

af udbuddet. Der er derfor ingen risiko for, at en privat virksomhed opnår en konkurrencefordel

ved dialog med den offentlige myndighed, efter kontrakten er indgået.

Ligebehandlingsprincippet og det heraf udledte forhandlingsforbud finder imidlertid

også anvendelse efter kontraktindgåelse. Dette indebærer begrænsninger for,

39

More magazines by this user
Similar magazines